Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juni, 2013

Het schooljaar loopt op zijn einde en eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Ook een goed moment om weer eens te kijken naar de DigiBord software. Welke software gebruiken jullie nu op school en bevalt dat? Of wordt het tijd om over te stappen op iets anders?
Door Jolien Vennink

Overstappen
Er zijn veel scholen die nu overstappen op online DigiBord software. Wat wij bij trainingen veel zien, is dat scholen de overstap maken naar Prowise Presenter. De redenen tot overstap verschillen per school. Een aantal voordelen van Prowise Presenter ten opzicht van offline pakketten of andere online pakketten, zijn hieronder te vinden.

Voordelen
Een aantal van die voorbeelden op een rijtje:

 • Prowise Presenter bevat vele tools als klokken, breukenstroken, topografiekaarten, letterklapper en vele anderen.

Prowise_Presenter

 • Binnen de software kan eenvoudig gedeeld worden met collega’s binnen de school, binnen het bestuur of met heel Nederland.
 • ProConnect, een onderdeel binnen Prowise Presenter, om een eenvoudige verbinding te maken met laptops,telefoons en tablets.

prowiseConnectTools

 • 3D-tools voor op het DigiBord en als app voor de tablet beschikbaar.

skelet1

 • Vele achtergronden die mogelijk zijn. Waaronder diverse schrijflijnen die bij de verschillende groepen horen. Deze zijn ook nog aan te passen en de schrijfrichting is aan te zetten.

schrijflijnen

Training
Als een school kiest om over te stappen, is het fijn als daarbij ook training wordt aangeboden. Bij de Rode Planeet hebben we verschillende mogelijkheden voor die trainingen. Er staan een aantal voorbeelden op www.trainingscentrumzuidhorn.nl. Daarnaast vullen we de training altijd zo in, dat het past bij de school en hun wensen. Vraag naar de mogelijkheden.

Read Full Post »

Het komende najaar starten de eerste scholen als zogenaamde ‘iPadschool’. Deze scholen worden ook wel ‘Steve Jobsscholen’ genoemd. 
Door: Allard Bijlsma

De iPadscholen zijn in de basis een initiatief van onder meer Maurice de Hond onder de naam O4NT: onderwijs voor een nieuwe tijd. Inmiddels zijn er met tien basisscholen afspraken gemaakt om vanaf augustus het lesmodel om te gooien. Twee scholen in Sneek en Breda gaan helemaal om en andere scholen in Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren een deel van O4NT door.

Op deze scholen krijgen alle kinderen vanaf 4 jaar een iPad en met daarop een groot deel van hun leermiddelen. Op zich is dat niet zo gek, want over een paar jaar hebben alle kinderen in Nederland een eigen device bij zich. Interessant is te kijken of deze scholen in staat zullen zijn aan voldoende leermiddelen te kunnen komen, geschikt voor de iPad. Verder zal dit project inzichten gaan opleveren in de meerwaarde van het gebruik van tablets. Gezien het feit dat ouders hun kinderen van deze scholen op voorhand afhalen, zal het duidelijk zijn dat hier blijkbaar nog weinig over bekend is.

De afgelopen 20 jaar zijn er veel op techniek gestoelde initiatieven geweest. In alle gevallen hebben de voorloperscholen in de loop van het project hun doelen wat bijgesteld, maar zie je dat hun opgedane ervaring terug is te vinden in vrijwel alle andere scholen in Nederland. Het is dus belangrijk deze scholen goed te volgen. Probleem bij dit project is, dat het iPad-deel binnen het project weinig vernieuwend is. Misschien is straks binnen een paar jaar elke basisschool in Nederland al (groten)deels met tablets aan de slag is. Het vernieuwende zit hem in het achterliggende concept. Hopelijk gaat men centraal leermiddelen aanmaken en die onderling delen en wordt dat de meerwaarde. Uiteraard staat de nieuwe didactiek voorop en dat is voor leerkrachten en Pabo’s een hele stap.

Wat betreft oefenen, toetsen en vooral voor het analyseren van wat er goed en minder goed gaat, zou men Quayn kunnen inzetten. Wij hebben al uitgebreide itembanken voor topografie en rekenen (1F) beschikbaar. Ideaal voor deelnemende uitgeverijen en andere partners is, dat binnen Quayn alle leermiddelen heel simpel gedeeld kunnen worden met de deelnemende scholen. Er is dus maar één centrale plek nodig om te ontwikkelen. In tegenstelling tot vroegere initiatieven, zijn nu de benodigde programma’s én de content grotendeels al beschikbaar. Dit initiatief zal daardoor zeker een succes worden.

Scholen die met een iPad gaan werken en meer willen weten over Quayn, kunnen zich melden bij ons via info@drp.nl

Over de iPadscholen

>> Tweede Kamer positief over de scholen [bron: Volkskrant]
>> Niet alle ouders zijn gerust [bron: NU]
>> Eerste tien scholen gaan starten [bron: NU]

Over Quayn

>> Meer over Quayn
>> Flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Inmiddels hebben al enkele honderden scholen kennisgemaakt met Quayn, door een persoonlijke testlicentie aan te vragen. Voor een klein bedrag is het ook mogelijk voor vier maanden een licentie aan te vragen, waarbij u met meerdere klassen kunt gaan toetsen.
Door: Allard Bijlsma

Alle scholen ontdekken inmiddels Quayn. Met behoud van alle investeringen in WinToets, kan elke school nu doorgroeien naar de cloud. Uitgeverijen als de Uitgeversgroep komen komend schooljaar al met >  100.000 vragen, direct beschikbaar in Quayn. Voor scholen is het daarom nu de tijd om een testlicentie op Quayn te gaan regelen. Ga aan de slag, regel een training en maak afspraken over samenwerking.

 • Maximale periode: 4 maanden
 • Kosten: Euro 0,50 per gebruiker (leerlingen + docenten)
 • U kunt in deze periode onbeperkt oefenen en toetsen met Quayn
 • U kunt onbeperkt oefenen en toetsen via iPads
 • Tijdens de testperiode staat de voorleesfunctionaliteit van ReadSpeaker aan
 • Na afloop kunt u stoppen of een licentie nemen op Quayn en naar wens ook op ReadSpeaker

>> Formulier voor het aanvragen van een testlicentie

ipad_app_05_650

 

[ ideaal voor iPadscholen: afnemen van toetsen en oefeningen via de eigen iPad ]

Read Full Post »

Bijna alle Pabo’s en 1e en 2e graads lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van ons programma WinToets. Steeds meer instellingen gaan nu over op Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Quayn kan daarbij ingezet worden om studenten te toetsen, maar ook om studenten zelf toetsen te laten maken, voor interne opdrachten en voor hun stageschool. Elke thuis of op de instelling gemaakte toets of oefening, kan online worden toegepast op de stageschool. iPadscholen kunnen de toetsen ook afnamen op een iPad. Resultaten en voortgang zijn weer online in de cloud terug te zien. Quayn geeft uitgebreide voortgangsanalyses na afloop.

In het kader van ons feestjaar ‘20 jaar WinToets‘  hebben we het volgende in de aanbieding:

 • Elke Pabo of 1e of 2e graads lerarenop0leiding die nu Quayn neemt voor minimaal 500 studenten, krijgt gratis een extra account, waarbinnen men studenten zelf kan laten werken.
 • De beide accounts zijn 100% van elkaar gescheiden

Quayn sluit aan bij actuele ontwikkelingen als het …

 • Opzetten van kennisbasistoetsen
 • Opzetten van oefenmateriaal voor de taal-, reken – en wereldorientatietoets
 • Toetsen opzetten voor vakken die studenten niet in hun vooropleiding hebben gehad
 • Samenwerken van Pabo’s bij de opzet van deze toetsen. Binnen Quayn kan samen gebouwd worden aan toetsen en toetsen kunnen ook worden opengesteld voor derden op andere locaties en instellingen.

>> Aankondiging ministerie van eindtoetsen per 2014-2015
>
>Meer over Quayn

rijksoverheid_pabo

Read Full Post »

Quayn is een programma voor het maken, afnemen en analyseren van online lessen en toetsen. In steeds meer Pabo’s wordt het toegepast en hierdoor zullen steeds meer leerkrachten met kennis van Quayn het onderwijs gaan binnen komen. 
Door: Allard Bijlsma

Is uw school ook bezig met het brengen van het leren naar online en de iPad? Dan is Quayn de juiste keuze:

 • Al meer dan 25 vraagtypes
 • Tablet en pc kunnen door elkaar gebruikt worden
 • Prachtige mogelijkheden om te zien waar een leerling staat
 • Voorlezen mogelijk via ReadSpeaker
 • Gratis vele duizenden voorbeeldvragen voor rekenen, taal, topografie, muziek

>> Meer over Quayn
>> Weblog bij Quayn
>> PDF flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren.

Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Jacob Poortstra, ICT coördinator en trainer digitale werkvormen op het Noorderpoort, School voor Gastvrijheid en Toerisme.

mijnhoofdkleinJPOp de School voor Gastvrijheid & Toerisme, onderdeel van Noorderpoort en gevestigd in de buitenring van stadion Euroborg gebruiken drie van de zes onderwijsteams inmiddels Wintoets en Quayn. Het ziet er naar uit dat het gebruik de komende jaren sterk gaat groeien.

Mijn eerste ervaring met digitaal toetsen was met het toets-programma dat zit ingebakken in onze ELO, Fronter. Geen slecht programma, maar in de dagelijkse praktijk van wisselende klassen, zittenblijvers en achterblijvers lastig te beheren in verband met de rechtenstructuur. Het heeft een aantal jaren goed gewerkt, maar op een of andere wijze bleek gedurende dit schooljaar dat afbeeldingen niet meer zichtbaar waren voor leerlingen.

Er zijn een paar triggers geweest die de verhuizing naar Wintoets en Quayn hebben bespoedigd. Problemen met het vorige toetsprogramma was er een. Maar vooral het feit dat examenstichtingen en een uitgeverij digitale toetsvragen gemaakt in Wintoets aanbieden vormde voor twee teams en een paar vooruitstrevende docenten uit een ander team de aanleiding om zich met spoed te oriënteren op Wintoets en Quayn. Zelf geef ik ook nog les en ik toets toeristische topografie op een digitale manier. Vooral via meerkeuzevragen vergezeld van een afbeelding, maar ook hotspotvragen, waarbij de leerling op de kaart moet klikken om aan te wijzen waar een bepaalde plaats, bezienswaardigheid of luchthaven ligt.

testhotspotfotoJP

Het kost even tijd voor je het onder de knie hebt. Maar dan heb je ook wat. En de ondersteuning vanuit DRP is fantastisch. Niet alleen bieden ze trainingen aan, maar het is vooral de nazorg die bovengemiddeld is. Op alle vragen krijg je heel snel antwoord en hun geduld lijkt wel eindeloos.

Maar als je het dan eenmaal door hebt, werkt het fantastisch. Je kunt heel snel een toets klaar zetten en afnemen, met direct een cijfer als resultaat. Onderschat niet de behoefte van leerlingen om direct na een inspanning het resultaat te krijgen. De leerlingtevredenheid is bij mijn leerlingen sterk gestegen, mede omdat ze Quayn als een plezierig werkend programma ervaren. Als bonus kunnen leerlingen ook nog direct na afloop van de toets inzien wat ze goed en fout hadden. Dat scheelt dus enorm veel tijd want je hoeft de toets niet meer na te bespreken. Nog meer bonus heb je als docent, want met de analysetool kun je de gemaakte toetsen analyseren. Je kunt per leerling nakijken op welke onderdelen iemand sterk of zwak scoort. En je kunt de eigen toets analyseren. Als iedereen een bepaalde vraag goed beantwoordt, is de vraag wellicht te gemakkelijk. En dat alles in een handomdraai.

Voor ons zit er in de toekomst nog meer in het verschiet. We gebruiken ook het Leerlingvolgsysteem Magister en dat kent allerlei koppelingsmogelijkheden met Wintoets/Quayn. Als we dat op orde hebben, hoeven we zelfs geen cijfers meer in te voeren, want die worden er dan door Quayn al ingezet.

Samenvattend: waarom ben ik blij met Wintoets en Quayn? Het scheelt enorm veel tijd in afname en verwerking van toetsen, zeker als je toetsvragen van een examenstichting of uitgeverij gaat gebruiken, leerlingen zijn tevreden en de kwaliteit van je toetsing wordt er beter door.

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »