Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2010

Door: Allard Bijlsma
Afgelopen week vond er in Utrecht een bijeenkomst plaats over IMS QTI, de internationale standaard voor het uitwisselen van toetsvragen. De bijeenkomst was georganiseerd door SURFfoundation en de stichting Kennisnet. Eerdere pogingen te komen tot landelijke animo voor het omarmen van deze standaard waren mislukt, maar nu blijken er toch een paar partijen te zijn die hier energie in willen steken. Voor WinToets gebruiken we al vele jaren WinToetsXML als eigen standaard. Er bestaan inmiddels vele miljoenen vragen in dit formaat binnen Nederlandse scholen. IMS QTI wordt her en der enkel gebruikt voor import en export van (vaak oude) itembanken. WinToets ondersteunt QTI 1.2 en 2.1 deels voor import én export. Standpunt van DRP is dat WinToetsXML zich inmiddels uitgebreid heeft bewezen en dat de XML zich snel ontwikkelt. Samen met partners kunnen we binnen een week aanvullingen aanbrengen. We verwachten binnen een jaar tot 100 vraagtypes te kunnen ondersteunen en > 150 toetsinstellingen. IMS QTI zullen wij enkel (blijven) inzetten voor import en export. DRP heeft de bereidheid aangegeven hiervoor aan te sluiten bij een mogelijk uit te komen NL-profiel IMS QTI 2.1.

Project Kennisnet rond IMS QTI: [ klik hier ]
PowerPoint DRP over IMS QTI: [ klik hier ]
Infopagina DRP over IMS QTI: [ klik hier ]
Infopagina DRP over WinToetsXML: [ klik hier ]

[ voorbeeld van een scherm uit onze Powerpointpresentatie ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
Speciaal voor personen die software bedienen met een aanwijspointer op het hoofd, hebben we onze calculator uit WinToets hiervan losgekoppeld en voor hen geschikt gemaakt. Meestal gaat het hierbij om mensen zonder armfunctie. We bieden deze calculator gratis aan via onze website. Door met een pointer op het hoofd de verschillende toetsen van de calculator aan te wijzen, kan worden gerekend. De snelheid van reageren kan worden ingesteld. Door na elkaar de 4, de * en de 8 en de = aan te wijzen, kan deze vermenigvuldiging worden uitgevoerd. In het verleden hebben wij meegewerkt aan het OpMaat-project, en één van de daarin participerende Mytyl- en Tyltyl-scholen heeft hierom gevraagd. Onze programmeur Peter Hartman heeft deze versie tussendoor in en paar uur gebouwd. Uiteraard is de calculator ook nog steeds bruikbaar bij gebruik van muis of tablet.

Naar downloadpagina: [ klik hier ]

[ het lijkt een gewone calculator, maar hij kan zonder muis en zonder toetsenbord worden bediend ]

Read Full Post »

Door Allard Bijlsma
Binnen DRP Publishing zijn we eind 2009 begonnen met het schrijven van trainingsboeken bij ActivBoard en SMART Board. Al snel hebben we besloten dat materiaal alleen nog intern te gebruiken bij onze eigen trainingen. Bij uitgeverij Van Buurt Boek was men namelijk gestart met een nog veel grote project. Voor al onze trainingen sluiten wij hierbij aan. Bedoeling is dat er een uitgebreide reeks cursusboeken zal verschijnen de komende tijd. Alle boeken zijn verkrijgbaar bij DRP Publishing. Beschikbaar zijn al:

  • Cursusboek SMART Notebook
  • Cursusboek ActivBoard Primary [po]
  • Cursusboek ActivBoard Studio [vo en verder]

Binnenkort verschijnen er ook nog cursusboeken voor het FocusBoard, StarBoard, InterwriteBoard en bij het bord onafhankelijke EasyTeach. Al deze boeken zullen wij opnemen in onze webshop. De boeken bestaan steeds uit ongeveer 160 pagina’s, zijn full color uitgevoerd en voorzien van een handige spiraal, waardoor u weinig ruimte naast de pc nodig hebt om het neer te kunnen leggen.

Bestellen? Dat kan via onze webshop: [ klik hier ]
Meer weten over de verschillende delen? [ Zie hier ]
Training DigiBord aanvragen? [ Kijk hier voor de mogelijkheden ]

[ voorbeeldpagina’s uit het deel ActivInspire Studio ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
DRP Training is gestart met een uitgebreid scholingstraject rond ons programma WinToets binnen de stichting Quadraam. Deze scholen voor voortgezet onderwijs vindt u in en rond Arnhem.  Er ligt voor alle docenten op papier vast welke vaardigheden men aan het einde van dit traject moet hebben rond het kunnen werken digitale toetsen. De doelen liggen ook vast in een POP en komen terug in het functioneringsgesprek. Hiermee wordt voorkomen dat scholing een vrijblijvend karakter krijgt. Digitaal toetsen staat wonderbaarlijke genoeg, op de meeste scholen nog in de kinderschoenen. Zonder visie een paar middagen bij elkaar gaan zitten heeft vaak weinig zin. Stichtingsbreed is daarom digitaal toetsen als één van de ict-speerpunten voor de toekomst omschreven. Het gehele traject wordt begeleid vanuit een Teletop-omgeving. Hierin vinden docenten alle informatie rond het scholingstraject, maar hierin zullen ook alle diagnostische en oefentoetsen als SCORM-package worden opgenomen.  Voor Teletop geldt voor alle docenten een vergelijkbaar traject, waarbij ook weer nauwkeurig is omschreven wat men na afloop moet kennen en kunnen. Het gecertificeerde traject bestaat uit vier bijeenkomsten, een uitgebreide reeks van uit te voeren opdrachten en wordt afgesloten met een train-de-traineronderdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen ‘Masterclass-opdrachten’, waarbij de deelnemers voor de groepe moeten kunnen laten zien dat ze de beschreven competenties beheersen. Bedoeling is Qudraambreed te gaan bouwen aan WinToets-itembanken. De keuze voor het wintoetsformaat sluit aan bij landelijke ontwikkelingen.

Ook interesse in een gecertificeerd traject? Zie dan hier: www.trainingscentrumzuidhorn.nl

 

[ voorbeeld van een lijst van ‘Masterclass-competenties’. ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
De gezamenlijke AOC’s in Friesland zijn afgelopen week gestart met een uitgebreid DigiBord-traject bij DRP Training. In totaal 9 groepen op drie locaties krijgen in twee bijeenkomsten alle kneepjes te zien van het werken met een ActivBoard. Daarbij wordt aan elke docent het Handboek DigiBord & Didactiek aangeboden en verder het net verschenen cursusboek ActivInspire STUDIO. Via deze weg probeert men het gebruik van DigiBorden een stimulans te geven. DRP heeft speciaal voor dit traject voorbeeldlessen ontwikkeld bij de VMBO-praktijkvakken. Denk hierbij aan dier- en plantverzorging, techniek (tractoronderhoud) en andere vakken die men alleen op AOC’s aantreft. Naast de ActivBoards komt ook in elke groep het principe van mindmapping aan bod. Hiervoor is een AOC Friesland-brede licentie genomen op MindView. Binnen de AOC’s wordt gewerkt met vrij tradionele digitale leermaterialen, ontwikkeld door een landelijk ontwikkelcentrum. Via het DigiBord en mindmapping komt een reeks van nieuwe didactische mogelijkheden het leslokaal binnen van het groenonderwijs. Duidelijk is dat binnen de AOC’s beter nagedacht moet gaan worden over het ontwikkelen van eigen digitale leermaterialen. Hierbij zal Wikiwijs misschien een rol kunnen gaan spelen. .

Ook interesse in een groen DigiBord-traject? Zie ons aanbod op het adres www.trainingscentrumzuidhorn.nl
Wilt u meer weten over MindView? Zie dan de site www.drp.nl/mindview/

[ voorbeeld van een scherm, specifiek ontwikkeld voor het groenonderwijs ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
Doordat wij een steeds breder spectrum aan activiteiten hebben ontplooid op het gebied van digitaal toetsen, hebben we de url www.digitaaltoetsen.nl (die we al jaren in bezit hadden) voorzien van een website. U vindt daar alle ingangen over alles dat met digitaal toetsen beheren, afnemen en analyseren te maken heeft. Het gaat dus ook over stemkastjes, schrapkaartsystemen, iPadtoetsing, e.d. Ook literatuur- en weblinkverwijzingen  hebben we daar ondergebracht. Uiteraard komt u daar ook weer WinToets tegen, maar ook andere producten zullen daar worden getoond. We hebben nieuwe flyers gemaakt die allemaal ook als PDF op te roepen zijn.

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
Recentelijk hebben we een hele dag alle buitendienstmedewerkers van een grote uitgeverij opgeleid in het presenteren via een SMART Board. Elke uitgeverij heeft tegenwoordig bij lesmethodes digitale bladerboeken, ePacks, iPad-applicaties, digitale toetsen, digitale (werk)boeken en een methodesite. Al dit moois moeten PR-medewerkers en trainers flitsend kunnen tonen op een DigiBord. Men staat op beurzen en conferenties en bezoekt scholen tijdens studiedagen.  Via een soort van masterclass hebben we in een dag tijd een twintigtal scenario’s doorgewerkt. Hierbij moest om-en-om een medewerker voor de groep het geschetste scenario praktisch uitvoeren. In de middag hebben we ook een reeks vragen langsgelopen, zoals scholen die kunnen gaan stellen. Hierbij hebben we vooraf alle digitale leermiddelen grondig doorgelopen en op basis daarvan de dag voorbereid. Ook toekomstige ontwikkelingen hebben we doorgenomen. Echt maatwerk dus. Het was goed te zien hoe men van elkaar leerde. Alle medewerkers bleken erg ict-vaardig, maar beschikten vaak niet over alle kennis rond het toepassen daarvan op een DigiBord. In één dag bleek het mogelijk het gebruik van het DigiBord op een hoger plan te krijgen.

Ook interesse in zo’n traject? Zie onze site www.trainingscentrumzuidhorn.nl

 

Read Full Post »

Older Posts »