Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2015

Op woensdag 15 april 2015 vindt onder de naam Project21Noord een conferentie plaats voor leerkrachten en docenten in Noord-Nederland. Locatie is Drachten. De Rode Planeet zal met een stand aanwezig zijn en een lezing verzorgen. In onze stand vindt u informatie over onze nieuwe WinToets 5.0, onze cloud toetsapplicatie Quayn en QuaynSupport. Ook kunt u een training aanvragen bij Prowise Presenter.
Door: Allard Bijlsma

De conferentie is een coproductie van twee onderwijssectoren in het Noorden, te weten de vereniging ICT-Noord (die een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs vertegenwoordigt) en het samenwerkingsverband SD-Fryslân (dat een groot aantal scholen voor primair onderwijs vertegenwoordigt). Project21Noord staat voor “21st century skills”, de vaardigheden van de 21ste eeuw.

De conferentie kent een aantal dimensies. Allereerst is het een primeur dat rondom onderwijs en ICT beide onderwijssectoren de handen in een slaan. Het project is de aftrap van een samenwerking die zich niet beperkt tot de conferentie. Ten tweede is het een conferentie gericht op docenten, coördinatoren, managers, directeuren en bestuurders in de drie noordelijke provincies. En dat onder het motto dat wij niet van ver hoeven te halen, wat wij elkaar in het Noorden kunnen bieden.

Elkaar vinden, elkaar aanvullen en elkaar versterken – dat is de insteek van deze eerste conferentie in Noord-Nederland over de vaardigheden van de 21ste eeuw.

De Rode Planeet zal een lezing geven onder de titel: “Oefenen en toetsen binnen individuele leertrajecten“. Inhoud van de presentatie: Op vrijwel elke school werken leerlingen met boeken en werkboeken van uitgeverijen. Soms zitten daar ook digitale oefeningen en toetsen bij. Na een oefening wil je weten waar de leerling vervolgmateriaal bij nodig heeft. Je wilt dan uit een bak met vragen een nieuwe oefening of toets kunnen samenstellen. Programma’s als WinToets [offline] en Quayn [online] lenen zich voor het aanbieden van dergelijk materiaal, het analyseren op trefwoorden (= metadata) na afloop en het klaarzetten van vervolgoefeningen of –toetsen.  In de presentatie laten we aan de hand van  (reken)toetsen zien hoe dat selecteren en arrangeren in zijn werk gaat en welke bakken met vragen al beschikbaar zijn. Met partners werken we toe naar het vullen van itembanken voor elk vak op elk niveau. Prima te gebruiken bij en naast alle bestaande methodes.

Aanmelden kan via: [ klik hier ]
Website voor meer informatie: [ www.project21noord.nl/ ]

ictnoord_conferentie

Read Full Post »

De afgelopen maanden hebben we binnen Quayn een toename van het gebruik van meer dan 700% gezien. Het aantal klanten groeit snel, maar ook het gebruik van deze klanten.
Door: Allard Bijlsma

De afgelopen weken hebben we daarom met spoed een aantal aanpassingen in Quayn aangebracht, die met name de toegang voor cursisten en de afname zelf hebben versneld. Aangezien we bij Quayn vooral licenties ‘voor onbeperkt gebruik, maar naar redelijkheid’ verkopen, is het in de praktijk altijd afwachten hoe het gebruik zal zijn. Via monitoring kunnen we zien hoe het gebruik zich ontwikkelt en wanneer op de dag pieken in gebruik zijn te verwachten.

Naast korte-termijn-aanpassingen werken we ook aan structurele uitbreiding van capaciteit en verbetering van de gebruiksperformance. Hiervoor zullen de komende maanden nog enkele updates worden uitgebracht. Parallel werken we, samen met partners, aan het uitbreiden van itemtypes en toetsmogelijkheden. Deze vernieuwingen hopen we deze zomer uit te kunnen brengen.

We hopen door de nu aangebrachte versnellingen alle gebruikers weer een optimale gebruikservaring te kunnen bieden.

quayn_cursistenportal

[ met name de startpagina voor cursisten is sterk versneld ]

Read Full Post »