Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Auteurstools’ Category

In het tijdschrift Toets!, nummer 3 van maart 2016, staat een checklist hoe goede meerkeuzevragen gemaakt kunnen worden. Het maken van goede vragen is niet eenvoudig, dus we delen deze checklist graag. 
Door: Marijke Römer

Checklist
Toets!, het tijdschrift over toetsen van Bureau ICE uit Culemborg, heeft een checklist opgenomen waarmee gekeken kan worden of meerkeuzevragen goede meerkeuzevragen zijn.

checklist goede vragen.PNG
[ checklist goede meerkeuzevragen | uit Toets! ]

Prijsvraag
Naast de checklist staat een prijsvraag met een aantal niet zo goede vragen die verbeterd moeten worden aan de hand van de checklist. Goed om direct aan de slag te gaan, daar leer je toch het meeste van!

prijsvraag
[ direct aan de slag met de prijsvraag | uit Toets! ]

Meer lezen?
Bekijk [ hier ] Toets! nummer 3 met de prijsvraag op pagina 39.

Read Full Post »

Het komende najaar starten de eerste scholen als zogenaamde ‘iPadschool’. Deze scholen worden ook wel ‘Steve Jobsscholen’ genoemd. 
Door: Allard Bijlsma

De iPadscholen zijn in de basis een initiatief van onder meer Maurice de Hond onder de naam O4NT: onderwijs voor een nieuwe tijd. Inmiddels zijn er met tien basisscholen afspraken gemaakt om vanaf augustus het lesmodel om te gooien. Twee scholen in Sneek en Breda gaan helemaal om en andere scholen in Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren een deel van O4NT door.

Op deze scholen krijgen alle kinderen vanaf 4 jaar een iPad en met daarop een groot deel van hun leermiddelen. Op zich is dat niet zo gek, want over een paar jaar hebben alle kinderen in Nederland een eigen device bij zich. Interessant is te kijken of deze scholen in staat zullen zijn aan voldoende leermiddelen te kunnen komen, geschikt voor de iPad. Verder zal dit project inzichten gaan opleveren in de meerwaarde van het gebruik van tablets. Gezien het feit dat ouders hun kinderen van deze scholen op voorhand afhalen, zal het duidelijk zijn dat hier blijkbaar nog weinig over bekend is.

De afgelopen 20 jaar zijn er veel op techniek gestoelde initiatieven geweest. In alle gevallen hebben de voorloperscholen in de loop van het project hun doelen wat bijgesteld, maar zie je dat hun opgedane ervaring terug is te vinden in vrijwel alle andere scholen in Nederland. Het is dus belangrijk deze scholen goed te volgen. Probleem bij dit project is, dat het iPad-deel binnen het project weinig vernieuwend is. Misschien is straks binnen een paar jaar elke basisschool in Nederland al (groten)deels met tablets aan de slag is. Het vernieuwende zit hem in het achterliggende concept. Hopelijk gaat men centraal leermiddelen aanmaken en die onderling delen en wordt dat de meerwaarde. Uiteraard staat de nieuwe didactiek voorop en dat is voor leerkrachten en Pabo’s een hele stap.

Wat betreft oefenen, toetsen en vooral voor het analyseren van wat er goed en minder goed gaat, zou men Quayn kunnen inzetten. Wij hebben al uitgebreide itembanken voor topografie en rekenen (1F) beschikbaar. Ideaal voor deelnemende uitgeverijen en andere partners is, dat binnen Quayn alle leermiddelen heel simpel gedeeld kunnen worden met de deelnemende scholen. Er is dus maar één centrale plek nodig om te ontwikkelen. In tegenstelling tot vroegere initiatieven, zijn nu de benodigde programma’s én de content grotendeels al beschikbaar. Dit initiatief zal daardoor zeker een succes worden.

Scholen die met een iPad gaan werken en meer willen weten over Quayn, kunnen zich melden bij ons via info@drp.nl

Over de iPadscholen

>> Tweede Kamer positief over de scholen [bron: Volkskrant]
>> Niet alle ouders zijn gerust [bron: NU]
>> Eerste tien scholen gaan starten [bron: NU]

Over Quayn

>> Meer over Quayn
>> Flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Vele uitgeverijen zijn soms al 20 jaar aan de slag met het ontwikkelen van Toetsen voor WinToets en nu komen ook de eerste itembanken, direct in Quayn, beschikbaar.
Door: Allard Bijlsma

Veel scholen zijn zich aan het oriënteren op een leerportal of toetsapplicatie. Quayn is het enige online systeem voor toetsing, dat ook daadwerkelijk omarmd wordt door een reeks van uitgeverijen. Voor meer dan 50 methodes in het vo en mbo zijn inmiddels toetsen beschikbaar. Veel van de uitgeverijen hebben al honderdduizenden items ontwikkeld in WinToets en die kunnen zo Quayn in. Er zijn echter ook nog een 200.000 items op dit moment in ontwikkeling en die worden online uitgeleverd in Quayn. Al deze vragen moeten voor einde 2013 al beschikbaar komen. Met de komende koppelingen daarbij aan RTTI (DocentPlus), OBIT (APS), Magister (SchoolMaster), SOMtoday (Topicus), EduApp (VanDijkEducatie), Prowise Presenter (DigiBord) worden doorgaande leerlijnen en opbrengstgericht leren ineens gewoon mogelijk. Adaptief leren is geen toekomst, maar allemaal al mogelijk binnen Quayn (en WinToets). Binnen het Cito wordt hier al jaren mee gewerkt | zie artikel.

De eerste uitgeverij die afgelopen week naar buiten kwam met een aanbod van toetsenbanken, is de Uitgeversgroep [De Toerist | De Dienst] uit Den Bosch. Zij leveren vooral itembanken voor vmbo en mbo en daarbinnen voor de vakken consumptief en recreatie en toerisme, maar ook voor ERK Taal en Rekenen.

>> Naar flyer met overzicht en prijzen
>> Naar website Uitgeversgroep.

Per 1 augustus 2013 zullen de volgende itembanken beschikbaar zijn voor scholen:

• Itembank Nederlands
• Itembank Reizen
• Itembank Rekenen

Daarnaast is het streven om per december 2013 de volgende itembanken aan te bieden:

• Itembank Administratie
• Itembank Facilitaire Dienstverlening
• Itembank Frontoffi ce
• Itembank Gastheer / Gastvrouw
• Itembank Horeca Assistent
• Itembank Horecaondernemer / -manager
• Itembank Kok
• Itembank Leisure & Hospitality
• Itembank Loopbaan en Burgerschap
• Itembank Luchtvaartdienstverlener
• Itembank Ondernemerschap
• Itembank Sport en Bewegen
• Itembank VMBO Consumptief
• Itembank VMBO Intersectoraal
• Itembank VMBO Sport, dienstverlening, veiligheid

Uniek is dat docenten eigen vragen online in Quayn kunnen gaan aanbieden bij deze uitgeverij. Die verplicht zich deze vragen te controleren en te redigeren en daarna op te nemen in een aanvullende itembank, die vervolgens met alle scholen wordt gedeeld die een abonnement hierop hebben. Om met bovenstaande itembanken te kunnen werken, dient de school of de afdeling een licentie af te sluiten op Quayn. Veel instellingen hebben al WinToets en kunnen langzaam doorgroeien naar de cloud. WinToets en Quayn kunnen naast elkaar worden gebruikt.

Andere itembanken die al verschenen zijn in Quayn komen van de NVON, BRUUTtaal, EduFloor, Angerenstein en anderen. In Vlaanderen heeft Pelckmans inmiddels bij meerdere methodes de toetsen al aangeboden binnen Quayn. DRP is bezig ongeveer 100.000 eigen vragen online te plaatsen. Volgende maand maken we samen met één van de grootste uitgeverijen van Nederland bekend dat bij meer dan 15 methodes alle toetsen binnen Quayn zullen gaan verschijnen. Een deel daarvan zal ook nog eens gemetadateerd voor RTTI zijn. Diverse schoolbesturen gaan meedoen aan het aanleveren van anonieme analyses aan deze uitgeverij, zodat jaarlijks de itembanken kunnen worden verbeterd. Eindelijk worden toetsen zo kwalitatief elk jaar een stukje beter.

Scholen, vakcommunities en docenten die zelf toetsen willen gaan maken, kunnen die rechtstreeks vanuit Quayn delen met elke andere instelling in Nederland, maar ook met enkel enkele collega’s binnen de eigen instelling. We praten met Wikiwijs over een koppeling van de daar in ontwikkeling zijnde toetsmodule aan Quayn, mogelijk doordat Quayn toetsen via de open standaard IMS QTI 2.1 NL kan afspelen. Arrangementen zou je kunnen afspelen binnen een elo, maar wel via Quayn, zodat je na afloop volwaardige analyses krijgt en bijvoorbeeld kunt laten voorlezen via ReadSpeaker.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@drp.nl of [ dit formulier ] invullen als u iets met Quayn wilt gaan doen.
Besturen die met ons rond de tafel willen over dit hele palet van mogelijkheden, nodigen we uit met ons contact op te nemen.
Presentaties geven we vanuit onze vestiging Ede op maandag en dinsdag en vanuit Zuidhorn [Groningen] op alle dagen van de week.

Quayn kan door enkele mensen een maand gratis worden uitgeprobeerd en voor vier maanden zijn pilots met leerlingen mogelijk voor Euro 0,50 per gebruiker.
Een digitaal toetssysteem moet u zich niet laten aanpraten, maar daadwerkelijk in de praktijk gaan testen.

detoerist_flyer_01

detoerist_flyer_02

Read Full Post »

Door: Jolien Vennink

Kennismaken
Wilt u een keer kennismaken met de DigiBord-software van Prowise? De Prowise Presenter? Prowise Presenter is online software voor het maken, delen en presenteren van DigiBord-lessen. Het is te gebruiken op elk type DigiBord. Op dit moment is er alleen een versie voor het basisonderwijs, maar binnenkort komt er ook een versie voor het voortgezet onderwijs. Prowise Presenter is ook een oplossing voor scholen die minder gangbare DigiBorden hebben gekocht. Deze borden hebben vaak geen software meegelverd gekregen of software die weinigen gebruiken. Prowise maakt het mogelijk te beschikken over een landelijke databank van gedeelde lessen. Doordat het volledig online werkt, is geen installatie op pc of netwerk nodig.

De Rode Planeet is het officiële trainingsbureau voor Prowise Presenter voor heel Noord-Nederland. U kunt bij ons terecht voor introductie-, starters- en gevorderdentrainingen. Wij werken nauw samen met de PTH Groep (verkoopkanaal Noord-Nederland) en Prowise (de makers).

Bent u benieuwd wat het programma kan en of het geschikt is voor uw school? Kom dan ook naar onze …

Inspiratiebijeenkomst Prowise Presenter
U kunt bij ons terecht voor introductie-, starters- en gevorderdentrainingen. Wij werken nauw samen met Prowise Noord (PTH Groep) (verkoopkanaal Noord-Nederland) en Prowise (de makers). De Rode Planeet zal aanwezig zijn op drie kennisbijeenkomsten van Prowise Noord, later dit voorjaar. Binnenkort worden de locaties hiervoor en de data bekend gemaakt. In deze zogenaamde kennisbijeenkomsten kunnen wij u antwoord geven op al uw vragen.
Meer weten over Prowise Presenter? [ klik hier ]
Meer weten over ons trainingsaanbod? [ klik hier ] 

Kosten?
Deze bijeenkomst is geheel gratis. We willen u de kans geven om eens gratis kennis te maken met de software, onder begeleiding van een Prowise Presenter Gecertificeerde Trainer die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Inschrijven
Lijkt u dit wat? Geef dan via info@drp.nl aan dat u interesse hebt. Zo gauw locaties en dagen bekend zijn, berichten we u dat dan.

Read Full Post »

Met de nodige trots kunnen we melden dat onze Quayn App voor de iPad vanaf vandaag gratis te downloaden is vanuit de iPad App Store.
Door: Allard Bijlsma

Op de beurs Onderwijs & ICT kon u de Magister-variant al bekijken, maar nu kunt u hem zelf uitproberen, mits u in het bezit bent van een iPad. We hebben er een serie quizzes ingezet, zodat u direct wat toetsen kunt bekijken. Voorlopig ondersteunen we deze WinToets-vraagtypes: infoscherm, meerkeuze, meermeerkeuze, matching vakken, woord- en getalvraag. Binnenkort ondersteunen we ook gatentekst- en comboxvragen. Andere vraagtypes volgen later dit jaar. Op termijn zullen meer dan 30 vraagsoorten ondersteund gaan worden. Onderscheid tussen ‘Grote Bron’ en ‘Kleine bron’ is mogelijk. Lay-outs, zoals bekend uit WinToets en Quayn, worden ondersteund. Er zijn diverse bronsoorten mogelijk: afbeelding, video, geluid en weblink. Het zelf klaarzetten van toetsen voor leerlingen/studenten, kan alleen als u in het bezit bent van een licentie op onze Quayn Portal. Dan worden ook alle uitslagen en analyses van elke toetsafname online opgeslagen in de Quayn Portal.

Hoe downloadt u de app?

[1] Ga op de iPad naar de App Store.
[2] Zoek op ‘Quayn’ en geef aan dat u deze App wilt installeren.
[3] Geef uw App Store accountgegevens op en de App wordt geinstalleerd.
[4] Probeer de App uit door één van de quizzes te kiezen.

De App wordt geïntegreerd in Meta van Magister. Deze koppeling zal waarschijnlijk vanaf Magister 5.5 beschikbaar komen (zomer 2012). De Quayn App is vanaf nu beschikbaar en te gebruiken. Al onze bestaande klanten van Quayn Portal, kunnen direct met App aan de slag en toetsen voor cursisten gaan inplannen. Een Android App verwachten we later dit voorjaar. Aan een specifieke versie voor smartphones wordt nog gewerkt.

Meer weten over Quayn? [ klik hier ]
Meer weten over Quayn Mobile? [ klik hier ] 

[ zoek binnen de App Store naar onze App ]

 

[ log in met uw standaard App Store gegevens ]

[ Naast de Quayn App is ook een Magister-icoontje zichtbaar. De laatste App is nog bèta ]

[ één van de meegeleverde quizjes ]

Read Full Post »

Naast WinToets verkopen wij al sinds 1994 een aanvullend pakket met hulpprogramma’s: de EduBouwdoos. Vanaf dit najaar gaan we de meeste onderdelen hieruit integreren in WinToets 4.1 SUITE. We merken dat het gebruik van de verschillende onderdelen beperkt is en dat slechts weinigen de prachtige mogelijkheden zelf ontdekken. De EduBouwdoos bevat kleine auteurstools, voor het ontwikkelen van online Flash-content en WinToets-content. De komende maanden zullen we alle onderdelen voorzien van extra uitleg en uitgewerkte online voorbeelden klaarzetten.
Door Allard Bijlsma

Eén van die mooie onderdelen is WTLijst. Hiermee is onder meer het volgende mogelijk:

 • Maken en beheren van games.
  XML-lijsten met eigen in te voeren reeksen woorden kunnen als bron aan  een wintoets worden gekoppeld, maar ook als basis dienen voor een aantal game-vraagtypes in WinToets 4 EXPERT: Galgje, Woordkraker, Woordhussel en Flitswoord. Alle games kunnen ook als website en als SCORM-package worden weggeschreven.
  Meer hierover: [ klik hier ]
  Voorbeeld-games, online starten: [ klik hier ]
[ voorbeeld van een begrippenlijst in WTLijst ]
[ voorbeeld van een game, geëxporteerd vanuit WTLijst ]
 • Maken en beheren van begrippenlijsten. 
  Elke begrippenlijst kan worden weggeschreven naar een Flash-website of SCORM-package. Deze packages kunnen hierdoor geïntegreerd worden in elke elo, website of in Magister.
  Meer hierover: [ klik hier ]
  Voorbeelden van LST-lijsten: [ klik hier ]
  Voorbeeld-begrippenlijst online starten: [ klik hier ] 
WTLijst in de praktijk
Recentelijk hebben we een project begeleid van uitgeverij Educatief uit Voorschoten. Bij de NASK-methode BANAS is een bestaande begrippenlijst aangepast binnen WTLijst. In de lijst vindt de leerling uitleg bij duizenden natuur- en scheikundige begrippen. Aan elk begrip is een stuk directe uitleg gekoppeld, zijn één of meer bronnen te raadplagen en kan een verwijzing naar het leerboek worden opgevraagd. Er kan doorgeklikt worden naar verwante begrippen en op woord worden gezocht. De gehele lijst staat online en is via een wachtwoord bereikbaar voor alle gebruikers van de methode BANAS. Na invoer in WTLijst volstaat het kiezen van de juiste export. WTLIjst kan ook lijsten vanuit Excel inlezen en verwerken.
[ voorbeeld van een begrip met uitleg bij BANAS ]
Meer over de EduBouwdoos: http://www.drp.nl/edubouwdoos/
Meer over WTLijst: [ klik hier ]
Naar website bij BANAS: [ klik hier ]

Read Full Post »

Door: Allard Bijlsma
De nieuwe MindView 4 is uit en verkrijgbaar bij De Rode Planeet. Na jaren OpenMind te hebben geheten en een paar jaar terug hernoemd naar MindView, is nu een nieuwe versie beschikbaar. Door de ondersteuning van ‘inkaware’-functionaliteit, is MindView nu helemaal geschikt voor gebruik op een SMART Board, touchscreen of onder Windows 7. Binnen DRP is MindView één van de meest gebruikte programma’s en steeds meer scholen en bedrijven ontdekken het voor:

 • Opzetten en uitwerken van school- en bedrijfsplannen via brainstormsessies
 • Maken en beoordelen van praktische opdrachten en profielwerkstukken
 • Het samen opzetten van de structuur van een website, auteursproject, DigiBordles of bedrijfsplan
 • Het maken van verslagen van vergaderingen
 • Het uitzetten van een tijdbalk met alle activiteiten binnen een project

Het mooie van MindView is dat het gemaakte direct kan worden weggeschreven naar een volledig opgemaakt Word-document (inclusief voorblad, index, paragraaf- en paginanummering, alle gekoppelde afbeeldingen), PowerPoint of website (met alle subpagina’s en menu’s) of agenda (te koppelen aan onder meer Microft Outlook en Project). Elke gemaakte website kan ook als SCORM-package worden opgeslagen, voor gebruik binnen elke elektronische leeromgeving (elo).

Op een DigiBord kan elke tak worden in- en uitgeklapt. Hierdoor kunt u eenvoudig een opbouw aanbrengen in uw verhaal of brainstormsessie. Aantekeningen kunnen in de mindmap worden opgeslagen (SMART). Elke link kan direct worden aangeklikt, waardoor websites en documenten kunnen worden geopend. Meer over deze mogelijkheden in ons Handboek DigiBord & Didactiek.

Het programma is snel te leren en heel geschikt voor leerlingen. Het programma is voorzien van honderden uitgewerkte voorbeelden en op de website van MatchWare kunnen online cursussen worden gevolgd. De Rode Planeet verzorgt trainingen bij het programme en heeft gratis leermateriaal beschikbaar. Er zijn heel veel programma’s voor mindmapping, maar MindView is veruit het meest uitgebreid als het gaat om didactische inzet en uitvoermogelijkheden. Waar andere (gratis) programma’s alleen kunnen mindmappen, kan MindView het resultaat wegschrijven naar een tijdlijn, naar Word, naar PowerPoint en als website, waarbij u uit een reeks van sjablonen kunt kiezen. DRP Publishing bv is importeur en dealer voor Nederland en Vlaanderen.

Kom MindView 4 bij ons bekijken op de NOT, hal 11, stand B032.
Meer over MindView: [ klik hier ] [Engels]
MindView 4 kunt u bestellen bij DRP via [ onze webshop]

Read Full Post »

Older Posts »