Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2011

Door: Allard Bijlsma
BANAS. Uitgeverij Educatief heeft de wintoetsen bij deze NASK-methode herzien en omgezet naar WinToets 4-formaat. Alle beeldmateriaal is omgezet naar JPG, zodat je de toetsen nu ook naar elo’s en naar Magister kunt exporteren. Metadata is nu aanwezig voor  ‘hoofdstuk’ en ‘niveau’. Alle toetsen zijn los per hoofdstuk/niveau aanwezig, maar ook per niveau, per hoofdstuk en als itembank. De metadatastructuur van de boeken hebben wij beschikbaar gesteld via [ klik hier ], zodat u de toetsen en itembanken zelf kunt aanpassen en uitbreiden. De nieuwe materialen komen dit voorjaar beschikbaar in de website bij BANAS.

Voor leerjaar 1 en 2 gaat het in totaal om de volgende aantallen vragen:

 • Leerjaar 1: 1617
 • Leerjaar 2 [basis]: 390
 • Leerjaar 2 [kader]: 1083
 • Leerjaar 2 [havo]: 1534

[ voorbeeldvraag uit BANAS ]

Naast wintoetsen, wordt de website ook voorzien van een online begrippenbank. Deze begrippenbank is ontwikkeld in WinLijst, een onderdeel van onze EduBouwdoos. Vanuit dit programma is het mogelijk een Flash-website of zelfs een SCORM-package (om in een elo in te voegen) te maken. Aan elk begrip is minimaal uitleg gekoppeld, maar vaak ook één of meer afbeeldingen.  Verder kan doorgeklikt worden naar verwante begrippen. Per begrip is aangegeven in welk boek, hoofdstuk en paragraaf hier meer over is te lezen. Iedereen die de EduBouwdoos bezit, kan zelf dergelijke Flash-begrippenlijsten maken.

[ voorbeeldscherm uit de online begrippenlijst ]

Tenslotte zijn er zogenaamde Memory-spelletjes toegevoegd. Daarbij wordt gebruikt van het nieuwe WTMemory, dat binnenkort wordt toegevoegd aan zowel WinToets 4.1 als EduBouwdoos 4.1. De leerling kan scheikundige formules, zouten, e.d. matchen aan formules.

Wilt u meer weten over de Flash-mogelijkheden met de EduBouwdoos? [ klik dan hier ]
Naar website bij de methode BANAS: http://www.banas.nl/

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
In de jaren ´90 werkten al meer dan tien methodes van Thieme en Meulenhoff  (toen nog apart) met WinToets. In de loop van de jaren gingen alle uitgeverijen eigen toetssystemen ontwikkelen. Scholen vragen echter steeds meer om eenheid in de aangereikte toetsen. Het formaat WinToetsXML wordt daarbij vrijwel altijd gekozen. De meeste  uitgeverijen gaan daarom uiteindelijk toch weer aan de slag met WinToets. WinToets is wereldwijd dan ook het toetsysteem met de meeste type afnamemogelijkheden: papier, pc, netwerk, online, via schrapkaarten, via elo en Magister en binnenkort via de QuestionWise portal en mobiel op alle typen telefoons en tablets (Android en iPad). Scholen willen niet alleen toetsen, maar die ook kunnen aanpassen en verwachten uitgebreide analyses na afloop. WinToets zit daarom nu ook  ingebakken in het project De Digitale Klas. Dit zijn naadloos bij een leerboek aansluitende DigiBordlessen, die bordonafhankelijk ingezet kunnen worden. Na afloop van elke les volgt een Wintoets, online te starten via WTFlash of via de stemkastjes van het type InterwriteCricket.

Na een succesvolle pilot bij de aardrijkskundemethode de Geo, volgen nu ook projecten bij de volgende methodes:

 • New Interface [Engels]
 • Go for it!
 • Carte Orange
 • Nu voor straks [Nask]
  Feniks [geschiedenis]
 • Libre Service
 • Index [economie]
 • Salzgitter heute [Duits]
 • Franconville [Frans]
 • Al verkrijgbaar: De Geo [aardrijkskunde]

Bij alle methodes worden de komende maanden wintoetsen ontwikkeld. Die komen in eerste instantie alleen beschikbaar voor scholen die deelnemen aan de pilots. Daarna kunnen alle scholen hiervan gaan gebruik maken, via een licentie op De Digitale Klas.

Uit onderzoek gedurende pilots en ontwikkeling van De Digitale Klas is onder meer gebleken dat:

– De kwaliteit van de lessen wordt verhoogd
– De docent minder werkdruk ervaart
– De docent meer tijd heeft voor kwaliteit, verdieping en moeilijke onderwerpen
– Docenten zich snel ontwikkelen op het gebied van ICT en het werken met het digibord
– Docenten De Digitale Klas als een verrijking ervaren
– Docenten vinden dat ze met De Digitale Klas de stof beter kunnen overbrengen
– Docenten vinden dat het onderwijs aantrekkelijker wordt
– Docenten De Digitale Klas eenvoudig in gebruik vinden
– Les met De Digitale Klas als zeer gevarieerd en afwisselend wordt ervaren
– Leerlingen de lessen met De Digitale Klas echt leuk vinden
– Leerlingen meer betrokken zijn bij de les

Bron onderzoek: [ klik hier ]
Website DDK met video: [ klik hier ]

[keuzescherm voor een toets in DDK]

[voorbeeld van een toetsvraag bij De Geo]

[ WinToets werkt via stemkastjes binnen de DDK | (c) DDK ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
Sinds jaar en dag verkopen wij het mindmappingprogramma MindView. MindView wordt veel gebruikt voor het opzetten en maken van werkstukken en opdrachten (gebruik door leerlingen). Het is ook ideaal voor brainstormen en planontwikkeling binnen directies en teams (gebruik door docenten). Bij de laatste opties wordt soms al wel een mindmappingprogramma ingezet. Wat weinig scholen weten, is dat het ook voor de leerlingen ideaal is te werken vanuit een mindmap, bij het opzetten en ontwikkelen van een (boek)verslag, (profiel)werkstuk of (praktische) opdracht. Het resultaat kan weggeschreven worden als Word-document, tijdbalk, PowerPoint, website en SCORM-package. MindView 4 is inkaware, waardoor aantekeningen vanuit een SMART Board direct opgeslagen kunnen worden in de mindmap. Licenties zijn mogelijk vanaf Euro 149 [1 licentie PRO EDU] en Euro 219 [1 licentie Business EDU].

Vrijdag 18 maart 2011 hebben we een gratis toegankelijke MindView-middag georganiseerd.

Sprekers:

 • David Kidd | speciaal overgekomen vanuit Londen en werkzaam bij MatchWare, de makers van dit programma [Engels].
 • Allard Bijlsma | hij laat praktische toepassingen voor in het onderwijs zien [Nederlands].

Datum: vrijdag 18 maart
Tijd: 13.00-15.30 uur.
Locatie: Trainingscentrum De Rode Planeet aan de Hooiweg 5 te Zuidhorn.
Gratis parkeren voor de deur, gesitueerd bij trein- en busstation. 10 minuten van Groningen.
Toegang gratis, maar online aanmelding is verplicht.
Indien gewenst kunt u ook zelf met het pakket aan het werk.
Na afloop kunt u uw vragen stellen aan het team van De Rode Planeet.

Aanmelden: is inmiddels niet meer mogelijk.

Meer over MindView:  http://www.matchware.com/en/products/mindview/default.htm [Engels]
Prijzen: http://www.drp.nl/mindview/Algemeen/Licenties1.html [Nederlands]
MindView bestellen: [webshop]

[ voorbeeld van een mindmap in opbouw in MindView 4 ]

[ voorbeeld van een op een SMART Board aangepaste mindmap ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
De laatste maanden krijgen we van scholen nogal eens vragen of je via WinToets of onze Quayn Portal ook analyses kunt geven op basis van het RTTI-model. Ja, dat kan eigenlijk al vanaf versie 1.1 uit 1993. Bij het RTTI-model gaat het om het koppelen van een cognitief vaardigheidsniveau aan elke vraag. WinToets staat metadata per vraag toe voor max. 26 velden. In één van die velden kan een aanduiding van het RTTI-model worden opgenomen. Indien gewenst kunnen de hoofdonderwerpen ook nog uitgesplitst worden in subonderwerpen.

RTTI is een middel om scherp en transparant de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen.

R = Reproductie, het stampwerk
T1 = Toepassingsgericht niveau 1, basistoepassingen in oefensituaties
T2 = Toepassingsgericht niveau 2, transfer naar andere contexten
I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden aanbrengen en creatief leren

[ bron: http://www.docentplus.nl/ ]

Een niveau per vraag  stel je in via Item | Metadata vanuit WTMaak of vanuit de editor van Quayn (vanaf najaar 2011).  Je kunt hier naar keuze het veld Categorie voor gebruiken of Vaardigheid of een eigen veld hiervoor instellen. Bij het afnemen van elke toets via WinToetsFlash (online) of WTAfname (offline) wordt naast een eindscore ook een score per afgenomen vraagniveau opgeslagen. Per cursist of groep zijn hiervan analyses terug te zien in WTAnalyse (offline) of QuestionWise ( online | verwacht in 2011.)

Om het metadateren te versnellen en om een eenduidige weergave van de niveaus te krijgen, kun je de te kiezen metadata vastleggen in een XML-lijst, die offline en online is te koppelen aan je itembank.
Hierover heb ik recentelijk geschreven in het artikel: [ klik door ]

[ Toevoegen van de juiste metadata vanuit WTMaak ]

De Rode Planeet verzorgt trainingen bij het opzetten, gebruiken en analyseren van de resultaten uit van gemetadateerde itembanken. [ zie hier ]. Tijdens de trainingen bouwen wij voor u ook de XML op op basis waarvan u kunt gaan metadateren. Goede metadata is de basis van een goede itembank.

Read Full Post »