Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juli, 2012

Samen met uitgeverij ThiemeMeulenhoff hebben we een overzicht samengesteld van alle WinToetsen die inmiddels verkrijgbaar zijn of binnenkort zullen uitkomen.
Door: Allard Bijlsma

De meeste uitgeverijen produceren wekelijks nieuwe WinToetsen. Veel docenten weten niet van het bestaan ervan. Veelal is ook onbekend bij welke edities en niveaus er al toetsen zijn en of er toetsen in de planning staan. In onze website hebben we nu een volledig overzicht geplaatst van alle beschikbare toetsen bij ThiemeMeulenhoff. In totaal gaat het hier om vele honderdduizenden toetsvragen! U hebt WinToets 4 nodig om met de vragen te kunnen werken. Het formaat is WinToetsTST. Werkt u met Quayn, dan kunt u vanuit WinToets 4 EXPERT en SUITE alle itembanken en toetsen naar Quayn wegschrijven. Deze versies heeft u ook nodig als u de toetsen naar elo zoals die in SOMtoday, Magister of itslearning wilt wegschrijven. Dat kan dus niet via de PRO-licentie. Upgraden naar EXPERT is dan noodzakelijk.

Per methode kunt u zien bij welke edities en niveaus er toetsen beschikbaar zijn of komen.
Voor alle toetsen geldt: alleen toegankelijk voor docenten met een correcte docenten-inlogcode voor de site bij de methode.
U kunt de toetsen downloaden en lokaal of in een netwerk plaatsen.
Wij kunnen een training verzorgen bij het werken met de toetsen van TM.

>> Naar overzicht toetsen bij ThiemeMeulenhoff 
>> Training WinToets 4 aanvragen?

Read Full Post »

Vandaag komt voor alle gebruikers van WinToets 4.0 een grote update beschikbaar, de eerste grote update sinds maart dit jaar. De meeste gebruikers zullen op vakantie zijn, maar wij hebben nu juist tijd voor de uitrol hiervan.
Door: Allard Bijlsma

De grootste vernieuwing betreft het opnemen van WTFlash 4.1 in alle exports naar Flashwebsite en SCORM-package. Deze player hebben we al ruim een half jaar klaar en zit al ingebouwd in onze pakketten QuizPlanet en Quayn. Het lag in de planning deze Flash 4.1 mee te nemen in de nieuwe WinToets 4.1. Deze versie is vertraagd tot eind 2012, omdat we het druk hebben met de uitbouw van Quayn Portal en Quayn Mobile en met een reeks grote projecten rond digitaal toetsen. Om gebruikers toch al te kunnen laten profiteren van een reeks nieuwe mogelijkheden, hebben we WTFlash 4.1 nu standaard opgenomen in WinToets 4.0 EXPERT. We hebben ook alle setups aangepast. Wie WinToets ergens nieuw gaat installeren, installeert vanaf nu standaard de nieuwste versie met WTFlash 4.1. Dit heeft geen gevolgen voor eerder gemaakte SCORM-pakketjes en levert alleen een nieuwe player op voor alle exports die u na de update maakt. Ook elke Flash preview vanuit WTMaak gaat na de update via de nieuwe player. De nieuwe player kan overweg met skins, maar het kiezen daarvan kan pas vanaf WinToets 4.1 en een Quayn-update later dit jaar.

WinToets kan nu ook overweg met inloggen in een netwerk via LDAP. Gebruikers van de elo BlackBoard kunnen hun toetspools vanaf nu inlezen in WTMaak. De import van WinToetsXML in WTMaak is verbeterd. Vanaf versie 4.1 zal het niet meer uitmaken of als WinToetsTST of als WinToetsXML wordt opgeslagen. Er zijn diverse nieuwe exports en afdrukopties ingebouwd.

Er is voor de update geen nieuwe installatie nodig. Gewoon de update-zip ophalen en die uitpakken in de juiste map. Hoe dat moet staat beschreven in onze updatepagina’s [wachtwoord benodigd]. Binnen een instelling zal een update niet meer dan 15 minuten aan tijd kosten. Thuis doet u dat zelf in 5 minuten. Geen enkele instelling (INI-files) wordt overschreven.

>> Overzicht vernieuwingen in WinToets 4.0.220
>> Naar updatepagina [wachtwoord benodigd]
>> Naar onderdeel setups [wachtwoord benodigd]

[ één van de zaken die nu standaard mogelijk is tijdens afname in WTFlash: kiezen van tekens en symbolen bij open vragen ]

Read Full Post »

De Vlaamse uitgeverij Pelckmans heeft nu ook gekozen voor Quayn als toetsplatform.
Door Allard Bijlsma

Al enkele jaren werken we samen met deze uitgeverij uit Vlaanderen. Men levert vele tientallen methodes uit voor diverse onderwijsvormen. Een voorbeeld van onze samenwerking is de website bij Pegasus, de methode Latijn. Deze website hebben wij geleverd op basis van ons Jinny cms. Daarin vindt de leerling oefentoetsen in WTFlash-formaat, ontwikkeld binnen WinToets. De komende maanden zullen een bulk aan vragen worden omgezet naar het WinToetsXML-formaat, maar dan binnen Quayn. In Vlaanderen worden veel leermiddelen uitgeleverd via Knooppunt. Ook toetsen kunnen daar vanuit een licentie worden ontsloten.

Website Pegasus Online: http://www.pegasus-online.be/
Knooppunt: http://www.knooppunt.net/Security/XcasLD/Login.aspx
Website Pelckmans: http://www.pelckmans.be/

Voorbeeld van een WTFlash-toets binnen Pegasus Online

Read Full Post »

Leerlingen van het Hondsrugcollege te Emmen gaan na een iPad jaar naast hun iPad ook weer schoolboeken krijgen. Het lijkt erop alsof de pers denkt dat dat ‘erg is’.
Door: Allard Bijlsma

In het artikel in het Dagblad van het Noorden (ook geplaatst in diverse andere kranten) lijkt het erop alsof het Hondsrugcollege een soort van nederlaag heeft geleden en de wonden moet gaan likken. Twee jaar terug heeft de school ongevraagd de hele pers gekregen, door als eerste school met iPads in de brugklas te gaan werken. Inmiddels zijn er vele tientallen scholen op dit pad gegaan. Het is echter onwenselijk en zeker nog niet op alle niveaus mogelijk geheel met een iPad te gaan werken. Scholen die dat voorstaan, daar zou ik mijn kinderen niet heensturen. In een ideale situatie heeft de leerling leerboeken als ‘papier’ in handen en worden de werkboeken en toetsen digitaal gemaakt. Veel naslagwerken kunnen ook prima digitaal meegenomen worden. Het is een utopie te denken dat alle uitgeverijen straks voor tablets geoptimaliseerde boeken gaat maken. Dat is veel te duur. Programma’s als de iBook Author laten zien hoe ingewikkeld en vooral tijdrovend dat is voor een leek zonder DTP-ervaring.

Wie de verschillende Apps voor digitale schoolboeken op een iPad uitprobeert, ziet al binnen een minuut waarom dat een heilloze weg is: het is gewoon niet fijn lezen in een boek dat gewoon vanuit InDesign naar een App is weggeschreven, als een soort van veredelde PDF. Sommige Apps bieden geen uitvergrote artikelen aan, zoals bijvoorbeeld de Volkskrant dat doet. En dat leest al niet echt fijn. Je moet dan elk artikel met twee vingers uitvergroten en dan ook nog voortdurend scrollen. Je bent in no time het overzicht kwijt. Geen enkele App biedt al voor de iPad geoptimaliseerde boeken aan. Voor leerlingen is het rampzalig te moeten wisselen tussen werkboek en leerboek binnen één scherm. Is gewoon niet te doen. De leerling zou dan minimaal twee tablets moeten hebben en dat is natuurlijk te duur.

Ik hoop dat het Hondsrugcollege andere scholen kan laten zien dat de iPad zinvol is, maar dat je straks niet je hele schooltas kunt en moet vervangen door één tablet. Wat te denken van een hybride situatie?

Zelf uitproberen op de iPad?
Alle boekentas Apps zijn vrij te downloaden, inclusief voorbeeldhoofdstukken uit tientallen methodes.

Boekenlezer Noordhoff: http://itunes.apple.com/nl/app/boekenlezer-nu-epn/id458585311?mt=8
Schooltas ThiemeMeulenhoff: http://itunes.apple.com/nl/app/schooltas/id414190030?mt=8
Tablisto VDE: http://itunes.apple.com/nl/app/tablisto/id408396667?mt=8

Er staan diverse nieuwe schooltas-apps op stapel. Volg de berichtgeving hierover in de onderwijs-weblogs.


Bron: Dagblad van het Noorden | 17 juli 2012

Read Full Post »

De jarenlange problemen met de afname van digitale examens hebben het CvE doen besluiten in ieder geval in 2013 geen digitale examens meer af te nemen binnen havo, vwo en vmbo-t. De flexibele examens in vmbo- en -k zullen blijven doorgaan. Een ingrijpend maar niet te voorkomen besluit.
Door: Allard Bijlsma

Dit jaar werd ik nog gebeld door het Dagblad van het Noorden: “hoe kan het nu, dan er zoveel problemen zijn met digitale examens?” De oorzaken zijn heel simpel te vinden en daar zit hem direct ook de reden dan wij als DRP nooit meegedaan hebben met een aanbesteding voor de bouw van een examenprogramma. Veel te risicovol.

  • De verantwoordelijkheid voor de werking van het programma Examentester ligt bij elke school apart. Je maakt je daarmee afhankelijk van de kwaliteit van het netwerk aldaar en de kennis van de systeembeheerder ter plekke. Daar is geen controle op mogelijk. Een test vooraf zegt niet altijd iets over hoe het uiteindelijk zal gaan.
  • Als de software bugs bevat (en dat geldt voor elk pakket) dan kun je pas een jaar erna weer grootschalig testen. En dat is nu net het examen en dat is niet bedoeld voor testen. Dit jaar zagen we dat bij de digitale afname van de Citotoets voor groep 8. Voor het tweede achtereenvolgende jaar lag het systeem er uit. Je kunt dat kinderen niet aan doen.

Ons devies is altijd geweest: ga nooit digitaal examineren. Het is vragen om problemen, die je niet als CvE in de hand kunt hebben.

Overigens zijn er hele simpele oplossingen te bedenken voor de meeste problemen die zich zoal voordoen.

  • Zo zou je een leerling pas kunnen laten afsluiten, op het moment dat alle invoer ook is afgedrukt op papier. Ook zou je, net als wij in WinToets en Quayn doen, na elke vraag kunnen opslaan. Mocht er dan iets misgaan, dan is alles (ook) lokaal opgeslagen. Het programma sluit dan pas af, als de opslag gereed is. Als het programma vastloopt, kun je verder gaan waar je bent gebleven. Gaat het opslaan goed, dan worden de tijdelijke bestanden verwijderd.
  • Via een monitoringsysteem, zoals wij in WTAdmin (onderdeel WinToets) hebben, zou je real time kunnen meekijken of bij alle leerlingen na elke vraag wordt opgeslagen. In een ruimte naast de examenruimte kan iemand per leerling een berichtje krijgen of een melding zien, als er iets mis dreigt te gaan.
  • Je zou ook kunnen laten invullen in een voorgestructureerd schrapkaartformulier. Na afloop wordt daar een PDF van gemaakt én afgedrukt. Binnen de PDF kunnen de gesloten vragen daarna via scanners worden nagekeken en de open vragen kunnen in speciaal daarvoor aanwezige vakjes worden voorzien van punten.
  • Waarom niet gewoon op papier afnemen via een voorgestructureerd invulformulier en het geheel na afloop scannen en daarmee pas digitaliseren? Dit geeft ook veel meer rust in de examenruimte, omdat er geen computers meer staan te zoemen.

Op naar een online examensysteem 

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw online werkend examensysteem. Dat zal vanaf 2015 operationeel moeten zijn. Omdat het dan online werkt, zullen veel netwerk-gerelateerde problemen omzeild kunnen worden, maar ook hier zit een gevaarlijk addertje onder het gras.

  • Het werkt nu niet meer lokaal, waardoor je volledig afhankelijk bent van je internetverbinding. Hopen maar dat draglines en onweerswolken een blokje omgaan tijdens de examens. Stroom – en internetstoringen komen regelmatig voor en soms duren die een dag.
  • Er zijn nog steeds kritische factoren die het netwerk betreffen. Te denken valt aan het type (secure) browser en de updates daarvan en benodigde plug-ins die nodig zijn om multimedia in de examens af te spelen. Er hoeft de avond voor het examen maar een automatische update uitgerold worden, en het kan al zijn dat het examen de dag erna niet meer werkt, ook al is er eerder getest.
  • Het afgelopen jaar hebben we gezien dat elke website (of het nu politie of een bank is) in meer of mindere mate te hacken is. Ook kunnen websites worden platgelegd. Als dat gebeurt, weet je dat pas tijdens het examen en dat is dan direct dodelijk voor de landelijke afname. Het blijkt uitermate simpel een server een half uur na de start van het examen plat te leggen, door hem te bestoken met aanroepen.

We zijn heel benieuwd wat het nieuwe systeem ons gaat brengen. Tot die tijd kunnen leerlingen voldoende oefenen in onze programma’s WinToets en Quayn, zodat ze in ieder geval ict-vaardig aan de digitale examens kunnen gaan beginnen.

Bron: Volkskrant, 17 juli 2012

Read Full Post »

Inmiddels is onderstaande onderzoek afgerond en is besloten voorlopig geen koppeling te realiseren. Het aantal instellingen dat ‘ja’heeft geantwoord is te klein gebleken.

Moodle is een veel gebruikte (open source elo in het onderwijs). Moodle kent een eigen toetsmodule en het is ook al jaren mogelijk vanuit ons programma WinToets SCORM-pakketjes te maken en die af te spelen binnen Moodle. Samen met het bedrijf Avetica zijn we aan het kijken of een koppeling van onze cloudapplicatie Quayn aan Moodle wenselijk zal zijn. Enkele vo-scholen en -besturen hebben hierom gevraagd. In de basis van vraagtypes kan Quayn deels hetzelfde als de toetsmodule van Moodle, maar in de metadatering, het adaptief toetsen, uitgebreide rapportages en benchmarking heeft Quayn een grote voorsprong.

De vraag is nu of Quayn ook een integratie met Moodle moet krijgen. Voordelen zijn dat er geen apart gebruikersbeheer is via de Quayn Portal en dat alle behaalde cijfers van de Quayn-toetsen in de cijferlijst van Moodle worden opgenomen. Uitgebreide analyses zijn daarna in Quayn op te vragen.

Daarom een (klein) marktonderzoek: vindt u dat Quayn ook via Moodle bereikbaar moet zijn? E-mail een ‘ja, graag!’ of ‘nee, niet noodzakelijk’ naar info@drp.nl

Meer info staat op quayn.nl en http://digitaaltoetsen.nl/index.php?pageId=230
Meer over Avetica via: http://www.avetica.nl/
Zie ook dezelfde oproep via Avetica: [ klik hier ]

Read Full Post »

BANAS is een veel gebruikte lesmethode voor natuur- en scheikunde in de onderbouw. Al meer dan tien jaar is deze methode voorzien van wintoetsen. Een tijdje terug zijn alle toetsen herzien en verder uitgebreid bij versie 2.
Door: Allard Bijlsma

BANAS wordt uitgegeven door uitgeverij Educatief te Leiden. Het is een methode waar de auteurs zeer actief mee bezig zijn. Van teksten tot aan de foto’s, van de toetsen tot aan de website: zeer veel wordt door de ervaren auteurs zelf gedaan. Al vanaf de eerste editie is de methode voorzien van WinToetsen. In die tijd ging het om eenvoudige meerkeuzevragen, maar inmiddels zitten er heel diverse toetsen bij. Ook is er online een WinLijst-begrippenlijst bij te vinden, ontwikkeld binnen onze EduBouwdoos. Wij hebben er ook educatieve games, zoals memory-spelletjes bij ontwikkeld. Ook bij de komende versie 3 zullen WinToetsen worden meegeleverd. Deze nieuwe editie wordt uitgerold van 2013. We zijn met uitgeverij Educatief in gesprek over (als extra) een uitrol binnen Quayn. Alle toetsen zouden daarna direct online toegankelijk zijn voor leerlingen, op pc’s én tablets. Voor scholen die (nog) geen Quayn hebben zouden de oefentoetsen als HTML5 of Flash in de website kunnen komen.

Meer over Banas 3: [ klik hier ]
Website BANAS: http://www.banas.nl/

banas omslag

Read Full Post »