Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2012

Als kennispartner voor het onderwijsveld wil Hogeschool Windesheim onderwijsinstellingen inspireren en aanzetten tot creatieve innovatie en ontdekking van nieuwe kennis op het gebied van ICT & Onderwijs. Daarom zal 12 juni in Zwolle een conferentie worden gehouden voor leerkrachten en docenten in po en vo. DRP zal die dag medewerking verlenen via twee workshops en aanwezig zijn met een stand.
Door: Allard Bijlsma

Vier vragen staan centraal tijdens de studiedag:

 1. Welke ICT-toepassing kan met effect ingezet worden in het vakonderwijs?
 2. Hoe kan ik ICT inzetten om onderwijs te ondersteunen?
 3. Hoe zorg ik er voor dat ICT een succes wordt in mijn school?
 4. En voor degene die verder kijken: is afstandsonderwijs ook inzetbaar in mijn organisatie?
DRP zal workshops verzorgen bij de onderwerpen ‘Aan de slag met Prowise op het DigiBord’ en ‘Quayn en Magister of SOM: leren en toetsen in de cloud’. Tijdens de conferentie kunnen gratis testaccounts worden aangevraagd voor QuizPlanet, WinToets en Quayn. Koppeling met schooladministratiepakketten kunnen bekeken worden.
Dit is een ideale conferentie voor docenten uit Noord- Midden- en Oost-Nederland. Onze po-specialist Jolien Vennink en tevens gecerticifeerd trainer Prowise Presenter, zal die dag aanwezig zijn. Er zijn diverse gastsprekers, tientallen workshops en een markt met een reeks van bedrijven en ict-instellingen.
Romdom Prowise Presenter organiseert Prowise Noord in juni ook drie bijeenkomsten, in Groningen, Assen en Heerenveen.
Ook hier zal DRP aanwezig zijn. Binnenkort meer hierover op de [ website van de PTH Groep ] en via dit weblog.

>> Naar website bij conferentie
>> Meer over onze Prowise-trainingen 

Read Full Post »

Een tweede artikel van onze hand is verschenen in het aprilnummer van ‘Van 12-18’. In vijf artikelen beschrijf ik de huidige en toekomstige mogelijkheden van het toetsen in de cloud.
Door Allard Bijlsma

In het maartnummer heb ik aandacht besteden aan het online toetsen in het algemeen. In het aprilnummer ga ik in op de koppelingen tussen Quayn en administratiepakketten en de mogelijkheden die dat gaat bieden aan scholen. Dit jaar hebben we dat rond met de grote pakketten in het voortgezet onderwijs en deels het mbo. Andere onderwijsniveaus volgen. We verwachten dat Quayn op termijn geïntegreerd aangeboden zal worden vanuit alle administratiepakketten en grote elo’s.

In het meinummer besteed ik aandacht aan het afnemen van toetsen en examens via tablets, in september aan maatwerk voor (zorg)leerlingen en in het laatste artikel komen itembanken van uitgeverijen aan bod en het opzetten van nascholing.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft bij DRP een aanvullende licentie afgesloten voor nog eens zeven lesmethodes. Dit past in het beeld, waarbij alle grote en kleine uitgeverijen het WinToetsXML-formaat omarmen om toetsen(banken) voor scholen uit te brengen. Door onze import uit en export naar IMS QTI NL voldoen we aan alle eisen voor uitwisseling op basis van open standaarden. WinToets kent deze zomer vanaf versie 4.1 ongeveer 60 vraagtypes en het aantal groeit nog steeds. Door onze koppelingen aan de bekende elo’s en portals van derden, de mogelijkheden online te gaan via onze cloudoplossing Quayn en afname-mogelijkheden via iPads, zitten scholen goed voor de komende tien jaar.
Door: Allard Bijlsma

Naast de tien bestaande lesmethodes waarvoor al eerder wintoetsen werden ontwikkeld, zullen het komende jaar ook toetsen ontwikkeld gaan worden bij:

 • Impact onderbouw
 • Percent economie 2e fase editie 2010
 • Economie in context 2e fase editie 2010
 • Index 2e fase editie 2010
 • M&O in balans
 • Mundo 2e editie
 • Libre Service 3e editie 2010

We houden u op de hoogte van het uitkomen van toetsen bij deze methodes. Op het VECON-congres (economie) is al gemeld dat naast de methode EcoMo, nu ook alle andere economiemethodes van wintoetsen zullen worden voorzien. Binnenkort openen we in onze website een ruimte waar per methode van TM gezien kan worden bij welke delen van welke methodes er wintoetsen uit zijn. We zullen daarbij per methode laten zien wat wordt aangeboden, hoe de metadata erin is opgezet en wat u ermee kan in de les.

Methodes waarvoor de toetsen voor de onderbouw al klaar zijn en deels al beschikbaar:

 • Carte Orange
 • EcoMo
 • Feniks [geschiedenis]
 • New Interface
 • De Geo [aardrijkskunde]
 • Go for it
 • Salzgitter Heute
 • Op Niveau [Nederlands]
 • Nu voor straks [nask]
 • Eerder al verschenen: Ik zorg er wel voor [zorg & welzijn]
 • In het verleden ook uitgebracht bij: Bekijk het! [nask/science]

>> Standaard ingang methodes met wintoetsen
>> Voor trainingen op uw school, klik hier

Read Full Post »

Op de VECON studiedag in Utrecht, afgelopen week, hebben we ze al aangekondigd: wij hebben als service alle examens vmbo, havo en vwo van de afgelopen jaren omgezet naar het WinToets-formaat.
Door: Allard Bijlsma

We hebben ze nu online geplaatst. Iedereen die WinToets 4 bezit, kan ze gratis downloaden, aanpassen, afdrukken of digitaal afnemen via WTAfname. Bedenk dat daar veel open vragen inzitten.  In WTMaak is het mogelijk via de optie Project | Iteminstellingen aanbrengen | Openvraaginstellingen, aan te geven dat een leerling zelf na afloop van de open vraag het antwoord mag beoordelen. Zo kan een leerling zelfstandig oefenen met een toets met veel open vragen en krijgt hij/zij direct de uitslag na afloop. Het bespaart de docent alle werk van nakijken, terwijl hij/zij toch alle gemaakte toetsen en hoe de vragen zijn beantwoord kan terugzien binnen het onderdeel WTAnalyse.

>> Naar de te downloaden examens voor economie

[ Instelvenster voor het voor de hele toets instellen dat leerlingen open vragen zelf mogen nakijken ]

Read Full Post »

De software Prowise Presenter wordt steeds vaker ingezet in het onderwijs op het DigiBord. Ze houden nieuwe ontwikkelingen bij en vernieuwen daarmee hun software. Er zijn afgelopen week twee grote vernieuwingen gepresenteerd op de IPON in Utrecht.
Door: Jolien Vennink

3D tool
In Prowise Presenter kan nu een skelet in 3D geopend worden. Hij kan vanuit verschillende hoeken bekeken worden. Daarnaast kunnen onderdelen uit het skelet geselecteerd worden. Deze kleuren geel. Vervolgens is het mogelijk om via de knop ‘informatie’ een beschrijving te krijgen over dat deel van het skelet. Ook kan er gezocht worden naar de verschillende botten.

ProConnect
Het verbinden van een tablet met de online software Prowise Presenter is binnenkort ook mogelijk. Schrijf op een tablet en stuur het vervolgens naar het bord om de aantekeningen gezamenlijk te bespreken. Gebruik de Quizmodus om vragen te stellen en stem via een tablet.

Na PO ook VO en MBO
In de plannning staan speciale versies voor onder meer het voortgezet onderwijs. Heeft u borden gekocht, maar de software erbij is niet goed bruikbaar? Stap dan over op Prowise. DRP is aan de slag met het ontwikkelen van voorbeeldlessen voor vakken het het voortgezet onderwijs. Zo starten studenten van de RuG binnenkort met het maken van lessen voor de bovenbouw natuur- en scheikunde. Het maakt als school niet uit welke type bord u hebt. Prowise draait er altijd op. Dit gaat geheel online en al uw lessen kunt u direct delen met collega’s binnen en buiten de school.

Kennisbijeenkomsten
DRP Training bv is het officiële trainingsbureau voor Prowise voor heel Noord-Nederland. U kunt bij ons terecht voor introductie-, starters- en gevorderdentrainingen. Wij werken nauw samen met Prowise Noord (PTH Groep) (verkoopkanaal Noord-Nederland) en Prowise (de makers). De Rode Planeet zal aanwezig zijn op drie kennisbijeenkomsten van Prowise Noord, later dit voorjaar. Binnenkort worden de locaties hiervoor en de data bekend gemaakt. In deze zogenaamde kennisbijeenkomsten kunnen wij u antwoord geven op al uw vragen. We laten het programma zien, welke mogelijkheden het heeft en hoe u het kunt inzetten in de klas. Daarnaast kunt u zelf experimenteren met de software. Op die manier kunt u goed beoordelen of de software iets is voor uw school of scholenvereniging. Scholing kunt u direct via ons regelen.

Meer weten over Prowise-presenter? [ klik hier ]
Meer weten over ons trainingsaanbod? [ klik hier ] 

Kosten?
De kennisbijeenkomsten zijn geheel gratis. We willen u de kans geven om eens gratis kennis te maken met de software, onder begeleiding van een Prowise Gecertificeerde Trainer die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Interesse doorgeven
Lijkt u dit wat? Geef dan via info@drp.nl aan dat u interesse hebt. Zo gauw locaties en dagen bekend zijn, berichten we u dat dan.


Read Full Post »

Uiterlijk zomer 2014 hopen SchoolMaster en De Rode Planeet een volledige koppeling van Quayn met Magister te kunnen presenteren. We zijn inmiddels een overlegronde gestart met een aantal geselecteerde scholen. Scholen in het voortgezet onderwijs, die de elo binnen Magister gebruiken én WinToets of Quayn gebruiken, nodigen we uit aan deze pilot deel te nemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Door: Allard Bijlsma

Zoals u misschien hebt kunnen lezen in een [ vorig artikel ]  zijn wij bezig onze cloud-applicatie Quayn te koppelen aan de elo van Magister. SchoolMaster, De Rode Planeet en investeerders (QuestionWise bv) werken hierbij samen aan een koppeling die standaard zal aanstaan als een school beide producten bezit.

Tijdens de pilot krijgt u 2x een online training (webinar) en vragen wij de school enkele toetsen af te nemen met enkele klassen via de elo binnen Magister, maar met de toetsen in Quayn. Vrijwel elke WinToets is geschikt voor afname via Quayn. U ontvangt hiervoor kosteloos een licentie op de Quayn Portal voor enkele maanden. Indien gewenst kunt u daarnaast ook experimenteren met afname via onze gratis Quayn App voor de iPad.

Wij zorgen verder voor alle cursusmateriaal en online ondersteuning. De school zorgt voor voldoende afnames en het invullen van evaluatieformulieren, na afloop.

 • Het geeft u de unieke mogelijkheid kennis te maken met online toetsen (en toetsen via een iPad).
 • Wat u nodig hebt is een lokaal met voldoende computers om leerlingen online een toets af te nemen.
 • Wij kunnen op afstand helpen bij het klaarzetten van toetsen.
  Alle grote uitgeverijen hebben voor een reeks methodes inmiddels wintoetsen beschikbaar.
 • We willen starten na afloop van de centrale examens.
 • Pilotscholen krijgen korting op Quayn voor het eerste jaar, als men na de pilot met Quayn wil verder gaan.

Wilt u meer lezen over deze koppeling, kijk dan in het binnenkort te verschijnen aprilnummer van het veel gelezen onderwijstijdschrift ‘Van 12-18’.
In het maartnummer is al een artikel van onze hand verschenen over ‘toetsen in de cloud’.

Blijven er vragen over, dan horen we dat graag via info@drp.nl. De aanmelding hiervoor is inmiddels gesloten.

Read Full Post »