Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2012

Vrijwel alle grote en middelgrote uitgeverijen in Nederland kiezen voor het WinToetsXML-formaat om toetsen in te ontwikkelen. Een vooroploper die dat geheel in Quayn al doet, is uitgeverij De Toerist/Uitgeversgroep uit Den Bosch.
Door: Allard Bijlsma

Op 11 oktober kunt u op een bijeenkomst te Den Bosch bij hen zien wat er is ontwikkeld en hoe dat gaat werken vanuit Quayn. De Uitgeversgroep gaat als eerste uitgeverij alle toetsen al digitaal aanleveren in Quayn voor vakken als toerisme, consumptief, maar ook voor het ERK rekenen en nog veel meer vakken. Hieronder een afdruk uit hun aankondiging:


>> Aanmelden kan via het [ aanmeldformulier ]
>> Website uitgever
>> Voor meer informatie kunt u terecht bij uitgever Jeroen van Esch

Het ligt in de verwachting dat op termijn alle uitgeverijen Quayn als doorgeefluik gaan gebruiken, mede doordat Quayn straks ingebouwd zit in onder meer Magister, Meta, itslearning, EduApp, Prowise, DeDigitaleKlas en veel meer online applicaties. Partijen die ook willen koppelen of docenten die hun eigen toetsen willen gaan verspreiden, al dan niet tegen betaling, kunnen zich bij ons melden via info.at.drp.nl.

Komende maand presenteren we onze converter voor import en export van IMS QTI NL-pakketjes. Wij zullen daarmee voldoen aan de landelijke wens van Kennisnet en SURFdiensten, te komen tot uniforme uitwisseling van itembanken. Partijen kunnen daarna rustig in QuizPlanet, WinToets, Microsoft Excel of een pakket van een andere partij ontwikkelen en de toetsen daarna zo inlezen in Quayn. Binnenkort meer hierover.

Read Full Post »

Docenten vragen ons regelmatig of het mogelijk is om WinToetsen op papier af te nemen. Zeker! Dit kan handig zijn wanneer er op het laatste moment toch geen computerlokaal beschikbaar is, of wanneer een (zorg)leerling meer gebaat is bij een papieren toets. Ook uitgeverijen kunnen van deze functie profiteren: toetsen ontwikkelen in WinToets en deze met één druk op de knop plaatsen in Word scheelt veel tijd en middelen. In dit weblog laat ik aan de hand van een voorbeeld zien hoe het omzetten van een WinToets naar een Word-document in zijn werk gaat.

WTMaak: Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker
Het afdrukken van een WinToets naar een tekstverwerker (zoals naar Microsoft Word) kan volledig volgens de wensen van de docent of uitgever. In een wizard kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat er invulvelden verschijnen waar leerlingen hun naam/klas/nummer/datum/docent kunnen invullen, wat de starttekst van de toets is, of wat de slottekst is. Andere opties zijn dat er per vraag metadata wordt getoond (denk aan RTTI), welke hulpmiddelen zijn toegestaan, enzovoorts. Voor wie snel te werk wil gaan of aanpassingen liever in de tekstverwerker doorvoert, is er een optie zonder wizard. Het resultaat: een opgavenblad, een antwoordblad en een correctiemodel. Eenmaal in de tekstverwerker kunt u de toets verder opmaken of aanpassen aan uw wensen.

[opgavenblad, antwoordblad en correctiemodel]

Workflow voor uitgeverijen
Voor uitgeverijen (of docenten) die hun toetsen willen opslaan in Word of toetsbundels willen uitbrengen, hebben wij een workflow. Stap 1 staat hierboven beschreven: druk de toets af naar een tekstverwerker. Stap 2 is het maken van een bestand dat als toetssjabloon kan dienen. Te denken valt aan een voorpagina voorzien van logo en toetsinformatie en bij een toetsbundel eventueel een inhoudsopgave. De pagina’s kunnen voorzien worden van een kop- en voettekst, of bijvoorbeeld een watermerk. Stap 3 bestaat uit het kopiëren van de toetsvragen naar het sjabloon. Let op: geef aan dat de afbeeldingen in het document zelf moeten worden opgenomen, anders zijn de afbeeldingen later niet meer zichtbaar. Hoe dat ingesteld kan worden in Word2010 vindt u hier, voor Word2007 klik hier.

[voorbeeld van een eenvoudig te maken toetssjabloon]

>> HELP-pagina over Afdrukken naar Tekstverwerker | Standaard
>> HELP-pagina over Afdrukken naar Tekstverwerker | Via wizard
Wilt u meer informatie over het afnemen van WinToetsen op papier of het werken met een toetssjabloon, stuur dan een bericht aan helpdesk@drp

Read Full Post »

Op 12 januari 2013 zal de definitieve itembank van 20.000 vragen voor het vak biologie worden gepresenteerd op het NIBI congres te Lunteren.
Door: Allard Bijlsma

Na jaren werken is hij nu klaar: een prachtige WinToets/Quayn-itembank met ruim 20.000 toetsvragen voor de niveaus vmbo, havo en vwo. Alle examens zijn erin ondergebracht, alle vragen van de biologie olympiade en veel meer. Op dit moment wordt een DVD-versie voorbereid, zoals straks te bestellen door NVON-leden. Daarnaast gaan we ook werken aan Quayn-toegang, zodat scholen er volledig vanuit de cloud en de iPad mee aan de slag kunnen. U hoeft dan niets meer te downloaden, uploaden, verplaatsen, maar kan er direct mee aan de slag. U gebruikt de vragen als extra toetsmateriaal, naast de bestaande methodes. De metadatering is op basis van onderwerp en subonderwerp aangebracht. De toetsen zijn bruikbaar binnen WinToets 4.0 PRO, EXPERT en SUITE en binnen Quayn (uploaden vanuit WinToets EXPERT of SUITE).

Op het congres kunt u deelnemen aan een praktische workshop:

Doelgroep:    Alle biologiedocenten in het voortgezet onderwijs
Werkvorm:    Inleiding met interactieve demonstraties op een laptop, die via een beamer door iedereen te volgen zijn. Deelnemers gaan daarna zelf in kleine groepjes met digitale toetsen aan de slag achter een laptop onder leiding van één van de inleiders.
Materiaal:      Laptops, waarop het programma van Wintoets is geïnstalleerd en waarop de 20000 vragen van de NVON-biologie-itembank staan en waarop ook demonstratie-toetsen staan.

Uw gastheren:

Jan Willem Noordenbos – Docent biologie te Eindhoven
Henk Weerdesteyn – Oud-docent Biologie
Bernard Beukers – Docent biologie te Panningen
Arie Zonnevijlle – Docent biologie te Helmond.

Volgens de Citogroep staat de tijd, die in de reguliere lessen aan toetsing besteed wordt, in schril contrast met de aandacht, die het onderwerp toetsing in de lerarenopleidingen krijgt. En dat geldt eigenlijk ook bij het opstellen van toetsen voor school. Bij het opstellen van repetities en schoolexamens wordt nog maar al te vaak “geplakt en geknipt”. Een stapel oude examenbundels, mappen met oude repetities, kopieerapparaat schaar, lijm. Stapels vragen, één chaos.

In de NVON-biologie-itembank zijn alle examens van de afgelopen 40 jaar in digitale vorm inclusief de bronnen opgenomen: afbeeldingen, animaties, filmpjes, tekstbronnen, gerangschikt naar onderwerp, subonderwerp en schoolniveau, in een format dat door digitale toetsprogramma’s zoals Wintoets en Quayn gelezen kan worden. En ook de Biologie Olympiade vragen zitten erbij. 20 000 vragen, één en al orde.

Met behulp van het programma Wintoets [oflline toetssysteem] laten de inleiders zien hoe je een toets kan maken met het programma WTMaak, hoe je de items kunt rangschikken, hoe je een toets afneemt met het programma WTAfname en hoe je de resultaten van een toets analyseert met het programma WTAnalyse.
Daarna volgt een rondleiding door de NVON-biologie-itembank. Hoe vind je items = vragen over een bepaald onderwerp, hoe vind je de herkomst van een item, het niveau van een item in een verzameling van bijna 20000 vragen.
Na de demonstratie kun je tijdens de workshop zelf met Wintoets en de Biologie-itembank aan de gang. Er zijn laptops waarop de programma’s van Wintoets en de NVON-biologie-itembank (www.biologie-itembank.nl) en demonstratie toetsen staan.

>> Meer over het congres
>> Website over de itembank 

[ voorbeelden van vragen uit de NVON Biologie Itembank ]

Read Full Post »

In navolging van de biologie-itembank van de NVON en de aardrijkskundeitembank die we binnenkort in Quayn gaan ontsluiten, willen we nu aan de slag gaan met een generieke itembank voor het vak geschiedenis. We zoeken ongeveer 100 docenten in het vo die mee willen bouwen.
Door: Allard Bijlsma

Extra vragen naast de bestaande toetsen van uitgeverijen
Er zijn al digitale toetsen voor WinToets en Quayn beschikbaar bij de lesmethodes Geschiedenis Werkplaats (Noordhoff Uitgevers), Feniks (ThiemeMeulenhoff) en MeMo (Malmberg). Deze toetsen sluiten aan bij de hoofdstukken in die boeken. Steeds meer docenten zoeken daarnaast ook naar algemene itembanken, ingedeeld op onderwerp en tijdvak, waaruit ze extra toetsen kunnen filteren. Die itembank willen we nu gaan maken en het liefst samen met u. Deze itembank gaat dus niet de toetsen vervangen van uitgeverijen, maar zal extra vragen opleveren voor thema’s en tijdvakken.

Plan van aanpak
Per 1 oktober is Reinder Dijk (toetsspecialist Hanze Hogeschool) bij ons terug (was in 2010 vertrokken) om deze itembank te gaan vormgeven. Allereerst gaan we de metadatastructuur opzetten, op basis van de doorgaande leerlijn po-vo. Daarna maken we een lijst van circa 1000 onderwerpen. Bij al die onderwerpen gaan we toetsen maken van ongeveer 20 vragen. Uiteindelijk zullen dan zo’n 20.000 vragen in de itembank komen. We nodigen docenten Geschiedenis uit onderwerpen te ‘adopteren’ en daar vragen bij te maken. Naast deze algemene vragen, gaan we voorbeeldtoetsen ontwikkelen bij kaartvaardigheden, regionale geschiedenis, historische topografie, bekende personen, actuele thema’s en meer. Ook gaan we alle examenvragen van de laatste tien jaar onderbrengen in een itembank, zowel voor vmbo, havo als vwo. Wij zorgen voor inhoudelijke controle, eindredactie en metadatering.

Vrij beschikbaar
Alle itembanken zullen vrij beschikbaar komen voor alle scholen die een licentie hebben op Quayn of WinToets 4 EXPERT of SUITE. Scholen die Quayn hebben, kunnen ze direct inplannen en afnemen, zowel op pc als op een iPad. Scholen met WinToets, kunnen ze ook afnemen binnen de bekende elo’s.

Aanmelden
Overleg over de lijst van onderwerpen en andere discussies rond het project gaan we voeren via onze vrij toegankelijke discussieruimte in LinkedIn. Iedereen die mee doet, moet of WinToets bezitten of een licentie op Quayn hebben. Wie dat wil kan meebouwen vanuit onze Quayn-omgeving en zo direct met deze cloudapplicatie kennis maken. U krijgt dan een eigen toegang en kan daar aan de eigen toetsen bouwen. Na aanmelding krijgt u een bevestiging per e-mail en toegang tot de lijst van onderwerpen. Op het moment dat u een onderwerp kiest, krijgt u toegang tot de eisen voor de bouw (welke vraagtypes er mogen, afspraken over schrijfwijzes, e.d.). Voorlopig gaan we alleen vragen maken en nog geen beeldmateriaal gebruiken, totdat we rechten hebben kunnen regelen via derden. Onze helpdesk staat de hele dag klaar om technische vragen te beantwoorden. Regelmatig organiseren we een webinar met tips en trucs. In november zal een startwebinar plaatsvinden, waarin wordt uitgelegd hoe we te werk zullen gaan.

De gemaakte itembanken zijn voor altijd vrij toegankelijk voor wie mee doet en ook kosteloos te gebruiken door elke school met een licentie op WinToets 4 EXPERT of SUITE of met een licentie op Quayn voor minimaal 500 cursisten. U bouwt zelf minimaal 100 vragen en krijgt daar op termijn tienduizenden andere vragen voor terug [onder voorbehoud]. Als 200 docenten elk 100 vragen maken, hebben we er al 20.000 bij 800 onderwerpen.

>> Naar discussieruimte LinkedIN en daar aanmelden
>> Aanmelden kan via dit formulier
>> Meer over dit project in onze website

[ voorbeelden van vraagtypes, die heel geschikt zijn voor het vak geschiedenis ]

Read Full Post »

In overleg met een aantal scholen, hebben we een import in WTMaak gebouwd voor het kunnen inlezen van MoodleXML-bestanden vanuit de open source elo Moodle.
Door Allard Bijlsma

Regelmatig stappen scholen over van Moodle naar bijvoorbeeld de elo binnen Magister of een andere elo, zoals islearning of Smartschool. Als docenten veel toetsen hebben ontwikkeld, is het zonde als al die toetsvragen nóg weer eens ingetikt moeten gaan worden in WinToets of een andere elo. We hebben daarom voor een klant een import gebouwd op basis van het MoodleXML-formaat. Vanuit Moodle zijn toetsen te exporteren, die we vervolgens in WTMaak omzetten naar ons eigen WinToetsXML-formaat. Vanuit WinToets kunnen ze vervolgens naar elke andere elo of Quayn worden weggeschreven.

De importoptie is per vandaag beschikbaar in een update van WTMaak 4.0.223. Begin 2013 nemen we MoodleXML mee in een converter die we op dit moment bouwen voor allerlei import en exports. De hele omzetting kan dan buiten WTMaak om geschieden. In WinToets 4.1 zullen we met een wizard komen, waarin we ook deze import gaan opnemen.

>> Naar updates WinToets [inlog benodigd]

[ MoodleXML, zoals te exporteren vanuit Moodle ]

[ de nieuwe importoptie in WTMaak voor MoodleXML ]

[ een toets is ingelezen en kan direct aangepast of omgezet worden naar Flash, andere elo of Quayn ]

Read Full Post »

DRP is in 2008 verhuisd naar een nieuw gebouw in Zuidhorn. Tot op heden waren we vanuit de lucht niet zichtbaar binnen Google Maps. Apple heeft dat nu voor ons opgelost in hun nieuwe kaarten.
Door: Allard Bijlsma

We genieten van het zicht op de driehoek van ons dak, waaronder wij schuil gaan. In mijn column binnen ‘Man&Muis’ kun je lezen hoe de kaarten mij bevallen: [ klik hier ]

Read Full Post »

De cloudapplicatie Quayn draait als één van de weinige toetssystemen 100% in de cloud. Daardoor is het uitermate geschikt voor gebruik op een Mac. De speciale iPad App maakt dat het afnemen van toetsen ook nog eens via de iPad kan plaatsvinden. Mac’s en iPads kunnen tijdens de afname tegelijk worden ingezet.
Door: Allard Bijlsma

In het verleden hebben wij met WinToets enkele Mac-klanten verloren, omdat ze niet vanuit Windows op een Mac wilden werken. Inmiddels hebben we het alternatief Quayn beschikbaar, dat uitstekend geschikt is voor gebruik op iMac’s, MacBook en MacBook Air. Zelf gebruik ik het zowel op een iMac als op mijn MacBook Air. De iPad App van Quayn is gratis te downloaden vanuit de App Store. iPads kunnen voor de afname naast MacBooks worden gebruikt, mits gelet wordt op de juiste keuze van vraagtypes. Quayn zelf ondersteunt meer vraagtypes op dit moment, dan de iPad-versie. Op termijn wordt dat gelijk getrokken. Hier wordt hard aan gewerkt. In de zomer van 2013 wordt een integratie mogelijk met het administratiepakket Magister.

Scholen die interesse hebben in serieus toetsen en oefenen en die na afloop uitgebreide analyses willen inzien, kunnen ons e-mailen via info@drp.nl. We hebben ook een gratis webinar in de planning, speciaal voor gebruikers van Mac’s en iPads: vrijdag 2 november 2012 | 14.00-15.00 uur. In een uurtje tijd laten we alle mogelijkheden zien.

De presentatie wordt verzorgd door ondergetekende. Het enige dat u nodig hebt is een pc met internet (liefst met webcam) of een ruimte met DigiBord, als u met een clubje collega’s de presentatie wilt gaan volgen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, een dag tevoren nog een bevestiging en uiterlijk een kwartier voor aanvang een mailtje met een toegangslink en wachtwoord.

>> Meer over Quayn 
>> Aanmelden voor het webinar kan via info@drp.nl

[ voorbeeld van een vraag vanuit de iPad App ]

[ docentkijk op de itembanken vanuit Safari op een MacBook ]

Read Full Post »

Older Posts »