Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Digitale leermiddelen’ Category

In het tijdschrift Vives van maart 2016 staat een artikel met tips om te komen tot een beter samenwerking. Die hebben we aangevuld met onze voorbeelden om een samenwerking voor bijvoorbeeld een verandering (zoals de inzet van digitaal toetsen) te laten slagen. 
Door: Marijke Römer

De tips
Het tijdschrift Vives richt zich op docenten en ict-coördinatoren in het po en vo. Het nummer van maart 2016 bevat een artikel over samenwerken (pagina 40-41), geschreven door Carla Desain. In het kader bij het artikel staan een aantal tips die het welslagen van een samenwerking bevordert, die we graag delen:

 • Een goed plan hebben

 • Niet te groot beginnen

 • Zorgen voor successen en succesjes

 • Weten waarom je dit doet (niet als doel op zich, maar voor een hoger doel: uitdagend onderwijs)

Voorbeelden bij deze tips voor WinToets of Quayn:

 • Een goed plan hebben:
  • De Duitse woordjestoetsen voor leerjaar 1 door leerlingen op hun eigen moment tussentijds te laten toetsen, zodat u als docent kunt zien wanneer ze klaar zijn voor een so.
  • We willen per periode minstens een keer een formatieve toets gaan afnemen om met de informatie uit de toets de leerstof voor de leerling aan te kunnen passen.
  • We willen een toetsendatabase / itembank opzetten, om zo makkelijk instaptoetsen en herkansingen te kunnen klaarzetten.
 • Niet te groot beginnen:
  • Start bijvoorbeeld met één oefentoets. Of één klas of een leerjaar.
 • Zorgen voor successen en succesjes:
  • Kom af en toe als pilotgroep samen en bespreek dan: wat gaat er goed?
  • Vraag leerlingen of ze het fijn vinden.
  • Evalueer uw inspanningen, bijvoorbeeld: de Duitse woordjestoetsen kunnen we erg snel nakijken en leerlingen krijgen direct feedback.
  • Geef een presentatie tijdens een vergadering.
 • Weten waarom je dit doet:
  • De leerlingen kunnen oefenen met de woorden en ik kan zien of ze die woorden beheersen.
  • Na een instaptoets kan ik (vlak) voor de les makkelijk zien waar de knelpunten zitten.
  • Met de toetsendatabase kan voor elk moment tijdens de leerperiode een toets klaargezet worden.
  • Tijdens het maken van de vragen is het doel van tijdwinst nog niet in zicht, maar bedenk dan dat elke keer als deze vragen digitaal afgenomen worden, u ze niet meer zelf hoeft na te kijken.OSASuBX1SGu4kb3ozvne_IMG_1088
   [ zet een verandering stapje voor stapje in ]

Meer lezen?
Bekijk [ hier ] het volledige artikel dat in de Vives van maart 2016 is verschenen.

Read Full Post »

De twee locaties van het HMC, werken al jaren zeer uitgebreid met WinToets, maar nu gaat het hele HMC doorgroeien naar onze cloudapplicatie Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Het HMC is een onderwijsorganisatie in Amsterdam en Rotterdam. Men heeft opleidingen in huis binnen MBO Hout, Meubel en Interieur. Alle lesbrieven en toetsen worden tot op heden binnnen het HMC zelf ontwikkeld. Op dit moment wordt alle bestaande toetsmateriaal omgezet van WinToets naar Quayn. Dit is een mega-operatie, omdat het vele beeldmateriaal geoptimaliseerd moet worden voor online gebruik. Denk hierbij aan zeer grote PDF-bestanden met bouwtekeningen. Het HMC gaat tevens de komende koppeling met Magister in een pilot uittesten, later dit studiejaar. Het HMC is een voorbeeld van een instelling die ons toetssysteem (ook) inzet als een leersysteem.

We bemerken grote belangstelling in het mbo, doordat onze partners ook daadwerkelijk toetsen direct vanuit Quayn kunnen aanleveren. In tegenstelling tot andere pakketten, bieden wij met Quayn een generiek toetssysteem, geschikt voor alle vakken en niet voor één sector of doelgroep. Via Quayn kan men zo de toetsen binnenkrijgen van een reeks van aanbieders tegelijk. De student hoeft maar met één systeem aan de slag, voor alle vakken en studieroutes. Onze komende naadloze koppeling met Magister, maakt dat er extra interesse wordt gegenereerd bij die MBO-instellingen die daarvan gebruik (willen gaan) maken.

De Rode Planeet verzorgt al jaren de diverse trainingen op de locaties van het HMC. DRP levert tevens ruim 170.000 voorbeeldvragen, zodat alle docenten eerst rustig kunnen rondneuzen in de diverse mogelijkheden die Quayn hen kan gaan bieden. Binnen een jaar moeten zo veel mogelijk docenten op alle locaties met Quayn aan de slag zijn.

MBO-instellingen met belangstelling voor Quayn kunnen zich bij ons melden via info@drp.nl

hmc

[ website van het hmc: http://www.hmcollege.nl ]

Read Full Post »

Steeds vaker horen we scholen zeggen dat ze over gaan op ‘Bring your own device’: niet langer zorgt de school voor lokalen met computers of geeft men laptops in bruikleen. Nee, de leerlingen dienen hun eigen ‘device’ mee te brengen voor het bekijken van digitale lesstof, het maken van aantekeningen en huiswerk , en het afnemen van digitale toetsen.
Door: Paul Swennenhuis

Dat ‘device’ kan van alles zijn, variërend van smartphone tot tablet, van laptop tot netbook. Deze switch in denken is uiteraard ingegeven door het idee dat het ‘bring your own device’ concept de school minder geld kost: immers, het onderhoud van het eigen device komt ten laste van de leerling, niet van de school. Ook voor de initiële aanschaf hoeft de school geen geld uit te geven (al zullen er scholen zijn die de ouders die zich geconfronteerd zien met een ernstige aanslag op hun schoolbudget in meerdere of mindere mate tegemoetkomen). Een bijkomend voordeel is dat de leerling thuis met zijn device aan de slag kan gaan of zelfs onderweg in trein of bus.

Tot zover, vanuit de school gezien, een positief verhaal. Maar het hoeft niet goed uit te pakken.
En dat zal het zeker doen als het ‘bring your own device’ verhaal niet nader wordt ingevuld.

 • Want welke ‘devices’ zijn geschikt voor de taken die de leerlingen daarop moeten uitvoeren? Is een smart phone voldoende? En zo ja, mag het dan zowel een Apple (iPhone) als Android  of Windows 8 zijn? (Samsung, Google, HTC, LG Optimus, Nokia, BlackBerry, Sony Xperia, enzovoorts). Als het een iPhone moet zijn, welke versie dan? 3, 4 of zelfs 5?
 • Of moet het minimaal een tablet zijn? Zo ja, opnieuw de vraag: een Apple (iPad) of een Android of een Windows Surface en indien het laatste, dan de uitgeklede RT-versie of de uitgebreide? Of mogen ze allemaal door elkaar meegenomen worden?
 • En wat zijn de minimale schermafmetingen? Wanneer is het nog te doen, een leerling een leestekst aan te bieden?
 • Dient Flash of silverlight ondersteund te worden? Dan vallen er al een aantal typen af.
 • Zijn er eisen aan de browser die op het device draait? Moet dat Internet Explorer zijn? Zo ja, wel versie dan? 8, 9, 10? Moet er minimaal Windows 7 op draaien? Moet je aantekeningen kunnen maken in PDF documenten?  Moet je het scherm met ‘touch’ kunnen bedienen?
 • Mag de ene leerling met een nieuwe MACBook Air van Euro 2399 aankomen met een opstart van 10 seconden en een batterijduur van 10 uur, terwijl een andere leerling een oude Vista-laptop van opa heeft gekregen, die na vijf minuten is opgestart en waarvan de accu 1 uur mee gaat? Creëer je daarmee geen ongelijkheid in (snelle) toegang tot leerstof?
 • Hoe om te gaan met diefstal of met het kapot gaan van beeldschermen? Hoe gaat een leerling leren als het device drie weken weg is voor reparatie?

Als scholen geen nadere eisen stellen aan het mee te brengen device, of als die eisen te diffuus zijn – “als het maar een laptop is” – is er geen enkele garantie dat het device de door de school gewenste ondersteuning kan bieden. Met als gevolg gefrustreerde leerlingen en gefrustreerde docenten. Dan blijkt bijvoorbeeld de schoolwebsite er in versie 10 van Internet Explorer heel vreemd uit te zien en blijken bepaalde links in die site niet te werken. Of de ELO vereist een minimale resolutie van 1048 pixels in de breedte, en dat halen die Netbooks niet altijd. Of de ‘Verder’ knop in een digitale toets valt buiten beeld waardoor de toets niet te maken is. Of de laptops houden er na 2 uur mee op omdat de accu niet langer meegaat.

Kortom, zonder nadere invulling van de eisen aan de devices die de leerling mee moet ‘brengen’, zal de uniformiteit onder die devices ver te zoeken zijn, en kunnen leerlingen noch docenten aan op een goede weergave en werking van de Internet pagina’s en apps die ze willen gebruiken.

Scholen doen er goed aan

 • a) te bedenken voor welke doeleinden ze de devices in willen zetten. Bekijk alle sites die bezocht moeten worden goed. Dus bij uitgeverijen, de woordenboeken, van alle te gebruiken apps, van toetsapplicaties, enzovoorts. Bekijk bij apps of die wel voor alle type platformen beschikbaar zijn.
 • b) na te gaan wat de minimale vereisten zijn om die doeleinden te bereiken. Dat moet echt in de praktijk bekeken worden. Maar zelfs dan kan een leerling op een laptop een andere resolutie kiezen, waardoor zaken niet meer goed werken of getoond worden.
 • c) op basis van de vastgestelde minimumeisen een advies op te stellen voor ‘approved’ devices, en de keuze daarbij te beperken tot 3 á 4 devices om de mogelijke sores tot een minimum te beperken.

Het is straks voor docenten niet te doen om te gaan met een klas met bijvoorbeeld vijf verschillende devices. Je zou dan al per type browser en besturingssysteem moeten weten waar het Instellingen-deel zit, hoe je teksten groter of kleiner kunt krijgen en hoe je alleen al die devices kunt herkennen. Wie gaat leerlingen hierbij helpen?

Bij Quayn merken we vooral dat er problemen zijn bij het up-to-date houden van browsers en plug-ins. En dan hebben we het alleen nog maar over laptops, MAC’s en pc’s. Krijgt zoon/dochter bijvoorbeeld de ‘oude’ iPad 1 mee van vader/moeder, dan draaien daar veel nieuwe apps niet op. Kun je dan tegen ouders zeggen dat ze een nieuwe moeten kopen? Bij Android tablets is dat nog ingewikkelder. Heel goedkope tablets draaien soms nog op Android 2.3, terwijl 4.1 actueel is, maar daar niet op kan draaien.

Gaat u werken vanuit het principe BYOD én u wilt met Quayn of WinToets binnen elo’s/portals  aan de gang? Leg dan uw plannen altijd even aan ons voor. Wij denken en adviseren graag mee. Wij hebben alle typen devices wel in huis en testen regelmatig onze applicaties daarop.

Nagekomen, artikel in Computable, over het zelfde onderwerp: [ klik hier ]

ipad_type

[ met het blote oog is het verschil tussen de diverse typen iPads amper te zien ]

Read Full Post »

We zijn trots alle vo-scholen, die vallen onder de onderwijsgroep Landstede, te mogen verwelkomen als Quayn-klant.
Door: Allard Bijlsma

Vandaag, 12 december, vindt de aftrap plaats van de uitrol van Quayn over de diverse scholen. Per school maken vandaag enkele iCoaches kennis met Quayn. Zij zullen de kar op gang gaan brengen en houden en zo alle collega’s gaan meenemen in de wereld van het online toetsen.

De meeste scholen binnen Landstede gebruiken al vele jaren WinToets en zullen langzaam doorgroeien naar Quayn. Enkele vestigingen maken voor het eerst kennis met het toetsen in de cloud. Binnen de samenwerking participeert ook Noordhoff Uitgevers. Binnen drie jaar zullen alle docenten en leerlingen binnen Landstede toetsen volledig online via Quayn afnemen. Scholen binnen Landstede die met tablets willen starten, kunnen dat al direct doen, omdat straks alle toetsen geschikt zullen zijn voor afname via de Quayn App. Deze App is gratis door leerlingen te downloaden.

Landstede laat zien waar het in Nederland naar toe gaat:

 • meer individuele leerroutes en maatwerk
 • betere analyses voor leerling, docent en management
 • betere basisinformatie voor de inspectie
 • meer leerlingen thuis oefenmateriaal aanbieden en betere samenwerking tussen uitgeverijen en de scholen.

Quayn biedt instellingen al deze mogelijkheden, met nieuwe analysevensters (eind december) voor ERK Rekenen en RTTI, biedt mogelijkheden adaptief te toetsen, kan rapportages opleveren voor het management en veel meer. Uitgeverijen kunnen al hun toetsen en itembanken met één simpele klik delen met hun klanten. Binnen besturen kunnen docenten hun toetsen delen met collega’s binnen en buiten de eigen school. Via de extra modules ReadSpeaker kan een toets worden voorgelezen voor slechtlezende leerlingen en via itslanguage is spraakanalyse (mvt) mogelijk. Via de nieuwe en gratis QuaynBrowser kan volledig beveiligd online getoetst worden, op een Windows-pc.

Relatie met WinToets 4
Toetsen zijn uitwisselbaar met WinToets 4 voor upload en download. Hierdoor blijft beveiligde netwerkafname mogelijk, maar ook afname via schrapkaarten, het afdrukken naar papier en het genereren van toetsen via onze WinToets-generatoren. Ook het genereren vanuit Excel is al mogelijk en straks voor al onze klanten beschikbaar in de komende WinToets 4.1. Quayn en WinToets voldoen aan de landelijke eisen voor uniforme toetsuitwisseling op basis van IMS QTI 2.1 NL. Via een door ons ontwikkelde online converter kunnen hiermee toetsen uit andere systemen worden ingelezen in Quayn, mits het andere pakket deze afspraak ook ondersteunt.

Interesse in Quayn?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Quayn binnen uw school?
Neem dan contact met ons via dit [ reactie formulier ] of vraag direct een offerte aan via dit [ offerte formulier ].
Scholen kunnen onder voorwaarden een testlicentie aanvragen via het [ testlicentie aanvraagformulier ].

>> Website van de Landstede groep

 

Read Full Post »

Al een paar jaar hebben we een zogenaamde spellinggenerator beschikbaar binnen WinToets 4 EXPERT en SUITE. Op basis van een Excel-spreadsheet kun je snel invuloefeningen genereren, waarbij de leerling enkel één of een paar ontbrekende letters hoeft in te voeren. Ideaal voor ou/au- of ie/ij-oefeningen.
Door: Allard Bijlsma

We hebben nu duizenden voorbeeldzinnen ingevoerd voor de niveaus PO4, PO5, PO8 en de basisvorming. Deze XLS-spreadsheets zijn vanaf nu gratis te downloaden bij De Rode Planeet. In WTMaak kunt u net zoveel toetsen op basis hiervan genereren zoals u wenst. De optie vindt u via Bestand | Genereren | Spelling. U kunt daarbij zelf aangeven welke oefening u wilt, wat voor vraagvormen u wilt toepassen en hoeveel vragen er moeten worden aangemaakt. Een titel kan worden meegegeven en eigen startzinnen worden opgeslagen en hergebruikt. Ideaal voor het genereren van extra lesmateriaal, op maat voor specifieke leerlingen. Het resultaat kan in WinToets worden afgenomen, maar ook worden afgedrukt of naar een Flash/SCORM-package worden weggeschreven.

[ hier wordt een zogenaamd ‘verlanglijstje’ aangemaakt ]

[ voorbeeld van een gegenereerde vraag in WTFlash ]

De spellinggenerator van WinToets werkt op basis van een XLS- of CSV-spreadsheet, zelf aan te maken in Microsoft Excel. Maak in WTMaak een verlangslijstje aan en genereer daarna het gewenste aantal vragen, geheel op maat met te kiezen startzin, vraagtypes en aantallen. Een volledige uitleg is te vinden in deel II van onze cursusboeken, hoofdstuk 1.

Speciaal voor het basisonderwijs hebben we al voorbeeld-databases gevuld met duizenden direct te gebruiken zinnen. Daarmee kunnen taaloefeningen gemaakt worden bij:

 • aai, ooi of oei
 • ch of g
 • ie of i
 • ij of ei
 • ou of au
 • f of v
 • sch of schr
 • t of d
 • en veel veel meer

We raden bij deze oefeningen vooral gatenteksten aan als te genereren vraagvorm.

>> Naar uitleg in HELP
>> Naar downloads spellinglijsten

Read Full Post »

Het ultieme doel van het gebruik van ict in het onderwijs is het leerlingen volledig op maat een leertraject te kunnen aanbieden. Het mooie is dat dat met programma’s als WinToets en Quyn al grotendeels kan. Probleem is alleen dat je alle blokjes leerstof heel goed moet metadateren en een portal nodig hebt die na afloop van leerbrokje [A] de vervolg leerbrokjes [D] en [R] klaar zet voor de ene leerling en [E] en [G] en [R] voor de andere. Toch zien we heel langzaamaan het onderwijs richting dit soort trajecten verschuiven.
Door: Allard Bijlsma

Een goed voorbeeld van adaptieve leerprojecten met WinToets zijn RekenPraktijk van Edu’Actief en GEA van het KNAG en Vu. Bij het eerste project krijgt de leerling een instaptoets rond het referentiekader Rekenen. Na afloop wordt een compleet leertraject op maat klaar gezet. Bij GEA past de toets zich na elke vraag aan aan het niveau van de leerling, terwijl daarbij toch alle gewenste onderwerpen aan bod komen.

Direct adaptief aan de slag
Scholen die ook zelf hiermee aan de gang willen gaan, hoeven alleen maar itembanken te maken met alle vragen op verschillende niveaus gesteld. Daarna kunnen toetsen al direct adaptief worden afgenomen. Hierbij wordt binnen de toets steeds het juiste niveaus van vragen toegewezen. Wij begeleiden hierbij al vooral scholen voor VMBO, voor adaptieve toetsen voor BB- en KB-leerlingen.

[ voorbeeld van adaptief toetsen bij de methode PIT! van Edu’Actief ]

Een stap verder is ‘adaptiviteit na afloop’. Hierbij worden vervolgtoetsen klaargezet op basis van de behaalde resultaten. Hiervoor zijn aanpassingen nodig binnen portals als de elo’s. Het ligt in de planning onze Quayn Portal hier op termijn geheel geschikt voor te maken, zodat voor adaptief werken niet persé de elo meer nodig is. We zien hierbij vooral mogelijkheden richting Quayn Mobile, bij afname via telefoon en tablet.

Cursustraject ‘adaptiviteit’ nodig: [ klik hier ]
Meer uitleg bij genoemde voorbeeldtrajecten:
[ klik hier voor GEA ]  [ klik hier voor RekenPraktijk ]

Meer over WinToets: [ klik hier ]
Meer over Quayn Portal: [ klik hier ]
Meer over Quayn Mobile: [ klik hier ]

[ een telefoon of tablet maakt het straks mogelijk leerstof  vanuit Quayn Mobile volledig individueel aan te bieden ]

Read Full Post »

« Newer Posts