Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2013

Veel instellingen denken na over het toestaan dat leerlingen van huis een eigen device meenemen naar school. Onze applicatie Quayn is hier al grotendeels klaar voor.
Door: Allard Bijlsma

CYOD is een variantie op B(ring)YOD. In plaats van dat leerlingen mee kunnen nemen wat ze willen, stelt de school eisen op, waaraan deze devices moeten voldoen.
Hieronder een lijst van mogelijke voorwaarden:

 • Laptop met minimaal i3-processor en Windows 7 of 8.
 • Laptop met Google Chrome.
 • MacBook of MacBook Air.
 • 10″ iPad vanaf versie 2.
 • 10″ Android met minimaal versie 4.0.
 • Windows Surface of RT

Op de Android na, draait Quayn al prima. Binnenkort, als onze HTML5-player alles kan dat onze huidige Flash webplayer kan, kan Quayn ook zonder problemen onder Android draaien. Scholen kunnen met ons contact opnemen, als men hierover vragen heeft of kunnen een proefaccount op Quayn aanvragen via dit [ formulier ].

Waar men wel op moet letten is dat beveiligd toetsen afnemen bij BYOD heel moeilijk wordt, omdat leerlingen de device zelf beheren. Voorlopig is het alleen via een netwerkkoppeling mogelijk het werk van leerlingen real-time in de gaten te houden. Voor laptops en pc’s hebben wij hiervoor de QuaynBrowser ontwikkeld.

cyod_600[ links draait Quayn op een laptop, achterin op een iPad en Android en rechts vooraan op een MacBook ]

Read Full Post »

Als u wilt dat leerlingen spraak achterlaten bij een vraag, dan kunt u het beste zelf tegen ze aanpraten. Wilt u uitleg bij afbeeldingen niet geven in de vorm van tekst, vertel ze dan zelf wat u wilt vertellen. Spraak opnemen lijkt heel tijdrovend, maar er zijn methodes om dat snel en met uitmuntende kwaliteit te doen.
Door: Allard Bijlsma

Een spraakopdracht in WinToets 4 EXPERT of 4 SUITE maken gaat als volgt:

 • Start WTMaak en maak minimaal één item aan. Zorg dat dit project al een keer is opgeslagen.
 • Zorg dat een werkende microfoon op de pc is aangesloten. Bij laptops is dat vrijwel altijd standaard al zo.
 • Klik op het ‘Microfoon’-knopje naast de vraag.
  Neem via de knop ‘Opnemen’ op wat u kwijt wilt.
  Dit geluid wordt vervolgens automatisch als MP3 opgeslagen én gekoppeld aan de vraag.
  U kunt alle geluidsbestanden later via Item | Instellingen, terugvinden.
  Ze zijn fysiek opgeslagen in de map waar de TST-file is opgeslagen.

summerschool_spraak01[ ingebouwde opnamemogelijkheden in WTMaak ]

 • Het is ook mogelijk zelf een stuk spraak als MP3 op te nemen en die daarna aan een vraag te koppelen. Ga daarvoor naar Item | Instellingen en wijs het bestand aan bij ‘Geluidsbestand’. Via instellingen kun je opgeven of het geluid herhaald mag worden e.d. Stelt u niets in, dan wordt het geluid automatisch gestart bij het in beeld komen van deze vraag.
  Tip: gebruik een goed opname-apparaat met hoge kwaliteit. Wij gebruiken van het merk Roland de Edirol en die geeft uitmuntende resultaten. Elke opname wordt direct in MP3 opgeslagen. Dat kan ook mono, om de grootte te beperken. [ zie hier ]
 • Test  het geheel uit en exporteer het naar het schoolnetwerk of plaats het in een elo of Quayn om het online te gaan gebruiken.

summerschool_spraak02[ via de optie ‘tijdslimiet’ kan een doorlopende diashow worden gemaakt ]

Werkend voorbeeld
Luisteren wat er mogelijk is? We hebben eerder al een
weblogartikel met een online te beluisteren voorbeeld geschreven.
Verhaal van Sammie: http://www.wintoets.nl/verhalen/sammie/wtflash.html
Verhaal van Oude Frank: http://www.wintoets.nl/verhalen/frank/wtflash.html

Extra mogelijkheden:

 • Plaats een aantal foto’s in steeds een Infoscherm.
  Op deze manier kunt u een voorleesboek maken of een verhaal vertellen bij een reeks foto’s.
  Denk aan uitleg bij een schilderij of uitleg bij aardrijkskunde bij het tonen van foto’s van een gletsjer.
 • Geef een aantal secondes op als tijdslimiet, net zo lang als het geluid eronder is.
  Zet daarna bij de Project | Instellingen | Tijdens, aan dat na het verstrijken van deze secondes automatisch doorgebladerd moet worden.

summerschool_spraak03[ voorbeeld van een voorleesboek voor jonge kinderen ]

Read Full Post »

Docenten laten leerlingen vaak in Google naar antwoorden op gestelde vragen zoeken. Soms is het handiger, zeker tijdens een toets, om leerlingen te helpen bij dit zoeken. Dit zorgt voor enige snelheid en voorkomt dat een leerling te veel tijd gebruikt voor dit zoeken. De zelf voor te bereiden zoek url kan daarna direct als bron worden opgenomen binnen WinToets en Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Hierbij is het belangrijk te weten hoe je in Google optimaal zoekt. Op het adres: http://www.google.nl/advanced_search vind je uitgebreide aanwijzingen voor het aanmaken van een goede zoekurl.
Bij het zoeken naar: anne frankhuis “openingstijden” -barbra -volkskrant wordt specifiek naar openingstijden gezocht en worden in het resultaat pagina’s met de woorden barbra en volkskrant uitgesloten.
In de url zitten alle voorwaarden verwerkt. Door het kopiëren van die url als bron in WinToets, wordt de leerling exact dit zoekresultaat aangeboden in de bron. Is actualiteit nodig en snelheid geboden, dan is dat een slimme manier om leerlingen zo deze bron aan te bieden.

Ga als volgt te werk:

 • Start Google.nl in de browser.
 • Bouw de meest ideale zoekopdracht op en kopieer daarna de url naar het klembord.
 • Start WTMaak op.
 • Maak een vraag met Grote Bron of kies als vraagtype Infoscherm.
 • Kies voor het toevoegen van een bron, vanuit het menu of via de mapknop bij Grote Bron.
 • Plak de url onder ‘Bestand’, klik op Ok.
 • Probeer daarna de vraag uit in de testmodus.

zoekopdracht_summerschool

Read Full Post »

Binnen DRP hebben we honderden uren besteed aan het ontwikkelen van XML-bestanden, met daarin de gehele hoofdstukkenstructuur van bijna 1200 lesboeken, uitgegeven bij de drie grote uitgeverijen. Hiermee is het voor iedere docent een stuk eenvoudiger geworden gemetadateerde itembanken bij de eigen lesmethode te gaan maken.
Door: Allard Bijlsma

Kijk eerst of de door u gebruikte lesmethode al door ons is voorzien van een MetadataXML:

 • Zaakvakken: [ klik hier ]
 • Bètavakken: [ klik hier ]
 • Talen: [ klik hier ]
 • Juiste boek en editie gevonden? Kopieer dan de URL erbij naar het klembord.
 • Juiste boek niet gevonden? In Excel kunt u een eigen MetadataXML maken en die via het onderdeel WTXLStoXML van ons, omzetten naar een XML.
  [ zie hier ] voor alle uitleg daarbij.

metadata_wt_01

Ga vervolgens als volgt te werk in WTMaak:

 • Start WTMaak
 • Start een nieuw Project
 • Plak de gekopieerde URL achter ‘URI’  en vink ‘URI’ aan.

metadata_wt_02

 • Geef titel en ID op en maak daarna minimaal één vraag.
 • Kies bij vraag 1 voor Item | Metadata.
 • Klik op de lijstknopjes achter Boek, Editie, Hoofdstuk (en bij sommige boeken ook Paragraaf) om de juiste metadata uit de XML te selecteren.

metadata_wt_03

 • Herhaal dit bij alle vragen en bouw zo een gemetadateerde itembank op.
 • Tips: metadata kan via Item | Kopieer, naar meerdere items tegelijk worden weggeschreven. Via Project | Selecteer kan op basis van metadata een deeltoets worden samengesteld. Het is op deze manier ook mogelijk een al gemaakt project of itembank, alsnog te metadateren. Zie in ons cursusboek deel II, de eerste hoofdstukken. Alle metadata komt volautomatisch terug in de analyses.

Of ga als volgt te werk in Quayn:

 • Log in binnen uw Quayn-account.
 • Maak minimaal één map aan binnen Mijn Itembanken en daarin minimaal één Itembank of kies een al eerder aangemaakte itembank.
 • Open de itembank door hem aan te klikken.
 • Kies het tabblad Eigenschappen.

metadata_q_01

 • Plak de gekopieerde URL onder ‘URL voor voorgedefinieerde metadata’ en klik op ‘Opslaan’.

metadata_q_02

 • Maak een nieuw item aan met de editor en kies daar de tab ‘Metadata’.
 • Klik op de keuzeopties achter Boek, Editie, Hoofdstuk (en bij sommige boeken ook Paragraaf) om de juiste metadata uit de XML te selecteren.

metadata_q_03

 • Herhaal dit bij alle vragen en bouw zo een gemetadateerde itembank op.
 • Tips: door de Beheerder kan via Beheer | Instellingen | Metadata, een centrale MetadataXML voor de hele instelling aangewezen worden. Het blijft daarna mogelijk dit per itembank te overrulen. Via Itembank | Selecteren en Arrangeren, kan op basis van de metadata een deelproject worden samengesteld. Alle metadata komt volautomatisch terug in de analyses.

© 2013 | op alle MetadataXML-lijsten ligt bij De Rode Planeet bv | het is niet toegestaan de lijsten buiten WinToets en Quayn om te gebruiken binnen eigen programma’s en projecten.

Read Full Post »

Veel docenten en uitgeverijen gebruiken alleen het vraagtype meerkeuze, voor het maken van toetsvragen. In dat geval is het binnen Quayn of WinToets ontwikkelen van vragen eigenlijk veel te omslachtig. Doe dat in Microsoft Excel en importeer de XLSx/TXT daarna in WTMaak.
Door: Allard Bijlsma

Door in Excel te werken, is het ook heel eenvoudig om metadata aan te brengen of bepaalde vragen te hergebruiken. Hoe ga je daarbij te werk:

 • Start Excel en bepaal wat je in welke kolom gaat typen. Handigste bij enkel meerkeuzevragen is: kolom 1 voor de vraag, daarna kolommen voor de antwoorden, dan een kolom voor het juiste antwoord en een kolom voor punten. Ga je alle vragen hetzelfde aantal punten geven, dan is dat niet nodig en kan dat in WTMaak nog wel.
 • Typ enkele vragen in, door naast elkaar in de juiste kolommen de juiste informatie te typen. Wil je met vraagtypes door elkaar werken, dan moet je in een aparte kolom per vraag het vraagtype aangeven.
 • Kopieer of typ de juiste metadata in in één of meer aparte kolommen.
 • Sla de Excel op (als TXT met Tab als scheidingsteken) en sluit hem af (anders kan hij niet in WTMaak geopend worden).
 • Start WTMaak en ga via Bestand | Importeren | ASCII-database
 • Wijs de opgeslagen TXT aan
 • Geef per kolom op, waar deze gegevens ingelezen moeten worden. Doe dit door boven elke kolom op het bovenste blokje te klikken en daarna een keuze te maken uit de aangeboden lijst.
 • Tip: wil je in één keer alle vragen punten geven? Stel dan eerst via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten gewenste punten per vraagtype op en voeg ze daarna in één keer toe via Project | Item Instellingen aanbrengen | Punten.

In de komende WinToets 4.1 komen we met een losse Excel-converter, die XLSx-sheets in één keer omzet naar een WinToets of Quayn-toets. In dat geval kun je gebruik maken van een voorgestructureerd sjabloon, voor het maken van deze toetsen.

excel_wintoetrs

[ een serie toetsvragen in ontwikkeling in Excel ]

excel_importeren

[ importeren in WTMaak 4.0 ]

Read Full Post »

Op 19 en 20 september houdt Kennisnet informatieve bijeenkomsten rond Digitaal Toetsen voor schoolleiders po en vo.
Door: Wilma van Rijswijk

Uit het persbericht:Wat zijn de mogelijkheden van digitaal toetsen? Waar moet je binnen een school allemaal rekening mee houden om digitaal toetsen goed te implementeren? Wat zijn ontwikkelingen? Dit zijn vraagstukken waar Kennisnet momenteel een antwoord op zoekt en waar we in het najaar een publicatie van maken. We doen dit in een aantal werksessies, door vragenlijsten uit te zetten, interviews en door deskresearch. Ook voeren we een marktscan uit. 

Op 19  en 20 september willen we de tussentijdse inzichten met een groep schoolleiders bespreken. Doel van deze sessie is te toetsen of de inhoud herkenbaar en toepasbaar is. Ook willen we graag horen wat de bredere context is van de deelnemers waarin dit onderwerp zich afspeelt.

Kortom; een mooie gelegenheid om op de hoogte te raken van de ins-en outs van digitaal toetsen en een gelegenheid om samen met collega’s en met Kennisnet te kijken naar wat nu de volgende stap zou moeten zijn.”

>> Voor meer informatie

digtoetsen_kennisnet

Read Full Post »

Bij de moderne vreemde talen moeten leerlingen vaak een buitenlandse website of een krant lezen. Hoe check je nu of ze dat hebben gedaan? Heel simpel, door er een opdracht van te maken in WinToets of Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Eigenlijk hebben we het hier over ‘flipping the classroom’, waarbij de leerling thuis iets voor school moet voorbereiden. Door de opdracht in een toets te gieten, kan gezien worden welke leerlingen de opdracht hebben gedaan en hoe lang ze er mee bezig zijn geweest. Door een paar verwerkingsopdrachten op te nemen, kan tevens gecheckt worden wat de leerling exact heeft gedaan of gelezen. Daar kan dan in de volgende les aandacht aan worden geschonken. Meer hierover: [ kijk hier ]

Ga als volgt te werk:

 • Kopieer de url van de ingang van de krant naar keuze naar het klembord
 • Start WinToets en kies als itemtype: Infoscherm | Tekst en Bron
 • Kies voor ‘Bronnen’
 • Plak de URL bij ‘Bestand’ en sluit dit venster af met Ok
 • Maak er minimaal één vraag bij en test die uit
  Tips: voeg de bron eerst als Infoscherm in en geef de leerling een op te geven aantal minuten om een artikel naar keuze te lezen
  Geef daarna een aantal gerichte opdrachten: Titel plakken, samenvatting schrijven, tien woorden kiezen die ze niet kennen en de betekenis online laten opzoeken
 • Het resultaat is af te drukken, af te nemen in een netwerk of te exporteren naar Quayn of een elo (SCORM).

Bovenstaande kan geëxporteerd worden naar Quayn. Vanaf dit najaar kunt u dit soort bronnen ook direct in Quayn, vanaf versie 1.4.3, aanbrengen. De editor van Quayn ondersteunt dan ook elke embedded website als bron. Afspelen kan na import vanuit WinToets al wel. WinToets is gratis vanaf 1000 licenties op Quayn [per locatie].

krant_lemonde_2013

[ deze website dient als leesbron voor de leerling ]

krant_lemonde_2013_wiintoets

[ via de optie ‘Tijdslimiet’ kan een maximum leesduur worden ingesteld, Zie rechtsboven ]

krant_lemonde_2013_player

[ De opdracht en website verschijnen in het eerste vraagvenster in het itemtype Infoscherm
Tekst en Bron]

krant_lemonde_2013_player02

[ Tip: zorg dat de leerling bij alle vervolgvragen nog steeds bij de website kan. Hiervoor kan bij elke vraagtype de bronoptie ‘Kleine Bron’ worden gebruikt ]

Read Full Post »