Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2012

Als u in WinToets een gemetadateerde itembank gaat opzetten, maakt u vrijwel altijd gebruik van een voorgestructureerde MetadataXML. Als service hebben wij bij zo’n 500 lesboeken voor het voortgezet onderwijs voor u zo’n XML gemaakt, met daarin de hoofdstukkenstructuur.
Door: Allard Bijlsma

In samenwerking met de uitgeverijen Noordhoff Uitgevers, Malmberg en ThiemeMeulenhoff, hebben we per boek van elke methode (!!) deze structuur in een Excel gegoten en daarna met ons programma WTXLStoXML omgezet naar een MetadataXML. Al deze XML’s zijn online gezet en kosteloos (alleen voor WinToets-gebruikers) te downloaden, inclusief een naar eigen wensen aan te passen en uit te breiden XLS. We hebben nu ook alle XML’s beschikbaar gemaakt bij de opstart van een project in WTMaak.
(c) op alle XML-lijsten: DRP Publishing bv. Zonder schriftelijke toestemming niet te gebruiken door derden.

Dit gaat als volgt:

 • Start WTMaak 4.0 op.
 • Vink de optie URI (= Universal Resource Identifier) aan.
 • Klik op het browsericoontje en blader door de uitgeverij en methodes naar het boek waarbij u wilt gaan metadateren.
  Per 25/10/2012 is deze lijst uitgebreid met vele honderden leerboeken.
 • Klik op de gewenste URL, waarna die wordt getoond in het venster.

 • Maak een reeks vragen aan bij één hoofdstuk en/of paragraaf.
 • Blader terug naar vraag 1 en kies daarna voor Item | Metadata.
 • Klik het knopje achter ‘Boek/Methode’ en kies de juiste methode.
 • Idem voor Editie, Hoofdstuk (en soms ook paragraaf)
 • Kopieer deze metadata naar de andere vragen via Item | Kopiëren.
  Zie hierover ook de tip in [ dit artikel ].

Op deze manier kan relatief snel een gemetadateerde itembank worden opgezet. Tevens wordt voorkomen dat er typfouten worden gemaakt. Wij verzorgen trainingen rond het opzetten en gebruiken van eigen gemetadateerde itembanken.

>> Naar overzicht van door ons gemaakte MetadataXML-bestanden
>> Meer over metadateren via HELP

Read Full Post »

Samen met het bedrijf itslanguage bouwen we aan spraaksturing van Quayn en de mogelijkheid spreekvaardigheid in de praktijk te toetsen. Dit gaat unieke mogelijkheden geven voor allereerst het Engelse onderwijs en vervolgens elke denkbare taal.
Door: Allard Bijlsma

Binnen het moderne vreemde talen onderwijs wordt al veel gewerkt met WinToets en Quayn. Onze pakketten bieden legio mogelijkheden voor het afdekken van woordenschat, grammatica en leesvaardigheid. Spreekvaardigheid is tot op heden moeilijk digitaal af te dekken. In WinToets [offline] is het al wel mogelijk spraak als antwoord achter te laten.  Itslanguage werkt samen met de universiteit van Sheffield aan mogelijkheden de spraak van cursisten digitaal te analyseren. Datgene dat wordt ingesproken wordt gehouden tegen een door Nederlanders gevulde engine, die rekening kan houden met de manier waarop Nederlanders Engels spreken. De engine koppelt daarna iets terug en daar kunnen we wat mee in Quayn.

Eerste stappen
In eerste instantie ontwikkelen we vraagtypes die via spraak beantwoord kunnen worden en een vraagtype waarbij de cursist spraak als antwoord kan achterlaten. Je kunt dan denken aan het voorlezen van het juiste antwoord en dan te kijken of dat goed is. Opgeslagen spraak kun je vanuit het analyse-onderdeel analyseren, annoteren en de resultaten daarvan terugkoppelen naar de cursist. De cursist kan zowel schriftelijke als gesproken feedback van de docent terugkrijgen. De schriftelijke feedback is te kiezen uit voorgestructureerde lijsten met feedback.

Bedrijven én scholen
Deze ontwikkeling is zeer interessant voor bedrijven met Engelssprekende werknemers, maar ook aan instellingen als universiteiten die buitenlandse gasten vooraf een cursus Engels willen aanbieden, zodat ze daarna bijvoorbeeld colleges kunnen gaan volgen. Uiteraard kan elke docent Engels er straks wat mee in elke vorm van onderwijs. Het kan op termijn ook interessant zijn voor Tyltyl-scholen, met leerlingen die aan via spraak een applicatie kunnen sturen. Scholen kunnen hun talenpractica geheel gaan vervangen via Quayn-opdrachten.

Pilots met scholen
We starten deze winter met de eerste pilots in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Itslanguage zoekt scholen die mee willen werken aan het vullen van de Nederlands-Engelse database voor de engine. Leerlingen uit diverse delen van het land, moeten daarbij reeksen van zinnen inspreken. Op basis daarvan kunnen straks regionale verschillen in het uitspreken van Engelse zinnen, meegenomen worden in de spraakanalyse. Iemand uit Limburg spreekt op een andere manier Engels, dan iemand uit Oost-Groningen. Scholen die meedoen van itslanguage profiteren van de meest vergevorderde kennis rond spraakanalyse op dit moment.

>> PDF opvragen met oproep itslanguage

Scholen die interesse hebben in een pilot en mee willen werken aan het vullen van de databases met spraak, kunnen zich melden bij Michiel Sanders van itslanguage. De itslanguage-module kan op termijn tegen een meerprijs worden aangezet binnen Quayn. Zonder Quayn, zal niet met de spraaksturing gewerkt kunnen worden.
Itslanguage is te bereiken via michiel.sanders [at] itslanguage [punt] nl [Michiel Sanders]

Toekomst
Uit de grote belangstelling voor deze ontwikkeling, is ons duidelijk geworden dat we hier unieke mogelijkheden in handen hebben, die een oplossing kunnen gaan bieden aan het gehele MVT-onderwijs. Quayn zet hiermee tevens grote stappen die aansluiten op de huidige spraakontwikkelingen op pc’s en tablets. We hebben inmiddels afspraken gemaakt met uitgeverijen en examenbureaus, voor de ontwikkeling van toetsen en examens die gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden.

[ bij dit nieuwe vraagtype kan spraak worden opgenomen en worden opgeslagen ]

[ in het analyse-onderdeel kan de docent annotaties toevoegen aan fragmenten ]

Read Full Post »

Een jaar na de eerste uitgave van BoekTweePuntNul is BoekTweePuntNul200 verschenen.
Door: Jolien Vennink

Ontstaan via Twitter
Het eerste boek begon na een oproep op twitter, wie wil er mee schrijven aan een boek over social media.  Het gevolg daarvan; een boek met uitleg van vele applicaties. Lees verder over de eerste versie >> BoekTweePuntNul

BoekTweePuntNul200
Er kwamen, na het verschijnen van het eerste boek, veel reactie over App’s die er niet in stonden. Genoeg redenen om er nog een aantal hoofdstukken aan toe te voegen. Louis Hilgers en Tessa Zadelfhoff vroegen nieuwe auteurs om een hoofdstuk te schrijven over één van die onderwerpen. Deze onderwerpen zijn samengevoegd met de eerdere onderwerpen. Aangezien in een jaar tijd een bestaande applicatie ook nog wel een wil veranderen, zijn er ook aanpassingen gedaan door de schrijvers van de vorige editie. Zo ontstond een tweede editie met  beschrijvingen van wel 200 app’s.

Handboek
Naast het nieuwe BoekTweePuntNul, is er nu ook een HandBoekTweePuntNul verschenen. In ruim 100 pagina’s kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn met social media in het onderwijs. In beknopte vorm was dit voorheen te vinden in de onderwijseditie van BoekTweePuntNul. Het geheel is nu flink uitgebreid. Hoofdstukken gaan onder meer over de didactiek rond social media, denkvaardigheden, gebruik in de les in po, vo en mbo, kansen en gevaren en het gebruik binnen elo’s.

Beide boeken zijn de te koop bij De Rode Planeet via onze [ webshop ].
Beide boeken horen thuis op de boekenplank van elke docent en student aan Pabo of lerarenopleiding.

Read Full Post »

IVIO-Examenbureau uit Lelystad is een bekende in het onderwijs. Hier worden toetsen en examens verzorgd voor onder meer het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, maar ook voor andere geledingen binnen het vo, mbo en het bedrijfsleven.
Door: Allard Bijlsma

Het afgelopen jaar is binnen IVIO hard gewerkt aan de omzetting naar en ontwikkeling van toetsen binnen WinToets en Quayn. De meeste toetsen worden direct geschikt gemaakt voor adaptieve afname. Binnenkort worden op Aruba de eerste online examens met Quayn afgenomen. Samen met Questionwise bv gaan ze een reeks van itembanken opzetten voor specifieke doelgroepen. IVIO heeft honderden auteurs, die snel itembanken in opdracht kunnen ontwikkelen. Instellingen die grootschalig hun toetsen en examens digitaal willen krijgen, kunnen dat door IVIO laten uitvoeren, van ontwikkeling tot uitvoering in de praktijk. Quayn wordt daarbinnen de standaard omgeving voor ontwikkeling, afname en analyses.

>> Naar website IVIO-Examenbureau

[ op de foto vlnr: Emil Roelofs (directie), ondergetekende, Leon Arendshorst (management) | 24/10/2012 ]

Read Full Post »

Sinds meer dan tien jaar is het mogelijk voor maximaal vijf niveaus een item binnen een WinToets-itembank te metadateren. Dat hadden we ooit zo bedacht en tot voor kort was dat voldoende. Sinds versie 4.0.223 is het mogelijk dat voor tien niveaus te doen.
Door: Allard Bijlsma

Door de opkomst van onze cloudapplicatie Quayn, gaan steeds meer instellingen één itembank ontwikkelen voor alle leerniveaus van een vak. In WinToets was het verstandig itembanken te beperken tot zo’n 1500 items. Hierdoor werden itembanken steeds los ontwikkeld voor slechts een paar niveaus tegelijk. In Quayn zit daar geen beperking op, waardoor de wens kwam items voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs, BBL, KBL, GL, TL, HAVO en VWO, in één itembank te ontwikkelen. Het niveau staat los van zogenaamde cognitieve leerniveaus, zoals de taxonomie van Bloom en RTTI. Die blijven gewoon aan te brengen vanuit het veld Vaardigheid en Subvaardigheid of door één van de vrije velden te gebruiken. Dat laatste is handig, als Vaardigheid al voor vakvaardigheden wordt gebruikt.

Als u bestaande toetsen inleest, zijn de niveaus nog net zo aanwezig als ooit ingevoerd. Er is dan voorafgaand aan niveau 1 nu wel een niveau 0 en daarna loopt dat door t/m 9. Updates zijn gratis te downloaden voor geregistreerde gebruikers van WinToets 4 PRO, EXPERT en SUITE.

>> Meer over de mogelijkheden van metadateren
>> Naar updates WinToets [inlog vereist]

Read Full Post »

Al twee jaar is het mogelijk WinToetsen af te nemen binnen de ELO van Magister, waarbij het cijfer direct wordt verwerkt in de cijferadministratie. In de laatste versies van Magister is de werking wat aangepast. Daarom een nieuwe handleiding.
Door: Allard Bijlsma

Op vele honderden scholen in Nederland is inmiddels de ELO binnen het administratiepakket Magister, van SchoolMaster, in gebruik genomen. We hebben daarom online een handleiding staan die beschrijft hoe je een willekeurige wintoets in Magister kunt opnemen, daarin door leerlingen kunt laten afnemen en hoe je de cijfers weer kunt terugzien. Belangrijkste wijziging sinds versie 5.3 is een slotje dat in beeld verschijnt als een toets is ingelezen bij ‘Documenten’. Het is van belang te wachten tot dit icoontje uit beeld verdwijnt, voordat de toets ingepland gaat worden via ‘Opdrachten’. Dit kan tot 15 minuten duren.

Wij verzorgen hands-on trainingen waarbij we in een workflow met de groep een toets aanmaken in WinToets, die omzetten naar SCORM, samen uploaden, gaan inplannen, afnemen en tenslotte de analyses bekijken. Overigens kunnen ook toetsen vanuit onze pakketten QuizPlanet en Quayn, SCORM-pakketjes aanleveren, voor gebruik binnen Magister.

De toekomst
In 2013 hopen we [onder voorbehoud], samen met SchoolMaster, met een koppeling te komen tussen onze cloudoplossing Quayn en Magister. Dan zal uploaden en downloaden tot het verleden behoren. Eén grote uitgeverij is met ons, met één groot bestuur, al begonnen met een pilot met het aanleveren van alle toetsen via Quayn. Toetsen die uitgeverijen aanbieden, zullen vanaf zomer 2013 steeds vaker rechtstreeks vanuit Quayn in Magister ingepland kunnen worden. In tegenstelling tot het werken met SCORM, waarbij er geen analyses na afloop zijn, zullen die dan standaard in Quayn teruggezien kunnen worden. Ideaal voor het monitoren van de voortgang van de voorbereiding op het ERK Rekenen en Taal en adaptieve projecten als GEA en RTTI. Eind 2012 komen we in Quayn met nieuwe uitgebreide resultaatvensters, speciaal voor deze projecten. Die zijn er dan zowel voor de docent als voor de leerling.

De aftrap van dit project, waarbij we scholen vragen met ons mee te denken over een zo optimaal mogelijke koppeling, is op 7 november in het opleidingscentrum van SchoolMaster in Ede. Er is nog plek voor een paar scholen, die tijd willen investeren in het meedenken over deze koppeling. Uw interesse voor deze middag en het project, kunt u nog t/m maandag 29 oktober aan ons doorgeven via info@drp.nl. Het is mogelijk met meerdere personen per school deze bijeenkomst bij te wonen. Na aanmelding sturen we u de agenda en de adresgegevens toe.

>> Naar de PDF van de nieuwe handleiding
>> Naar ons trainingsoverzicht

Read Full Post »

IMS QTI NL is de nieuwe Nederlandse variant op de open standaard voor toetsvraaguitwisseling. DRP heeft voor de eigen klanten een online converter gebouwd, voor omzetting ervan en ernaar vanuit van ons eigen WinToetsXML.
Door: Allard Bijlsma en Paul Swennenhuis

Een reeks van bedrijven heeft, samen met SURFdiensten en Kennisnet, afgesproken het eigen pakket geschikt te maken voor in- en uitlezen op basis van dit formaat. De converter kan naar wens WinToetsXML-packages maken, voor gebruik in WinToets en Quayn, maar kan ook andersom naar IMS QTI NL wegschrijven. Hierdoor zijn wij klaar voor het landelijk gaan inzetten van Quayn als portal voor elke instelling, ook al heeft die een ander toetspakket. Voorwaarde is dan wel dat het gebruikte toetspakket ook deze import/export 100% ondersteunt. We gaan de converter inbouwen in Quayn, zodat we rechtstreeks IMS QTI NL-pakketjes kunnen gaan inlezen. Onze converter kan ook direct een preview geven binnen WTFlash 4.1 van een IMS QTI NL-pakket. Het ontbreken van een viewer is een groot probleem bij veel instellingen die werken met deze open standaard. Onze viewer kan daarbij een oplossing bieden, in ieder geval voor al onze bestaande klanten.

De komende maanden gaan we de converter gebruiksklaar maken en koppelen aan het nieuwe onderdeel WTConverter van de komende WinToets 4.1 en binnen onze cloudoplossing Quayn. Het wordt dan onder meer mogelijk toetsen te ontwikkelen vanuit Microsoft Excel en die met één simpele handeling om te zetten naar IMS QTI NL. Uiteraard kunnen toetsen van andere partijen dan ook binnen Quayn en WinToets gebruikt gaan worden. Ook overwegen we ons instapprogramma QuizPlanet geschikt te maken voor opslag in het IMS QTI 2.1 NL-formaat. Gecombineerd met WTFlash 4.1 en straks WTHTML 4.1, hebben gebruikers dan ook direct een viewer voor de ingewikkeld leesbare XML.

Let op: IMS QTI bevat een uitgebreidere set vragen en instellingen dan IMS QTI NL. WTMaak kan ook overweg met uitgebreidere IMS QTI-pakketten, maar de converter is alleen bedoeld voor de eenvoudigere NL-variant.

We hebben recentelijk ook de imports in WTMaak uitgebreid en verder verfijnd.  Nieuw zijn een import voor BlackBoard vragenpools en voor het MoodleXML-formaat. De import voor Fronter QTI-pakketjes QML (uit QMP) en IMS QTI 1.2, de oude variant van QTI, hebben we verder uitgebreid met nieuwe vraagtypes en instellingen. We konden ook al inlezen vanuit IMS QTI 2.1, Wrts, Docx (mits gecodeerd), Excel en Hot Potatoes. We hopen hiermee iedere partij die wil overstappen naar onze pakketten, zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.

Mogelijk vragen hierover kunt u sturen naar info@drp.nl. Binnen DRP zijn Peter Hartman, Paul Swennenhuis en ondergetekende met dit project aan de slag.

Meer over het landelijke project ‘Toetsuitwisseling’
Meer over het project ‘Uitwisseling toetsresultaten’

[ in de website van EduStandaard is alle documentatie over alle afspraken terug te vinden ]

Read Full Post »

Older Posts »