Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2014

Dat digitaal toetsen via Quayn ook heel goed kan werken in het basisonderwijs beschrijft meester Jasper enthousiast in zijn blog. 

“Vandaag wat het eindelijk zo ver. De eerste test met een digitale toets die ik had gemaakt met het programma Quayn. De kinderen maakten als proef een zelfgemaakte test zodat ik kon zien of alles ook zo werkte zoals ik het bedoeld had. ”

>>>Lees hier zijn hele verhaal

 

 

Read Full Post »

ICT-Noord is een ict-samenwerkingsverband van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op woensdag 5 februari zal in Groningen een conferentie plaatsvinden, waar wij twee presentaties over Quayn zullen verzorgen.
Door: Allard Bijlsma

Schoolleiders, bestuurders, ict-coördinatoren en toetsspecialisten die kennis willen maken met ons toetsproduct Quayn, kunnen die dag, ons verhaal voor de toekomst van digitaal toetsen komen beluisteren. Onder de titel ‘ict professionaliseert’, richt de conferentie zich op e-didactiek, online leren, toetsen en de techniek. De Rode Planeet geeft een presentatie onder de titel ‘Quayn, van zo maar toetsen naar gepersonaliseerd leren‘. Ik besteed daarbij aandacht aan het werken met RTTI (www.rtti.nl), onze komende integratie met Magister (www.schoolmaster.nl), de uitrol van alle toetsen van de Uitgevers groep (en andere uitgeverijen) via Quayn en onze plannen om te koppelen met de elo itslearning (ook aanwezig). Quayn is de cloudopvolger van WinToets. Ook daarvan komt begin 2014 een grote update uit.

Tijdens deze eerste noordelijke ICT conferentie voor het voortgezet onderwijs richt men zich zoals gezegd op e-didactiek, online leren, toetsen en de techniek. De conferentie is bestemd voor zowel de ICT-coördinator, docent, systeembeheerder als schoolleider. Men nodigt nadrukkelijk ook docenten uit, die innoverend onderwijs geven met gebruik van ICT. Tijdens de sessies wordt aandacht besteed aan vraagstukken als differentiëren in de lessen, iPad klassen, digitale leermiddelen en het beheer.

Didactiek en onderwijs zijn van belang voor docenten en uiteraard ook voor de schoolleiding. Daarom gaat het avondprogramma voor de schoolleiding over professionalisering. ICT professionaliseert vindt plaats in de regio Noord. Wat organisaties als i&i, de onderwijsdagen en IPON in de Randstad doen, brengt ICT-Noord nu naar het Noorden. De regionale benadering maakt het mogelijk om met meerdere collega’s te komen. Gekozen is voor een mooie locatie, het Hampshire Hotel-Plaza in Groningen- Zuid, pal aan de A28.

Inschrijven kan via [deze link].
Programma van de dag: [klik hier]
Programmaboekje: [klik hier]

Meer over Quayn: http://www.quayn.nl/ 

ictnoord

Read Full Post »

AOC Oost over WinToets

Reinier Bloemsma, docent op AOC Oost, stuurde ons het volgende artikel door dat is verschenen in de AOC krant.art  wintoets

Read Full Post »

Voor de vakantie, in de blogs van 10 december en 17 december had ik het over Embedded Analytics. De andere vorm van Learning Analytics is Extracted Analytics (zo lezen we in Learning Analytics – op weg naar meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs van Erik Woning). Hieronder vallen de analyses die uit het onderwijsproces onttrokken worden en bijvoorbeeld stuurinformatie of overzichten kunnen opleveren die gebruikt worden door leraren of schoolleiders. Lessen en toetsen gemaakt in WinToets leveren allerlei data op waar dit soort analyses op kunnen worden toegepast.

Leerlingen maken een toets en daar rolt een cijfer uit. Misschien is het een voldoende, misschien een onvoldoende. Je kunt bekijken hoe de verdeling van de cijfers over de hele groep is die de toets heeft gemaakt en hoe een cijfer van een individuele leerling zich daar toe verhoudt. Maar veel meer informatie valt er dan niet uit te halen. Interessanter wordt het als de analyses van de toetsresultaten niet alleen een score tonen, maar ook laten zien welke vragen lastig waren, met welke deelonderwerpen de leerling moeite had of waar de hele klas misschien wel moeite mee had. Met zulk soort informatie is het mogelijk om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren. Je kunt een leerling gericht ondersteuning bieden, of besluiten klassikaal aan een onderwerp meer aandacht te schenken. Precies deze informatie is te achterhalen op basis van resultaten behaald met WinToets.

Analyses op basis van metadata
Het is namelijk mogelijk om vragen in WinToets van metadata te voorzien. Dit zijn een soort digitale labels die informatie geven over bijvoorbeeld het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft, uit welke methode de vraag komt, de relatieve moeilijkheidsgraad van de vraag, etc. WinToets laten weten welke vraag waarbij hoort, levert heel veel bruikbare informatie op. Hieronder zie je een overzicht van metadatavelden die ingevuld kunnen worden. In totaal zijn er 26 velden. In dit voorbeeld zijn er zeven ingevuld.

metadatavelden

Door deze data aan de vragen toe te voegen, kunnen de resultaten naderhand hierop uitgesplitst worden. Zo is het mogelijk om te kijken hoe er gescoord wordt op het onderdeel procenten t.o.v. andere onderdelen zoals grafieken of formules.

Uitslag metadata

Op deze manier kunnen de sterke en zwakke plekken van een leerling in kaart worden gebracht. Dit kan ook voor een hele groep. Je kunt op basis van deze analyses bepalen waar je de komende lessen de focus op zal leggen. Of je neemt de informatie mee voor het lesontwerp van volgende schooljaar.

Read Full Post »