Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2012

We zijn trots alle vo-scholen, die vallen onder de onderwijsgroep Landstede, te mogen verwelkomen als Quayn-klant.
Door: Allard Bijlsma

Vandaag, 12 december, vindt de aftrap plaats van de uitrol van Quayn over de diverse scholen. Per school maken vandaag enkele iCoaches kennis met Quayn. Zij zullen de kar op gang gaan brengen en houden en zo alle collega’s gaan meenemen in de wereld van het online toetsen.

De meeste scholen binnen Landstede gebruiken al vele jaren WinToets en zullen langzaam doorgroeien naar Quayn. Enkele vestigingen maken voor het eerst kennis met het toetsen in de cloud. Binnen de samenwerking participeert ook Noordhoff Uitgevers. Binnen drie jaar zullen alle docenten en leerlingen binnen Landstede toetsen volledig online via Quayn afnemen. Scholen binnen Landstede die met tablets willen starten, kunnen dat al direct doen, omdat straks alle toetsen geschikt zullen zijn voor afname via de Quayn App. Deze App is gratis door leerlingen te downloaden.

Landstede laat zien waar het in Nederland naar toe gaat:

 • meer individuele leerroutes en maatwerk
 • betere analyses voor leerling, docent en management
 • betere basisinformatie voor de inspectie
 • meer leerlingen thuis oefenmateriaal aanbieden en betere samenwerking tussen uitgeverijen en de scholen.

Quayn biedt instellingen al deze mogelijkheden, met nieuwe analysevensters (eind december) voor ERK Rekenen en RTTI, biedt mogelijkheden adaptief te toetsen, kan rapportages opleveren voor het management en veel meer. Uitgeverijen kunnen al hun toetsen en itembanken met één simpele klik delen met hun klanten. Binnen besturen kunnen docenten hun toetsen delen met collega’s binnen en buiten de eigen school. Via de extra modules ReadSpeaker kan een toets worden voorgelezen voor slechtlezende leerlingen en via itslanguage is spraakanalyse (mvt) mogelijk. Via de nieuwe en gratis QuaynBrowser kan volledig beveiligd online getoetst worden, op een Windows-pc.

Relatie met WinToets 4
Toetsen zijn uitwisselbaar met WinToets 4 voor upload en download. Hierdoor blijft beveiligde netwerkafname mogelijk, maar ook afname via schrapkaarten, het afdrukken naar papier en het genereren van toetsen via onze WinToets-generatoren. Ook het genereren vanuit Excel is al mogelijk en straks voor al onze klanten beschikbaar in de komende WinToets 4.1. Quayn en WinToets voldoen aan de landelijke eisen voor uniforme toetsuitwisseling op basis van IMS QTI 2.1 NL. Via een door ons ontwikkelde online converter kunnen hiermee toetsen uit andere systemen worden ingelezen in Quayn, mits het andere pakket deze afspraak ook ondersteunt.

Interesse in Quayn?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Quayn binnen uw school?
Neem dan contact met ons via dit [ reactie formulier ] of vraag direct een offerte aan via dit [ offerte formulier ].
Scholen kunnen onder voorwaarden een testlicentie aanvragen via het [ testlicentie aanvraagformulier ].

>> Website van de Landstede groep

 

Read Full Post »

DRP is met WinToets en Quayn één van de marktleiders op het gebied van digitaal toetsen in Nederland. Wij werken regelmatig mee aan congressen en conferenties, die specifiek over digitaal toetsen gaan. Op 5 februari  kunt u ons treffen te Nieuwegein in het NBC, op het jaarlijkse SBO toetscongres.
Door: Allard Bijlsma

Het SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid) houdt jaarlijks een specifiek op toetsen gerichte conferentie. Schoolleiders en toetsspecialisten kunnen zich dan twee dagen verdiepen in alle aspecten van digitaal toetsen en examineren. Dit jaar zullen onder meer het ERK Rekenen en Taal centraal staan, komen de nieuwe digitale online examens aan bod en zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van online toetsen te zien zijn.

Namens DRP zal ik een presentatie verzorgen over het toetsen via een iPad. Neem uw eigen iPad mee en neem een ter plekke een ingeplande toets af. Het voorbeeld betreft een ERK Rekentoets. Gezamenlijk bekijken we daarna online de analyses die daar uit komen in ons cloudtoetssysteem Quayn. Hierbij is in één oogopslag voor docent en leerling te zien welke domeinen en subdomeinen hoe zijn gescoord.

>> Website met alle informatie
>> PDF downloaden
>> Meer over Quayn

sbo_toetsenvo

[ In een PDF is alle informatie te vinden over de tweedaagse ]

sbo_toetsenvo_drp

[ ikzelf geef een praktische presentatie over toetsen van ERK vaardigheden via een iPad ]

Read Full Post »

Instellingen die een elo gebruiken, gaan in toenemende mate ook online daarin toetsen aanbieden. Het enige programma dat toetsen kan aanmaken voor gebruik in alle elo’s, is WinToets. U hebt dan wel minimaal de EXPERT- of de SUITE-variant nodig.
Door: Allard Bijlsma

Alle elo’s kennen een zogenaamde afspeeloptie op basis van de van het bedrijf ADL afkomstige communicatie-afspraak SCORM. WinToets (en ook onze cloudversie Quayn) kunnen SCORM-pakketjes aanmaken, die na opname binnen de elo, ervoor zorgen dat daar de WinToets kan worden afgenomen. Bij afname van de toets, is de volledige functionaliteit van WinToets aanwezig. Een cijfer kan worden opgeslagen. Sommige elo’s hebben ook een eigen toetspakket. Daar kunnen wij vaak ook naar exporteren.

Elo’s waar we op die manier mee kunnen samenwerken:

 • Magister | als enige met directe cijferverwerking | op basis van SCORM
 • itslearning | zowel voor toetsmodule als SCORM
 • Smartschool | op basis van SCORM
 • N@TSchool | op basis van SCORM
 • TeleTop | zowel voor toetsmodule als SCORM
 • Fronter | op basis van SCORM
 • Moodle | op basis van SCORM
 • SOMtoday | alleen afname, geen cijferopslag
 • Een reeks andere portals en elo’s

Heeft uw instelling nog een PRO-versie van WinToets, dan kunt u tot 1 januari a.s. tegen een scherpe prijs updaten naar EXPERT of SUITE. PRO is bedoeld voor het beheer van papieren toetsen en het afnemen op pc of in een netwerk. Versie 4 EXPERT heeft game- en opdrachtvraagtypes als extra, een reeks extra mogelijkheden voor onder meer de beveiliging en kan naar SCORM exporteren. De SUITE-versie heeft daarbij nog extra tools voor het onder meer vullen van de game-vraagtypes. Wilt u volledig online in de cloud gaan toetsen, dan hebben we Quayn beschikbaar. Deze versie heeft ook een iPad App beschikbaar voor toetsafname op een iPad.

Alle instellingen met een PRO-licentie zullen we benaderen met een aanbod voor upgrading naar EXPERT of SUITE.
Wilt u ons zelf benaderen voor een upgrade-aanbod, stuurt u dan uw instellingsgegevens naar info@drp.nl

>> Overzicht prijzen per versie van WinToets

middle_screenshot1_wiskunde

[ voorbeeld van afname binnen Magister ]

Image2

[ voorbeeld van afname binnen itslearning ]

Read Full Post »