Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘E-learning en elo’s’ Category

Instellingen die een elo gebruiken, gaan in toenemende mate ook online daarin toetsen aanbieden. Het enige programma dat toetsen kan aanmaken voor gebruik in alle elo’s, is WinToets. U hebt dan wel minimaal de EXPERT- of de SUITE-variant nodig.
Door: Allard Bijlsma

Alle elo’s kennen een zogenaamde afspeeloptie op basis van de van het bedrijf ADL afkomstige communicatie-afspraak SCORM. WinToets (en ook onze cloudversie Quayn) kunnen SCORM-pakketjes aanmaken, die na opname binnen de elo, ervoor zorgen dat daar de WinToets kan worden afgenomen. Bij afname van de toets, is de volledige functionaliteit van WinToets aanwezig. Een cijfer kan worden opgeslagen. Sommige elo’s hebben ook een eigen toetspakket. Daar kunnen wij vaak ook naar exporteren.

Elo’s waar we op die manier mee kunnen samenwerken:

 • Magister | als enige met directe cijferverwerking | op basis van SCORM
 • itslearning | zowel voor toetsmodule als SCORM
 • Smartschool | op basis van SCORM
 • N@TSchool | op basis van SCORM
 • TeleTop | zowel voor toetsmodule als SCORM
 • Fronter | op basis van SCORM
 • Moodle | op basis van SCORM
 • SOMtoday | alleen afname, geen cijferopslag
 • Een reeks andere portals en elo’s

Heeft uw instelling nog een PRO-versie van WinToets, dan kunt u tot 1 januari a.s. tegen een scherpe prijs updaten naar EXPERT of SUITE. PRO is bedoeld voor het beheer van papieren toetsen en het afnemen op pc of in een netwerk. Versie 4 EXPERT heeft game- en opdrachtvraagtypes als extra, een reeks extra mogelijkheden voor onder meer de beveiliging en kan naar SCORM exporteren. De SUITE-versie heeft daarbij nog extra tools voor het onder meer vullen van de game-vraagtypes. Wilt u volledig online in de cloud gaan toetsen, dan hebben we Quayn beschikbaar. Deze versie heeft ook een iPad App beschikbaar voor toetsafname op een iPad.

Alle instellingen met een PRO-licentie zullen we benaderen met een aanbod voor upgrading naar EXPERT of SUITE.
Wilt u ons zelf benaderen voor een upgrade-aanbod, stuurt u dan uw instellingsgegevens naar info@drp.nl

>> Overzicht prijzen per versie van WinToets

middle_screenshot1_wiskunde

[ voorbeeld van afname binnen Magister ]

Image2

[ voorbeeld van afname binnen itslearning ]

Read Full Post »

Samen met het bedrijf itslanguage bouwen we aan spraaksturing van Quayn en de mogelijkheid spreekvaardigheid in de praktijk te toetsen. Dit gaat unieke mogelijkheden geven voor allereerst het Engelse onderwijs en vervolgens elke denkbare taal.
Door: Allard Bijlsma

Binnen het moderne vreemde talen onderwijs wordt al veel gewerkt met WinToets en Quayn. Onze pakketten bieden legio mogelijkheden voor het afdekken van woordenschat, grammatica en leesvaardigheid. Spreekvaardigheid is tot op heden moeilijk digitaal af te dekken. In WinToets [offline] is het al wel mogelijk spraak als antwoord achter te laten.  Itslanguage werkt samen met de universiteit van Sheffield aan mogelijkheden de spraak van cursisten digitaal te analyseren. Datgene dat wordt ingesproken wordt gehouden tegen een door Nederlanders gevulde engine, die rekening kan houden met de manier waarop Nederlanders Engels spreken. De engine koppelt daarna iets terug en daar kunnen we wat mee in Quayn.

Eerste stappen
In eerste instantie ontwikkelen we vraagtypes die via spraak beantwoord kunnen worden en een vraagtype waarbij de cursist spraak als antwoord kan achterlaten. Je kunt dan denken aan het voorlezen van het juiste antwoord en dan te kijken of dat goed is. Opgeslagen spraak kun je vanuit het analyse-onderdeel analyseren, annoteren en de resultaten daarvan terugkoppelen naar de cursist. De cursist kan zowel schriftelijke als gesproken feedback van de docent terugkrijgen. De schriftelijke feedback is te kiezen uit voorgestructureerde lijsten met feedback.

Bedrijven én scholen
Deze ontwikkeling is zeer interessant voor bedrijven met Engelssprekende werknemers, maar ook aan instellingen als universiteiten die buitenlandse gasten vooraf een cursus Engels willen aanbieden, zodat ze daarna bijvoorbeeld colleges kunnen gaan volgen. Uiteraard kan elke docent Engels er straks wat mee in elke vorm van onderwijs. Het kan op termijn ook interessant zijn voor Tyltyl-scholen, met leerlingen die aan via spraak een applicatie kunnen sturen. Scholen kunnen hun talenpractica geheel gaan vervangen via Quayn-opdrachten.

Pilots met scholen
We starten deze winter met de eerste pilots in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Itslanguage zoekt scholen die mee willen werken aan het vullen van de Nederlands-Engelse database voor de engine. Leerlingen uit diverse delen van het land, moeten daarbij reeksen van zinnen inspreken. Op basis daarvan kunnen straks regionale verschillen in het uitspreken van Engelse zinnen, meegenomen worden in de spraakanalyse. Iemand uit Limburg spreekt op een andere manier Engels, dan iemand uit Oost-Groningen. Scholen die meedoen van itslanguage profiteren van de meest vergevorderde kennis rond spraakanalyse op dit moment.

>> PDF opvragen met oproep itslanguage

Scholen die interesse hebben in een pilot en mee willen werken aan het vullen van de databases met spraak, kunnen zich melden bij Michiel Sanders van itslanguage. De itslanguage-module kan op termijn tegen een meerprijs worden aangezet binnen Quayn. Zonder Quayn, zal niet met de spraaksturing gewerkt kunnen worden.
Itslanguage is te bereiken via michiel.sanders [at] itslanguage [punt] nl [Michiel Sanders]

Toekomst
Uit de grote belangstelling voor deze ontwikkeling, is ons duidelijk geworden dat we hier unieke mogelijkheden in handen hebben, die een oplossing kunnen gaan bieden aan het gehele MVT-onderwijs. Quayn zet hiermee tevens grote stappen die aansluiten op de huidige spraakontwikkelingen op pc’s en tablets. We hebben inmiddels afspraken gemaakt met uitgeverijen en examenbureaus, voor de ontwikkeling van toetsen en examens die gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden.

[ bij dit nieuwe vraagtype kan spraak worden opgenomen en worden opgeslagen ]

[ in het analyse-onderdeel kan de docent annotaties toevoegen aan fragmenten ]

Read Full Post »

Al twee jaar is het mogelijk WinToetsen af te nemen binnen de ELO van Magister, waarbij het cijfer direct wordt verwerkt in de cijferadministratie. In de laatste versies van Magister is de werking wat aangepast. Daarom een nieuwe handleiding.
Door: Allard Bijlsma

Op vele honderden scholen in Nederland is inmiddels de ELO binnen het administratiepakket Magister, van SchoolMaster, in gebruik genomen. We hebben daarom online een handleiding staan die beschrijft hoe je een willekeurige wintoets in Magister kunt opnemen, daarin door leerlingen kunt laten afnemen en hoe je de cijfers weer kunt terugzien. Belangrijkste wijziging sinds versie 5.3 is een slotje dat in beeld verschijnt als een toets is ingelezen bij ‘Documenten’. Het is van belang te wachten tot dit icoontje uit beeld verdwijnt, voordat de toets ingepland gaat worden via ‘Opdrachten’. Dit kan tot 15 minuten duren.

Wij verzorgen hands-on trainingen waarbij we in een workflow met de groep een toets aanmaken in WinToets, die omzetten naar SCORM, samen uploaden, gaan inplannen, afnemen en tenslotte de analyses bekijken. Overigens kunnen ook toetsen vanuit onze pakketten QuizPlanet en Quayn, SCORM-pakketjes aanleveren, voor gebruik binnen Magister.

De toekomst
In 2013 hopen we [onder voorbehoud], samen met SchoolMaster, met een koppeling te komen tussen onze cloudoplossing Quayn en Magister. Dan zal uploaden en downloaden tot het verleden behoren. Eén grote uitgeverij is met ons, met één groot bestuur, al begonnen met een pilot met het aanleveren van alle toetsen via Quayn. Toetsen die uitgeverijen aanbieden, zullen vanaf zomer 2013 steeds vaker rechtstreeks vanuit Quayn in Magister ingepland kunnen worden. In tegenstelling tot het werken met SCORM, waarbij er geen analyses na afloop zijn, zullen die dan standaard in Quayn teruggezien kunnen worden. Ideaal voor het monitoren van de voortgang van de voorbereiding op het ERK Rekenen en Taal en adaptieve projecten als GEA en RTTI. Eind 2012 komen we in Quayn met nieuwe uitgebreide resultaatvensters, speciaal voor deze projecten. Die zijn er dan zowel voor de docent als voor de leerling.

De aftrap van dit project, waarbij we scholen vragen met ons mee te denken over een zo optimaal mogelijke koppeling, is op 7 november in het opleidingscentrum van SchoolMaster in Ede. Er is nog plek voor een paar scholen, die tijd willen investeren in het meedenken over deze koppeling. Uw interesse voor deze middag en het project, kunt u nog t/m maandag 29 oktober aan ons doorgeven via info@drp.nl. Het is mogelijk met meerdere personen per school deze bijeenkomst bij te wonen. Na aanmelding sturen we u de agenda en de adresgegevens toe.

>> Naar de PDF van de nieuwe handleiding
>> Naar ons trainingsoverzicht

Read Full Post »

In Noord-Nederland is het project rond de elo BlackBoard gestopt in de laatste scholen voor voortgezet onderwijs. BlackBoard wordt daarentegen nog veel gebruikt in het hoger onderwijs en op diverse scholen in Vlaanderen.
Door: Allard Bijlsma

Veel docenten hadden hun toetsvragen ingevoerd in zogenaamde vragenpools binnen deze elo. Deze pools zijn sinds kort als zip te downloaden en daarna te importeren in het onderdeel WTMaak van WinToets. Special voor scholen in Vlaanderen, hebben we deze import aangebracht. Elke andere instelling kan hier vanaf nu over beschikken.

In BlackBoard zijn toetsen te exporteren als zogenaamde ‘vragenpools’ Deze zip-packages zijn in WTMaak 4.0 EXPERT en 4.0 SUITE weer in te lezen en daarna te verwerken, zoals u dat wilt. Omdat de vragen vrij plat binnen komen, is er nog wat nawerk om de lay-out van alle vragen naar wens te krijgen. Het kan ook geen kwaad alle vragen nog even door te bladeren. Mocht u hebben getypt ‘Bekijk de afbeelding hiernaast’, check dan of dat nog wel klopt na inlezen. Vragen hoeven in ieder geval niet te worden overgetikt.

Read Full Post »

In de regio Den Haag en Zoetermeer hebben in het verleden veel scholen de elo Fronter gekozen binnen hun leerproces. Sommige scholen stappen inmiddels over naar de elo binnen Magister of een andere elo. Gelukkig zijn alle toetsen binnen Fronter te exporteren naar WinToets.
Door: Allard Bijlsma

In Fronter zijn toetsen te exporteren als zogenaamde IMS QTI 1.2-package. Deze packages zijn in WTMaak 4.0 EXPERT en SUITE weer in te lezen en daarna te verwerken, zoals u dat wilt. Omdat de vragen vrij plat binnen komen, is er nog wat nawerk om de lay-out van alle vragen naar wens te krijgen. Het kan ook geen kwaad alle vragen nog even door te bladeren. Mocht u hebben getypt ‘Bekijk de afbeelding hiernaast’, check dan of dat nog wel klopt na inlezen. Vragen hoeven in ieder geval niet te worden overgetikt.

Read Full Post »

In overleg met een aantal scholen, hebben we een import in WTMaak gebouwd voor het kunnen inlezen van MoodleXML-bestanden vanuit de open source elo Moodle.
Door Allard Bijlsma

Regelmatig stappen scholen over van Moodle naar bijvoorbeeld de elo binnen Magister of een andere elo, zoals islearning of Smartschool. Als docenten veel toetsen hebben ontwikkeld, is het zonde als al die toetsvragen nóg weer eens ingetikt moeten gaan worden in WinToets of een andere elo. We hebben daarom voor een klant een import gebouwd op basis van het MoodleXML-formaat. Vanuit Moodle zijn toetsen te exporteren, die we vervolgens in WTMaak omzetten naar ons eigen WinToetsXML-formaat. Vanuit WinToets kunnen ze vervolgens naar elke andere elo of Quayn worden weggeschreven.

De importoptie is per vandaag beschikbaar in een update van WTMaak 4.0.223. Begin 2013 nemen we MoodleXML mee in een converter die we op dit moment bouwen voor allerlei import en exports. De hele omzetting kan dan buiten WTMaak om geschieden. In WinToets 4.1 zullen we met een wizard komen, waarin we ook deze import gaan opnemen.

>> Naar updates WinToets [inlog benodigd]

[ MoodleXML, zoals te exporteren vanuit Moodle ]

[ de nieuwe importoptie in WTMaak voor MoodleXML ]

[ een toets is ingelezen en kan direct aangepast of omgezet worden naar Flash, andere elo of Quayn ]

Read Full Post »

Alle scholen die we spreken willen in toenemende mate aan de slag in de cloud en het liefst volledig online of in ieder geval vanuit een browser gaan werken.
Door: Allard Bijlsma

Wil je online gaan werken, dan heb je een browser nodig. Meest gebruikte browsers zijn Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari. Bijna wekelijks worden deze browsers van een tussentijdse update voorzien, veelal om beveiligingslekken te dichten. Het kan dan zo zijn dat je ’s middags iets test, dat het morgen niet meer doet. Simpelweg omdat er een noodzakelijk update is geplaatst. Wij hebben als ontwikkelaars wel wat invloed op de werking van browsers en uiteraard garanderen we dat onze applicaties in de bekende browsers werken. Belangrijk is echter dat een school niet direct een update plaatst, maar dat met beleid doet en op een goed moment. In fora kunnen problemen ook tijdig worden ontdekt. Eén en ander zal eenvoudiger worden, op het moment dat er minder plug-ins als Java, Silverlight en Flash nodig zijn. HTML5 zal direct binnen de browser afgedekt kunnen worden. Bij de ontwikkeling van Quayn werken wij bijvoorbeeld voor de player helemaal toe naar HTML5. Quayn zelf is eigenlijk al niet afhankelijk van de browser.

In programma’s als WinToets kunnen wij zelf van alles regelen binnen een Windows-netwerk. Maar ook WinToets gebruikt her en der een browser, bijvoorbeeld bij een preview van een item. Voorbeeld waar wij tegenaan liepen bij het gebruik van ons pakket WinToets 4 EXPERT:

 • De browser Chrome had zichzelf volautomatisch van een update voorzien.
 • Van het ene moment op het andere deed in WinToets 4 de Flash testmodus het niet meer. Je kan dan voor een vraag zien hoe die er online (bijvoorbeeld in een elo of in Quayn) eruit gaat zien. Het scherm bleef leeg.
 • In fora werd al snel een probleem met het opschonen van Flash plugins gemeld.
 • Na het verwijderen van een oudere Flash plugin, werkt alles weer.

In een instelling kan het dagen tot weken duren voordat een beheerder een oplossing voor een dergelijk probleem heeft gevonden en/of de tijd vindt het probleem op te lossen. Binnen DRP werken alle werknemers met verschillende browsers, zodat we problemen snel ontdekken. Vaak kunnen we dan al een oplossing maken, voordat de eerste instelling zich heeft gemeld. Wij krijgen bijna dagelijks problemen gemeld van de werking van toetsen binnen IE, Chrome en Firefox.

We hopen dat instellingen hier goed over nadenken, voordat ze instellingsbreed naar de cloud gaat met belangrijke applicaties als toetssystemen. Als u voor Quayn kiest, zitten de ontwikkelaars en de helppesk gewoon in Nederland. Wij garanderen een snelle oplossing. Desnoods kun je via WinToets altijd nog een toets lokaal af nemen of de toets afdrukken naar papier, zodat de toets altijd doorgang kan vinden. Dit laatste kan ook een rol spelen als er stroomuitval is binnen de instelling. WinToets 4 EXPERT is gratis bij elke Quayn-licentie vanaf 1000 gebruikers.

Oh ja, voor als je in Chrome hetzelfde probleem tegen bent gekomen, hierbij de volgende oplossing:

 • Start WTMaak 4 en probeer een preview te maken van de Flash-testmodus (heeft alleen zin als je Chrome hebt ingesteld als stanbdaardbrowser).

 • Zie je geen preview? Typ in de adresbalk van Chrome in: about:plugins en druk op [Enter]

 • Kies rechts bovenaan voor de optie ‘Details’.
 • Schakel de oudste versie van Flash uit (dat is de bovenste) door op ‘Uitschakelen’ te klikken. het versienummer begint met 11.3 (bv 11.3.31.232)

 • Start de browser opnieuw op en probeer nog eens een preview op te vragen.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »