Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2013

Steeds vaker horen we scholen zeggen dat ze over gaan op ‘Bring your own device’: niet langer zorgt de school voor lokalen met computers of geeft men laptops in bruikleen. Nee, de leerlingen dienen hun eigen ‘device’ mee te brengen voor het bekijken van digitale lesstof, het maken van aantekeningen en huiswerk , en het afnemen van digitale toetsen.
Door: Paul Swennenhuis

Dat ‘device’ kan van alles zijn, variërend van smartphone tot tablet, van laptop tot netbook. Deze switch in denken is uiteraard ingegeven door het idee dat het ‘bring your own device’ concept de school minder geld kost: immers, het onderhoud van het eigen device komt ten laste van de leerling, niet van de school. Ook voor de initiële aanschaf hoeft de school geen geld uit te geven (al zullen er scholen zijn die de ouders die zich geconfronteerd zien met een ernstige aanslag op hun schoolbudget in meerdere of mindere mate tegemoetkomen). Een bijkomend voordeel is dat de leerling thuis met zijn device aan de slag kan gaan of zelfs onderweg in trein of bus.

Tot zover, vanuit de school gezien, een positief verhaal. Maar het hoeft niet goed uit te pakken.
En dat zal het zeker doen als het ‘bring your own device’ verhaal niet nader wordt ingevuld.

  • Want welke ‘devices’ zijn geschikt voor de taken die de leerlingen daarop moeten uitvoeren? Is een smart phone voldoende? En zo ja, mag het dan zowel een Apple (iPhone) als Android  of Windows 8 zijn? (Samsung, Google, HTC, LG Optimus, Nokia, BlackBerry, Sony Xperia, enzovoorts). Als het een iPhone moet zijn, welke versie dan? 3, 4 of zelfs 5?
  • Of moet het minimaal een tablet zijn? Zo ja, opnieuw de vraag: een Apple (iPad) of een Android of een Windows Surface en indien het laatste, dan de uitgeklede RT-versie of de uitgebreide? Of mogen ze allemaal door elkaar meegenomen worden?
  • En wat zijn de minimale schermafmetingen? Wanneer is het nog te doen, een leerling een leestekst aan te bieden?
  • Dient Flash of silverlight ondersteund te worden? Dan vallen er al een aantal typen af.
  • Zijn er eisen aan de browser die op het device draait? Moet dat Internet Explorer zijn? Zo ja, wel versie dan? 8, 9, 10? Moet er minimaal Windows 7 op draaien? Moet je aantekeningen kunnen maken in PDF documenten?  Moet je het scherm met ‘touch’ kunnen bedienen?
  • Mag de ene leerling met een nieuwe MACBook Air van Euro 2399 aankomen met een opstart van 10 seconden en een batterijduur van 10 uur, terwijl een andere leerling een oude Vista-laptop van opa heeft gekregen, die na vijf minuten is opgestart en waarvan de accu 1 uur mee gaat? Creëer je daarmee geen ongelijkheid in (snelle) toegang tot leerstof?
  • Hoe om te gaan met diefstal of met het kapot gaan van beeldschermen? Hoe gaat een leerling leren als het device drie weken weg is voor reparatie?

Als scholen geen nadere eisen stellen aan het mee te brengen device, of als die eisen te diffuus zijn – “als het maar een laptop is” – is er geen enkele garantie dat het device de door de school gewenste ondersteuning kan bieden. Met als gevolg gefrustreerde leerlingen en gefrustreerde docenten. Dan blijkt bijvoorbeeld de schoolwebsite er in versie 10 van Internet Explorer heel vreemd uit te zien en blijken bepaalde links in die site niet te werken. Of de ELO vereist een minimale resolutie van 1048 pixels in de breedte, en dat halen die Netbooks niet altijd. Of de ‘Verder’ knop in een digitale toets valt buiten beeld waardoor de toets niet te maken is. Of de laptops houden er na 2 uur mee op omdat de accu niet langer meegaat.

Kortom, zonder nadere invulling van de eisen aan de devices die de leerling mee moet ‘brengen’, zal de uniformiteit onder die devices ver te zoeken zijn, en kunnen leerlingen noch docenten aan op een goede weergave en werking van de Internet pagina’s en apps die ze willen gebruiken.

Scholen doen er goed aan

  • a) te bedenken voor welke doeleinden ze de devices in willen zetten. Bekijk alle sites die bezocht moeten worden goed. Dus bij uitgeverijen, de woordenboeken, van alle te gebruiken apps, van toetsapplicaties, enzovoorts. Bekijk bij apps of die wel voor alle type platformen beschikbaar zijn.
  • b) na te gaan wat de minimale vereisten zijn om die doeleinden te bereiken. Dat moet echt in de praktijk bekeken worden. Maar zelfs dan kan een leerling op een laptop een andere resolutie kiezen, waardoor zaken niet meer goed werken of getoond worden.
  • c) op basis van de vastgestelde minimumeisen een advies op te stellen voor ‘approved’ devices, en de keuze daarbij te beperken tot 3 á 4 devices om de mogelijke sores tot een minimum te beperken.

Het is straks voor docenten niet te doen om te gaan met een klas met bijvoorbeeld vijf verschillende devices. Je zou dan al per type browser en besturingssysteem moeten weten waar het Instellingen-deel zit, hoe je teksten groter of kleiner kunt krijgen en hoe je alleen al die devices kunt herkennen. Wie gaat leerlingen hierbij helpen?

Bij Quayn merken we vooral dat er problemen zijn bij het up-to-date houden van browsers en plug-ins. En dan hebben we het alleen nog maar over laptops, MAC’s en pc’s. Krijgt zoon/dochter bijvoorbeeld de ‘oude’ iPad 1 mee van vader/moeder, dan draaien daar veel nieuwe apps niet op. Kun je dan tegen ouders zeggen dat ze een nieuwe moeten kopen? Bij Android tablets is dat nog ingewikkelder. Heel goedkope tablets draaien soms nog op Android 2.3, terwijl 4.1 actueel is, maar daar niet op kan draaien.

Gaat u werken vanuit het principe BYOD én u wilt met Quayn of WinToets binnen elo’s/portals  aan de gang? Leg dan uw plannen altijd even aan ons voor. Wij denken en adviseren graag mee. Wij hebben alle typen devices wel in huis en testen regelmatig onze applicaties daarop.

Nagekomen, artikel in Computable, over het zelfde onderwerp: [ klik hier ]

ipad_type

[ met het blote oog is het verschil tussen de diverse typen iPads amper te zien ]

Read Full Post »

Docenten wiskunde kijken soms wat afwachtend naar de mogelijkheden die digitaal toetsen hen biedt. Wij bouwen daarom al een tijdje aan itembanken met voorbeeldvragen voor alle niveaus. Hierdoor kunnen docenten beter zien wat de mogelijkheden in de praktijk zijn.
Door: Allard Bijlsma

In de zomer van 2012 is Joyce bij ons komen werken, student wiskunde aan de RuG te Groningen. Zij ontwikkelt wekelijks enkele honderden nieuwe vragen voor het referentiekader Rekenen en het vak wiskunde. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 vragen gereed. Gebruikers van Quayn kunnen binnenkort kosteloos beschikken over deze vragen. Voor referentiekader 1F-niveau (eind po, instap vo) zijn alleen al zo’n 8000 vragen klaar.

We vragen tevens docenten wiskunde mee te doen aan de opbouw van een landelijke itembank rekenen en wiskunde. Iedereen die zelf 500 vragen in het formaat van WinToets aanlevert, krijgt gratis toegang tot de itembanken voor WinToets én Quayn. Inmiddels hebben we ook via die weg enkele duizenden vragen binnen gekregen. Binnenkort kunnen we het geheel achter een downloadinlog gaan aanbieden aan de deelnemende docenten.

Deze maand heeft Joyce vragen ontwikkeld voor wiskunde D voor 4/5 VWO. Hieronder zijn een drietal voorbeeldvragen te zien. Wiskunde is een vak dat zich bij uitstek leent voor digitaal toetsen, doordat bij vrijwel elke vraag gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal. Het is tevens het vak waarbij digitaal toetsen erg weinig wordt toegepast. We hopen door ons project docenten te kunnen laten zien wat de vele mogelijkheden zijn.

Programma’s als Quayn kunnen bij sommige vraagtypes ook tussenberekeningen opslaan. Quayn zal binnenkort overweg kunnen met MathML voor alle typen formules. WinToets werkt daarvoor al met MathType. Beide programma’s hebben rekenmachines aan boord, ondersteunen Unicode voor wiskundige symbolen en kennen diverse vraagtypes die juist bij wiskunde van pas komen. Quayn en WinToets kunnen toetsen laten voorlezen en Quayn kan dat binnenkort (Engels) ook via ReadSpeaker voor de MathML-blokken.

>> Meedoen met de opbouw van de itembank

Wiskunde_D__Domein_B__Kansrekening_en_statistiek__Kansrekening

Kansbereking en statistiek.

Wiskunde_D__Domein_D__Coordinaten_vergelijken_en_figuren_in_twee_dimensies__Cartesische_coordinaten

Werken met coördinaten.

Wiskunde_D__Domein_B__Kansverdelingen__Normale_verdeling

Kansverdelingen.

Read Full Post »

Quayn wordt inmiddels gebruikt door een reeks van scholen, (overheids)instellingen, uitgeverijen en ook examenbureaus. Voorbeeld is IVIO-Examenbureau uit Lelystad. Zij stuurden ons een foto en een verslagje van een examensessie.
Door: Allard Bijlsma

Na een uitvoerige testfase was de scholingspartner van IVIO op Bonaire afgelopen maand toe aan het afnemen van diverse IVIO-Examens. IVIO-Examenbureau neemt in opdracht van OICN Bonaire online examens af op Bonaire. Dat gebeurt via ons pakket Quayn. Er kijkt daar ter plekke een IVIO-waarnemer mee, maar op afstand kijkt IVIO ook mee via een webcam. Zodra een deelnemer klaar is met zijn of haar examen, berekent IVIO automatisch de score en stelt men de uitslag vast. De deelnemers ontvangen dan zo snel mogelijk hun diploma. Quayn kent uitgebreide beveiligingsvoorzieningen, zoals de QuaynBrowser voor beveiligde afname vanaf een pc.

Instellingen die ook volledig beveiligd hun examens online willen afnemen, kunnen contact opnemen met het IVIO-Examenbureau te Lelystad.
IVIO regelt zowel het maken en invoeren van examens als de digitale afname.
URL: www.ivio-examenbureau.nl/ | Tel: 0320-229968
Contactpersoon: Leon Arendshorst

ivio_afneme_2013

Op de foto kijkt een toetsdeskundige van IVIO-Examenbureau via de webcam in Nederland mee met het examen op Bonaire.

Read Full Post »

Is jouw school actief op het gebied van digitaal toetsen? Meld je dan aan bij de Kennisnet expertgroep. Elke school die WinToets of Quayn gebruikt kan meedoen.
Door: Allard Bijlsma

Dit bericht is integraal overgenomen uit de Kennisnet VO-Nieuwsbrief van maart 2013:

“Toetsen hebben in het onderwijs een belangrijke rol. De mogelijkheden van ict hebben ook impact op de wijze van toetsen. Digitaal toetsen biedt mogelijkheden om het onderwijs aantrekkelijker en efficiënter in te richten. Door gerichte feedback te kunnen geven en informatie over de leerlingen te verzamelen kan de leerling beter begeleid worden. Ook zijn er meer mogelijkheden, door slimme koppeling van data, om te leerling in het leerproces te volgen. Tot slot wordt verwacht dat de kwaliteit van toetsen kan worden verhoogd. Het gebruik van digitale toetsen is op dit moment in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs nog beperkt (ICT Monitor 2011, 2012). Om hier een impuls aan te geven wordt door Kennisnet een samenwerkingstraject opgestart waarin samen met experts en het veld expertise wordt gebundeld en beschikbaar gesteld.

Ontwikkeling ‘Digitaal toetsen in balans’
Het resultaat is een stappenplan waarin scholen inzichtelijk krijgen welke vragen beantwoord moeten worden en welke keuzemogelijkheden er zijn om te komen tot een 1-op-1 situatie (1 device per leerling) voor toetsen. In het stappenplan wordt de relatie gelegd met de aspecten visie op toetsbeleid, aanbod van toetsen en professionalisering, vanuit praktijksituaties beschreven. Ook wordt een relatie gelegd met andere ontwikkelingen op het gebied van toetsen, zoals opbrengstgericht werken, leren op maat, marktontwikkelingen, standaarden en leermiddelenbeleid.

Meedoen met jouw school?
Wij zijn op zoek naar scholen die ofwel willen meedraaien in een expertgroep ofwel scholen die willen meedraaien in een praktijkgroep. Voor de expertgroep geldt: je hebt al implementatie-ervaring op het gebied van digitaal toetsen, hebt een visie op toetsen en bent bereid om jouw expertise te delen en samen slimme oplossingen te verzinnen die voor het brede (voortgezet onderwijs) veld relevant zijn. Voor de praktijkgroep geldt: ervaring is niet vereist, maar er moet wel een dringende vraag en behoefte zijn vanuit jouw instelling om een flinke stap voorwaarts te zetten en om een voor jouw organisatie meest geschikte vorm van invoering digitaal toetsen te bedenken.

Wat levert dit je op?
Direct toepasbare expertise die ook nog eens breed toegankelijk gemaakt wordt voor het onderwijsveld. Mogelijkheid om de eigen situatie in kaart te (laten) brengen middels casusbeschrijving, voorzien van advies.

>> Kennisnetsite bij ‘Digitaal Toetsen’

kennisnet_toetsen

Read Full Post »

Al eerder aangekondigd en nu operationeel: voorleesfunctionaliteit voor toetsen binnen onze cloudoplossing Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Verschillende talen
Elke les en toets binnen Quayn kan vanaf nu worden voorgelezen. Standaard wordt voorgelezen in het Nederlands, maar binnenkort kunt u ook uit stemmen kiezen als: Vlaams, Brits Engels, Amerikaans Engels, Frans en Duits. Binnen Engels kan ook MathML, voor wiskundige formules, worden voorgelezen.

Prijs
Quayn gebruikers kunnen de ReadSpeakeroptie gratis een maand uitproberen. Voor instellingen die aan het testen zijn, kunnen in die periode de mogelijkheden ook uitproberen. Na de testperiode bedragen de kosten 10% van de licentieprijs op Quayn. De prijs is gebaseerd op de aanname dat maximaal 10% van de gebruikers de voorleesoptie zullen gebruiken. Het is alleen mogelijk een ReadSpeakerlicentie voor uw hele instelling ineens af te nemen. Wij zetten per account de instelling aan, waarna elke docent per toets of examen kan bepalen of het voorlezen aan of uit moet komen te staan. Het is mogelijk het voorlezen direct bij het verschijnen van de vraag te laten starten.

Per onderdeel
Omdat ook teksten in grote bronvakken kunnen worden voorgelezen en teksten in infoschermen, is het ook mogelijk leesteksten via Quayn aan te bieden, zonder daar toetsfunctionaliteit bij te geven. Samen met het bedrijf ReadSpeaker hebben we een optie ingebouwd, die maakt dat vragen, antwoorden, commentaren, tips, comboboxen en matchingvragen correct en los van elkaar worden voorgelezen. Deze optie is uniek en vindt u enkel in Quayn terug.

Bimodal content presentation
Zowel de voor te lezen zin als het woord lichten op als wordt voorgelezen. Hierbij wordt aangehaakt bij het principe van ‘bimodal content presentation’, met name van belang voor dyslecten. Op [ dit adres ] vindt u verwijzingen naar alle wetenschappelijke onderzoek hierbij [Engels].

Update
Elke toets van elke aanbieder van toetsen, kan via ReadSpeaker worden voorgelezen. Bij een volgende update komen de genoemde extra talen, naast de al aanwezige vrouwenstem ook een mannenstem beschikbaar. Het leestempo kan door de gebruiker al zelf worden ingesteld.

rs_03

[ hier wordt bij een project het voorlezen aangezet | links onderaan ]

rs_05

[ hier wordt een vraag voorgelezen binnen de Quayn Player | zin en woord worden gehighlighted ]

>> Meer over ReadSpeaker en Quayn
>> Meer over ReadSpeaker
>> Naar demonstratie van een toets

Read Full Post »

Voor velen zitten we in Zuidhorn wat decentraal en daarom hebben we nu ook in Ede een kleine kantoorruimte geopend. Hier ontvangen we partners en contactpersonen binnen onze vele projecten.
Door: Allard Bijlsma

Op maandag, dinsdag en woensdagochtend werkt ondergetekende vanaf heden standaard vanuit Ede. Partners en instellingen kunnen hier een afspraak met mij maken, voor het onder meer doorspreken van toetstrajecten bij WinToets en/of Quayn. Trainingen zijn op maat mogelijk voor maximaal vijf personen. Onze trainers komen hiervoor vanuit het noorden dan naar Ede. Met name voor onze vele tientallen partners blijkt Ede nu al de ideale plek te zijn om af te spreken. De eerste weken waren direct voltekend. Bezoek is enkel mogelijk op afspraak.

>> Adresgegevens De Rode Planeet | Ede

kantoor_ede_01_800

[ Een deel van onze ruimte in Ede ]

Read Full Post »

Gaat u op school steeds meer digitaal werken? Dan is Quayn een goed programma om ook te leren kennen. Met Quayn kunt u leerlingen laten leren, oefenen en ze ook toetsen.
Door Jolien Vennink

quaynmobile

Quayn
Het is een online applicatie met een aparte leerkrachten- en leerlingenomgeving. Leerkrachten kunnen voor de leerlingen verschillende lessen/toetsen inplannen en klaarzetten. Sinds januari 2012 is er ook een iPad versie van Quayn gratis op te halen in de App Store. Zo kunnen de leerlingen achter hun computer of tablet bij hun eigen lesmateriaal. Hierdoor is het goed mogelijk om te differentiëren in het lesmateriaal. Via de uitbreiding ReadSpeaker, kunt u alle oefeningen en leerstof volautomatisch laten voorlezen.

quayn_leerling

Leerlingomgeving. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Hoe in te zetten?
Steeds meer basisscholen schaffen tablets aan. Ze worden gebruikt van kleutergroepen tot aan de bovenbouw. Een veel gehoorde opmerking van leerkrachten is: ik wil graag zien wat de kinderen gedaan hebben op de tablet. Hoe weet ik nu of ze iets snappen of goed gemaakt hebben? Met Quayn wordt dat inzichtelijk gemaakt. De leerkracht ziet hoelang de leerling met de les/toets bezig is geweest, ook per vraag. Daarnaast worden de antwoorden nagekeken en de resultaten opgeslagen. Alle tabellen kunnen ook als grafieken en diagrammen worden bekeken.

quayn_analyse

Resultaten leerling. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Gratis lesmateriaal
Als u als basisschool of bestuur besluit Quayn aan te schaffen, krijgt u daarbij gratis toegang tot de vragenbank van De Rode Planeet. Hierin staan al vele duizenden vragen bij verschillende vakken. Denk daarbij aan topografie (in drie niveaus) , verkeer(borden en regels), muziek en rekenen (1f).

quayn_les

Les in Quayn (online)

Meer informatie:
– Informatie en specificaties Quayn –>> www.ictinhetpo.nl
– Quayn website –>>www.quayn.nl
– De Rode Planeet –>> www.drp.nl

Read Full Post »

Older Posts »