Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2013

Steeds meer scholen gaan over op het digitaal afnemen van toetsen. Eén van de meest gebruikte programma’s die hiervoor, is Quayn. Quayn is een online toetsprogramma, dat bedoeld is voor het opzetten van itembanken met toetsvragen (items). Scholen die toegang hebben tot Quayn, kunnen zelf toetsen samenstellen m.b.v. de vragen uit deze databases en vervolgens de toetsen digitaal (online) afnemen.
Door: de Uitgeversgroep/ verspreid door DRP

De Uitgeversgroep gebruikt Quayn voor het aanbieden van kant-en-klare Itembanken, ofwel databases met toetsvragen, behorend bij het lesmateriaal dat wij uitgeven. Wij beschikken reeds over duizenden toetsvragen (items), verdeeld over diverse itembanken (databases).
>> Naar overzicht van itembanken Uitgeversgroep

Aan elk item (toetsvraag) zijn zoveel mogelijk kenmerken (metadata) gekoppeld, waaronder o.a.:

• Boek en Hoofdstuk
• Onderwerpen (en Subonderwerpen)
• Vaardigheid (en Subvaardigheid)
• Kerntaken

Onder het motto “Vóór en dóór docenten” willen wij deze itembanken zoveel mogelijk delen met scholen/docenten. Wij willen u dan ook graag kennis laten maken met Quayn en onze itembanken en u laten zien hoe u heel eenvoudig toetsen kunt genereren, zelf samenstellen, afnemen en na afloop analyseren.

PROGRAMMA
Programmaleiders: Jeroen van Esch en Janke van Mosseveld

13.00 uur Ontvangst met koffie en een Bossche Bol
13.30 uur Introductie en kennismaking
13.45 uur Presentatie Quayn (algemeen) + Itembanken Uitgeversgroep
14.30 uur Pauze
14.45 uur Praktijktraining (neem hiervoor uw eigen laptop mee)
15.30 uur ‘Vóór en dóór docenten’: ervaringen en ideeën uitwisselen
16.00 uur Afsluiting en borrel

GEGEVENS
Datum: Donderdag 16 mei 2013
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Uitgeversgroep
Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK ‘s-Hertogenbosch
(routebeschrijving naar de Uitgeversgroep)
Contactpersoon: Janke van Mosseveld
Kosten: Gratis
Materiaal: Eigen laptop meenemen

Aanmeldingen: via dit aanmeldingsformulier

Read Full Post »

Vele uitgeverijen zijn soms al 20 jaar aan de slag met het ontwikkelen van Toetsen voor WinToets en nu komen ook de eerste itembanken, direct in Quayn, beschikbaar.
Door: Allard Bijlsma

Veel scholen zijn zich aan het oriënteren op een leerportal of toetsapplicatie. Quayn is het enige online systeem voor toetsing, dat ook daadwerkelijk omarmd wordt door een reeks van uitgeverijen. Voor meer dan 50 methodes in het vo en mbo zijn inmiddels toetsen beschikbaar. Veel van de uitgeverijen hebben al honderdduizenden items ontwikkeld in WinToets en die kunnen zo Quayn in. Er zijn echter ook nog een 200.000 items op dit moment in ontwikkeling en die worden online uitgeleverd in Quayn. Al deze vragen moeten voor einde 2013 al beschikbaar komen. Met de komende koppelingen daarbij aan RTTI (DocentPlus), OBIT (APS), Magister (SchoolMaster), SOMtoday (Topicus), EduApp (VanDijkEducatie), Prowise Presenter (DigiBord) worden doorgaande leerlijnen en opbrengstgericht leren ineens gewoon mogelijk. Adaptief leren is geen toekomst, maar allemaal al mogelijk binnen Quayn (en WinToets). Binnen het Cito wordt hier al jaren mee gewerkt | zie artikel.

De eerste uitgeverij die afgelopen week naar buiten kwam met een aanbod van toetsenbanken, is de Uitgeversgroep [De Toerist | De Dienst] uit Den Bosch. Zij leveren vooral itembanken voor vmbo en mbo en daarbinnen voor de vakken consumptief en recreatie en toerisme, maar ook voor ERK Taal en Rekenen.

>> Naar flyer met overzicht en prijzen
>> Naar website Uitgeversgroep.

Per 1 augustus 2013 zullen de volgende itembanken beschikbaar zijn voor scholen:

• Itembank Nederlands
• Itembank Reizen
• Itembank Rekenen

Daarnaast is het streven om per december 2013 de volgende itembanken aan te bieden:

• Itembank Administratie
• Itembank Facilitaire Dienstverlening
• Itembank Frontoffi ce
• Itembank Gastheer / Gastvrouw
• Itembank Horeca Assistent
• Itembank Horecaondernemer / -manager
• Itembank Kok
• Itembank Leisure & Hospitality
• Itembank Loopbaan en Burgerschap
• Itembank Luchtvaartdienstverlener
• Itembank Ondernemerschap
• Itembank Sport en Bewegen
• Itembank VMBO Consumptief
• Itembank VMBO Intersectoraal
• Itembank VMBO Sport, dienstverlening, veiligheid

Uniek is dat docenten eigen vragen online in Quayn kunnen gaan aanbieden bij deze uitgeverij. Die verplicht zich deze vragen te controleren en te redigeren en daarna op te nemen in een aanvullende itembank, die vervolgens met alle scholen wordt gedeeld die een abonnement hierop hebben. Om met bovenstaande itembanken te kunnen werken, dient de school of de afdeling een licentie af te sluiten op Quayn. Veel instellingen hebben al WinToets en kunnen langzaam doorgroeien naar de cloud. WinToets en Quayn kunnen naast elkaar worden gebruikt.

Andere itembanken die al verschenen zijn in Quayn komen van de NVON, BRUUTtaal, EduFloor, Angerenstein en anderen. In Vlaanderen heeft Pelckmans inmiddels bij meerdere methodes de toetsen al aangeboden binnen Quayn. DRP is bezig ongeveer 100.000 eigen vragen online te plaatsen. Volgende maand maken we samen met één van de grootste uitgeverijen van Nederland bekend dat bij meer dan 15 methodes alle toetsen binnen Quayn zullen gaan verschijnen. Een deel daarvan zal ook nog eens gemetadateerd voor RTTI zijn. Diverse schoolbesturen gaan meedoen aan het aanleveren van anonieme analyses aan deze uitgeverij, zodat jaarlijks de itembanken kunnen worden verbeterd. Eindelijk worden toetsen zo kwalitatief elk jaar een stukje beter.

Scholen, vakcommunities en docenten die zelf toetsen willen gaan maken, kunnen die rechtstreeks vanuit Quayn delen met elke andere instelling in Nederland, maar ook met enkel enkele collega’s binnen de eigen instelling. We praten met Wikiwijs over een koppeling van de daar in ontwikkeling zijnde toetsmodule aan Quayn, mogelijk doordat Quayn toetsen via de open standaard IMS QTI 2.1 NL kan afspelen. Arrangementen zou je kunnen afspelen binnen een elo, maar wel via Quayn, zodat je na afloop volwaardige analyses krijgt en bijvoorbeeld kunt laten voorlezen via ReadSpeaker.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@drp.nl of [ dit formulier ] invullen als u iets met Quayn wilt gaan doen.
Besturen die met ons rond de tafel willen over dit hele palet van mogelijkheden, nodigen we uit met ons contact op te nemen.
Presentaties geven we vanuit onze vestiging Ede op maandag en dinsdag en vanuit Zuidhorn [Groningen] op alle dagen van de week.

Quayn kan door enkele mensen een maand gratis worden uitgeprobeerd en voor vier maanden zijn pilots met leerlingen mogelijk voor Euro 0,50 per gebruiker.
Een digitaal toetssysteem moet u zich niet laten aanpraten, maar daadwerkelijk in de praktijk gaan testen.

detoerist_flyer_01

detoerist_flyer_02

Read Full Post »

Door al dat nieuws over wat we ontwikkelen binnen Quayn, zou je uit het oog verliezen dat we al vier jaar bezig zijn met het bouwen van een grote update van WinToets, die als versie 4.1 einde van de zomer zal uitkomen. De komende jaren zullen we WinToets zeker nog blijven doorontwikkelen. We zien nu al dat het steeds meer een ontwikkelomgeving wordt naast Quayn. Sommige handelingen, kunnen gewoon offline sneller plaatsvinden dan online.
Door: Allard Bijlsma

Inmiddels hebben we heel veel dat in 4.1 zou uitkomen, al gewoon in 4.0 ingebouwd: ondersteuning van WTFlash 4.1, opslag in Quayn, nieuwe analyses, nieuwe en verbeterde imports en exports, ontwikkeling van het onderdeel WTDiagnose en veel meer. Op dit moment zijn we bezig alle vele tientallen (!) onderdelen van WinToets onder handen te nemen, te restylen en te voorzien van een reeks van nieuwe mogelijkheden.

De afgelopen weken heeft Peter Hartman gewerkt aan WTAdmin. Naast een volledig nieuwe look (ontworpen door Marijke Römer) hebben we daar ook een prachtige nieuwe optie ingebouwd, ideaal voor een ieder die veel eigen toetsen ontwikkelt: batchcontrole. Via deze knop is het mogelijk een reeks van TST-bestanden in één actie te checken op mogelijke onvolkomenheden. Dit voorkomt dat je alle TST-bestanden één voor één langs moet gaan en via een workflow moet testen op zaken als:

  • Check op aanwezigheid stam, (juiste) antwoorden, punten, dubbele punten.
  • Check op volledig ingevulde metadata, voor elk van de 26 velden, gecheckt op het moment dat minimaal bij één item dit veld is gevuld.
  • Check op het ingevuld zijn van ProjectTitel en ProjectID.
  • Check op het aanwezig zijn van gekoppelde bronnen.

wtadmin_batchcontrole

[ hier worden zes verschillende problemen gemeld ]

Een rapport kan als CSV in Microsoft Excel worden geopend en daar worden afgedrukt. Elk project kan rechtstreeks vanuit WTAdmin worden geopend, waarna heel gericht de problemen kunnen worden opgelost. Zijn alle correcties aangebracht, dan kan de batchcontrole nogmaals worden gestart, zodat gezien kan worden of alle problemen nu zijn opgelost. Op een verzameling van circa 20.000 items, kan deze optie al gauw een snelheidswinst van 100 uur werk opleveren! We hebben dat getest voor de NVON-itembank. Het ligt in de planning deze mogelijkheden op termijn ook in Quayn in te bouwen, maar voorlopig kan de Quayn-itembank al offline worden gecheckt als WTAdmin 4.1 uit zal zijn.

Geregistreerde gebruikers van WinToets 4.0, die dit eens willen proberen of willen uittesten, kunnen hier een verzoek voor indienen via dit [ formulier ].
Genoemde functionaliteit komt kosteloos beschikbaar in versie 4.1, voor elke geregistreerde gebruiker.

De komende maanden werken we hard door aan onderdelen als WTResultaat, WTCrashrecovery, WTAfname en WTMaak. Geheel nieuw wordt WTInstellingen, voor het batchgewijs aanpassen van de instellingen voor een reeks TST-bestanden én WTConverter, voor converteren naar en van WinToetsXML, MetadataXML, WTCommentaarXML, IMS QTI 2.1 NL en meer. We kunnen nog geen datum geven van het uitkomen van WinToets 4.1, maar we werken toe naar het einde van de zomer. Alle huidige gebruikers krijgen persoonlijk bericht van het uitkomen en uiteraard melden we dit via de vaste sociale media.

WTadmin2_032013_600

[ volledig nieuwe lay-out en vormgeving ]

wtadmin_batchcontrole_650

[ een batchcontrole is uitgevoerd voor een reeks van TST-bestanden ]

Read Full Post »

In onze algemene weblogs schrijven we over ontwikkelingen rond WinToets en Quayn, maar we vullen ook andere weblogs, die zich meer richten op nieuws van en bij anderen. Eén van deze weblogs is didactiek.en.ict.
Door: Allard Bijlsma

Door tijdgebrek waren hier de laatste jaren weinig artikelen verschenen, maar inmiddels hebben we al weer een twintigtal nieuwe artikelen geplaatst. We richten ons hierbij op het signaleren van nieuws in kranten en websites, voor onderwerpen als ict&didactiek, digitaal toetsen en wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer willen onze cursisten tijdens trainingen weten waarom digitaal toetsen handig is, wat de meerwaarde is van het volgen van leerlingen en hoe metadateren werkt als je met RTTI aan de slag gaat. In de loop van 20 jaar hebben we honderden boeken, artikelen en onderzoeken verzameld, die we vooral intern gebruiken. Via dit weblog willen we iedereen de kans geven, zich ook in al deze literatuur te verdiepen. Een kijkje in de keuken van de ‘zin van ict in het onderwijs’.

>> Naar weblog didactiek.en.ict

weblog_reclame

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren.

Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Henk Notté, toetsdeskundige bij het Cito. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WinToets in het Onderwijsmuseum Rotterdam
Mijn eerste serieuze Wintoets maakte ik voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het aardrijkskundeonderwijs in het Onderwijsmuseum in Rotterdam in 2006/2007. De toets kreeg de naam van de ontdekkingsreiziger die de deelnemer meeneemt op een wereldreis: Gea.

Adaptieftype2

Allard Bijlsma (ook een enthousiast geograaf) liet voor Gea een apart adaptief toetsverloop in Wintoets bouwen. Deze instelling (adaptief 2) zorgt er voor dat de kandidaat na elke vraag een moeilijkere opgave (bij een goed antwoord) dan wel een gemakkelijke opgave (bij een fout antwoord) krijgt voorgelegd. Vijf levels maakten van de toets een game en werd voor iedere deelnemer tussen de 10 en de 99 de reis een spannend avontuur. De voordelen van adaptief toetsen kwamen tijdens dit experiment in het Onderwijsmuseum duidelijk naar voren: Verschillende niveaus kunnen in één toets aan bod komen en de deelnemer blijft gemotiveerd om zich in te spannen. Je mag verwachten dat de toets resultaten bij een adaptieve toets betrouwbaarder zijn dan bij een lineaire variant.

WinToets gebruikt binnen onderzoek
Het succes van Gea in het Onderwijsmuseum smaakte naar meer en sindsdien heb ik aan verschillende varianten mogen knutselen. Gea kreeg een broertje, de Waterkennistoets, een adaptieve toets bij het leerplan Watereducatie. Gea zelf kreeg nakomelingen en is onderwerp van mijn onderzoek geworden. De vraag die ik probeer te beantwoorden is: Kan aardrijkskundige basiskennis van 10 – 18 jarigen met één instrument worden gemeten? Door beter gebruik te maken van de mogelijkheden van Wintoets en Quayn kan ik Gea aanzienlijk verbeteren. Dat gaat regelmatig via Paul Swennenhuis, mijn vaste lijntje naar Wintoets. In de huidige versie (Gea4) wordt meer gebruik gemaakt van bronnen (maximaal 7 bij één opgave) en wordt meer feedback gegeven. Ook deze aanpassingen vergroten de motivatie bij leerlingen.

Bali voorbeeldopgaveHet onderzoek kan niet zonder de hulp van docenten. Ze lezen op mijn website hoe ze de toets kunnen afnemen en hoe het onderzoek vordert. In het lopende schooljaar wordt Gea4 uitgebreid getest op scholen en de online afnames via Quayn maken het gelukkig voor scholen eenvoudig om mee te doen. Het is voor onderzoekers vaak lastig om toegang te krijgen tot scholen, maar de ervaringen met Gea leren dat het belangrijk is wat ze er voor terug krijgen. Behalve de voor leerlingen uitdagende toets en het gemak van de afname, hechten ze waarde aan de voorlopige normering die aan de uitslag gekoppeld wordt. Dit maakt het mogelijk om over de muren van de klas heen te kijken. Bij een vak zonder referentieniveaus doet deze kans zich zelden voor.

Gemotiveerde leerlingen
Docenten melden verrassende observaties leerlinggedrag tijdens de toets. Een 6VWO klas in het computerlokaal vindt het lastig om de toets in stilte te maken. Gelukkig gingen de gesprekken niet over de inhoud maar over het level van de opgaven. Deze rumoerige klas was zeer gemotiveerd, meldt de docent.

Informatie over deelname aan het onderzoeksproject van Henk Notté vind je op zijn site.

Wil je zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons dan een mail.

Read Full Post »