Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘iPad’ Category

Het komende najaar starten de eerste scholen als zogenaamde ‘iPadschool’. Deze scholen worden ook wel ‘Steve Jobsscholen’ genoemd. 
Door: Allard Bijlsma

De iPadscholen zijn in de basis een initiatief van onder meer Maurice de Hond onder de naam O4NT: onderwijs voor een nieuwe tijd. Inmiddels zijn er met tien basisscholen afspraken gemaakt om vanaf augustus het lesmodel om te gooien. Twee scholen in Sneek en Breda gaan helemaal om en andere scholen in Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren een deel van O4NT door.

Op deze scholen krijgen alle kinderen vanaf 4 jaar een iPad en met daarop een groot deel van hun leermiddelen. Op zich is dat niet zo gek, want over een paar jaar hebben alle kinderen in Nederland een eigen device bij zich. Interessant is te kijken of deze scholen in staat zullen zijn aan voldoende leermiddelen te kunnen komen, geschikt voor de iPad. Verder zal dit project inzichten gaan opleveren in de meerwaarde van het gebruik van tablets. Gezien het feit dat ouders hun kinderen van deze scholen op voorhand afhalen, zal het duidelijk zijn dat hier blijkbaar nog weinig over bekend is.

De afgelopen 20 jaar zijn er veel op techniek gestoelde initiatieven geweest. In alle gevallen hebben de voorloperscholen in de loop van het project hun doelen wat bijgesteld, maar zie je dat hun opgedane ervaring terug is te vinden in vrijwel alle andere scholen in Nederland. Het is dus belangrijk deze scholen goed te volgen. Probleem bij dit project is, dat het iPad-deel binnen het project weinig vernieuwend is. Misschien is straks binnen een paar jaar elke basisschool in Nederland al (groten)deels met tablets aan de slag is. Het vernieuwende zit hem in het achterliggende concept. Hopelijk gaat men centraal leermiddelen aanmaken en die onderling delen en wordt dat de meerwaarde. Uiteraard staat de nieuwe didactiek voorop en dat is voor leerkrachten en Pabo’s een hele stap.

Wat betreft oefenen, toetsen en vooral voor het analyseren van wat er goed en minder goed gaat, zou men Quayn kunnen inzetten. Wij hebben al uitgebreide itembanken voor topografie en rekenen (1F) beschikbaar. Ideaal voor deelnemende uitgeverijen en andere partners is, dat binnen Quayn alle leermiddelen heel simpel gedeeld kunnen worden met de deelnemende scholen. Er is dus maar één centrale plek nodig om te ontwikkelen. In tegenstelling tot vroegere initiatieven, zijn nu de benodigde programma’s én de content grotendeels al beschikbaar. Dit initiatief zal daardoor zeker een succes worden.

Scholen die met een iPad gaan werken en meer willen weten over Quayn, kunnen zich melden bij ons via info@drp.nl

Over de iPadscholen

>> Tweede Kamer positief over de scholen [bron: Volkskrant]
>> Niet alle ouders zijn gerust [bron: NU]
>> Eerste tien scholen gaan starten [bron: NU]

Over Quayn

>> Meer over Quayn
>> Flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Steeds vaker horen we scholen zeggen dat ze over gaan op ‘Bring your own device’: niet langer zorgt de school voor lokalen met computers of geeft men laptops in bruikleen. Nee, de leerlingen dienen hun eigen ‘device’ mee te brengen voor het bekijken van digitale lesstof, het maken van aantekeningen en huiswerk , en het afnemen van digitale toetsen.
Door: Paul Swennenhuis

Dat ‘device’ kan van alles zijn, variërend van smartphone tot tablet, van laptop tot netbook. Deze switch in denken is uiteraard ingegeven door het idee dat het ‘bring your own device’ concept de school minder geld kost: immers, het onderhoud van het eigen device komt ten laste van de leerling, niet van de school. Ook voor de initiële aanschaf hoeft de school geen geld uit te geven (al zullen er scholen zijn die de ouders die zich geconfronteerd zien met een ernstige aanslag op hun schoolbudget in meerdere of mindere mate tegemoetkomen). Een bijkomend voordeel is dat de leerling thuis met zijn device aan de slag kan gaan of zelfs onderweg in trein of bus.

Tot zover, vanuit de school gezien, een positief verhaal. Maar het hoeft niet goed uit te pakken.
En dat zal het zeker doen als het ‘bring your own device’ verhaal niet nader wordt ingevuld.

  • Want welke ‘devices’ zijn geschikt voor de taken die de leerlingen daarop moeten uitvoeren? Is een smart phone voldoende? En zo ja, mag het dan zowel een Apple (iPhone) als Android  of Windows 8 zijn? (Samsung, Google, HTC, LG Optimus, Nokia, BlackBerry, Sony Xperia, enzovoorts). Als het een iPhone moet zijn, welke versie dan? 3, 4 of zelfs 5?
  • Of moet het minimaal een tablet zijn? Zo ja, opnieuw de vraag: een Apple (iPad) of een Android of een Windows Surface en indien het laatste, dan de uitgeklede RT-versie of de uitgebreide? Of mogen ze allemaal door elkaar meegenomen worden?
  • En wat zijn de minimale schermafmetingen? Wanneer is het nog te doen, een leerling een leestekst aan te bieden?
  • Dient Flash of silverlight ondersteund te worden? Dan vallen er al een aantal typen af.
  • Zijn er eisen aan de browser die op het device draait? Moet dat Internet Explorer zijn? Zo ja, wel versie dan? 8, 9, 10? Moet er minimaal Windows 7 op draaien? Moet je aantekeningen kunnen maken in PDF documenten?  Moet je het scherm met ‘touch’ kunnen bedienen?
  • Mag de ene leerling met een nieuwe MACBook Air van Euro 2399 aankomen met een opstart van 10 seconden en een batterijduur van 10 uur, terwijl een andere leerling een oude Vista-laptop van opa heeft gekregen, die na vijf minuten is opgestart en waarvan de accu 1 uur mee gaat? Creëer je daarmee geen ongelijkheid in (snelle) toegang tot leerstof?
  • Hoe om te gaan met diefstal of met het kapot gaan van beeldschermen? Hoe gaat een leerling leren als het device drie weken weg is voor reparatie?

Als scholen geen nadere eisen stellen aan het mee te brengen device, of als die eisen te diffuus zijn – “als het maar een laptop is” – is er geen enkele garantie dat het device de door de school gewenste ondersteuning kan bieden. Met als gevolg gefrustreerde leerlingen en gefrustreerde docenten. Dan blijkt bijvoorbeeld de schoolwebsite er in versie 10 van Internet Explorer heel vreemd uit te zien en blijken bepaalde links in die site niet te werken. Of de ELO vereist een minimale resolutie van 1048 pixels in de breedte, en dat halen die Netbooks niet altijd. Of de ‘Verder’ knop in een digitale toets valt buiten beeld waardoor de toets niet te maken is. Of de laptops houden er na 2 uur mee op omdat de accu niet langer meegaat.

Kortom, zonder nadere invulling van de eisen aan de devices die de leerling mee moet ‘brengen’, zal de uniformiteit onder die devices ver te zoeken zijn, en kunnen leerlingen noch docenten aan op een goede weergave en werking van de Internet pagina’s en apps die ze willen gebruiken.

Scholen doen er goed aan

  • a) te bedenken voor welke doeleinden ze de devices in willen zetten. Bekijk alle sites die bezocht moeten worden goed. Dus bij uitgeverijen, de woordenboeken, van alle te gebruiken apps, van toetsapplicaties, enzovoorts. Bekijk bij apps of die wel voor alle type platformen beschikbaar zijn.
  • b) na te gaan wat de minimale vereisten zijn om die doeleinden te bereiken. Dat moet echt in de praktijk bekeken worden. Maar zelfs dan kan een leerling op een laptop een andere resolutie kiezen, waardoor zaken niet meer goed werken of getoond worden.
  • c) op basis van de vastgestelde minimumeisen een advies op te stellen voor ‘approved’ devices, en de keuze daarbij te beperken tot 3 á 4 devices om de mogelijke sores tot een minimum te beperken.

Het is straks voor docenten niet te doen om te gaan met een klas met bijvoorbeeld vijf verschillende devices. Je zou dan al per type browser en besturingssysteem moeten weten waar het Instellingen-deel zit, hoe je teksten groter of kleiner kunt krijgen en hoe je alleen al die devices kunt herkennen. Wie gaat leerlingen hierbij helpen?

Bij Quayn merken we vooral dat er problemen zijn bij het up-to-date houden van browsers en plug-ins. En dan hebben we het alleen nog maar over laptops, MAC’s en pc’s. Krijgt zoon/dochter bijvoorbeeld de ‘oude’ iPad 1 mee van vader/moeder, dan draaien daar veel nieuwe apps niet op. Kun je dan tegen ouders zeggen dat ze een nieuwe moeten kopen? Bij Android tablets is dat nog ingewikkelder. Heel goedkope tablets draaien soms nog op Android 2.3, terwijl 4.1 actueel is, maar daar niet op kan draaien.

Gaat u werken vanuit het principe BYOD én u wilt met Quayn of WinToets binnen elo’s/portals  aan de gang? Leg dan uw plannen altijd even aan ons voor. Wij denken en adviseren graag mee. Wij hebben alle typen devices wel in huis en testen regelmatig onze applicaties daarop.

Nagekomen, artikel in Computable, over het zelfde onderwerp: [ klik hier ]

ipad_type

[ met het blote oog is het verschil tussen de diverse typen iPads amper te zien ]

Read Full Post »

Gaat u op school steeds meer digitaal werken? Dan is Quayn een goed programma om ook te leren kennen. Met Quayn kunt u leerlingen laten leren, oefenen en ze ook toetsen.
Door Jolien Vennink

quaynmobile

Quayn
Het is een online applicatie met een aparte leerkrachten- en leerlingenomgeving. Leerkrachten kunnen voor de leerlingen verschillende lessen/toetsen inplannen en klaarzetten. Sinds januari 2012 is er ook een iPad versie van Quayn gratis op te halen in de App Store. Zo kunnen de leerlingen achter hun computer of tablet bij hun eigen lesmateriaal. Hierdoor is het goed mogelijk om te differentiëren in het lesmateriaal. Via de uitbreiding ReadSpeaker, kunt u alle oefeningen en leerstof volautomatisch laten voorlezen.

quayn_leerling

Leerlingomgeving. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Hoe in te zetten?
Steeds meer basisscholen schaffen tablets aan. Ze worden gebruikt van kleutergroepen tot aan de bovenbouw. Een veel gehoorde opmerking van leerkrachten is: ik wil graag zien wat de kinderen gedaan hebben op de tablet. Hoe weet ik nu of ze iets snappen of goed gemaakt hebben? Met Quayn wordt dat inzichtelijk gemaakt. De leerkracht ziet hoelang de leerling met de les/toets bezig is geweest, ook per vraag. Daarnaast worden de antwoorden nagekeken en de resultaten opgeslagen. Alle tabellen kunnen ook als grafieken en diagrammen worden bekeken.

quayn_analyse

Resultaten leerling. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Gratis lesmateriaal
Als u als basisschool of bestuur besluit Quayn aan te schaffen, krijgt u daarbij gratis toegang tot de vragenbank van De Rode Planeet. Hierin staan al vele duizenden vragen bij verschillende vakken. Denk daarbij aan topografie (in drie niveaus) , verkeer(borden en regels), muziek en rekenen (1f).

quayn_les

Les in Quayn (online)

Meer informatie:
– Informatie en specificaties Quayn –>> www.ictinhetpo.nl
– Quayn website –>>www.quayn.nl
– De Rode Planeet –>> www.drp.nl

Read Full Post »

De cloudapplicatie Quayn draait als één van de weinige toetssystemen 100% in de cloud. Daardoor is het uitermate geschikt voor gebruik op een Mac. De speciale iPad App maakt dat het afnemen van toetsen ook nog eens via de iPad kan plaatsvinden. Mac’s en iPads kunnen tijdens de afname tegelijk worden ingezet.
Door: Allard Bijlsma

In het verleden hebben wij met WinToets enkele Mac-klanten verloren, omdat ze niet vanuit Windows op een Mac wilden werken. Inmiddels hebben we het alternatief Quayn beschikbaar, dat uitstekend geschikt is voor gebruik op iMac’s, MacBook en MacBook Air. Zelf gebruik ik het zowel op een iMac als op mijn MacBook Air. De iPad App van Quayn is gratis te downloaden vanuit de App Store. iPads kunnen voor de afname naast MacBooks worden gebruikt, mits gelet wordt op de juiste keuze van vraagtypes. Quayn zelf ondersteunt meer vraagtypes op dit moment, dan de iPad-versie. Op termijn wordt dat gelijk getrokken. Hier wordt hard aan gewerkt. In de zomer van 2013 wordt een integratie mogelijk met het administratiepakket Magister.

Scholen die interesse hebben in serieus toetsen en oefenen en die na afloop uitgebreide analyses willen inzien, kunnen ons e-mailen via info@drp.nl. We hebben ook een gratis webinar in de planning, speciaal voor gebruikers van Mac’s en iPads: vrijdag 2 november 2012 | 14.00-15.00 uur. In een uurtje tijd laten we alle mogelijkheden zien.

De presentatie wordt verzorgd door ondergetekende. Het enige dat u nodig hebt is een pc met internet (liefst met webcam) of een ruimte met DigiBord, als u met een clubje collega’s de presentatie wilt gaan volgen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, een dag tevoren nog een bevestiging en uiterlijk een kwartier voor aanvang een mailtje met een toegangslink en wachtwoord.

>> Meer over Quayn 
>> Aanmelden voor het webinar kan via info@drp.nl

[ voorbeeld van een vraag vanuit de iPad App ]

[ docentkijk op de itembanken vanuit Safari op een MacBook ]

Read Full Post »

De PTH Groep organiseert samen met een aantal leveranciers, waaronder De Rode Planeet, meerdere ‘kennisbijeenkomsten’ in Noord-Nederland. Hier kunt u zich laten informeren over Prowise, Prowise Presenter en het trainingsaanbod daarbij van De Rode Planeet. Toegang is gratis.
Door: Jolien Vennink

Wanneer
Op 5, 6 en 7 juni is het zover, de kennisbijeenkomsten over DigiBorden en ICT in het onderwijs. Dit jaar met het thema ´mobile devices´.

Waar
Deze bijeenkomsten zijn gericht op leerkrachten, ict-coördinatoren en andere belangstellenden uit Noord Nederland. Om het voor iedereen bereikbaar te houden, worden de dagen gehouden op verschillende locaties:

Dinsdag 5 juni om 9:00 uur en 13:30 uur
Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

Woensdag 6 juni om 9:00 uur en 13:30 uur
Congrescentrum Hanze Plaza te Groningen

 Donderdag 7 juni om 9:00 uur en 13:30 uur
Stenden Hogeschool te Assen

Informatie
Als u naar een kennisbijeenkomst gaat, wat zult u daar dan vinden? Er zijn verschillende aanbieders te vinden met diverse producten op ICT-gebied. Zo zijn wij, de Rode Planeet, er te vinden. Kom langs met uw vragen over DigiBorden en Trainingen.
Maar kom ook luisteren naar de presentatie over Quayn, een online toets- en examensysteem. Begin dit jaar is Quayn uitgebreid met de mogelijkheid toetsen af te nemen via een iPad (en straks ook iPhone en Android). Zet toetsen of examens klaar vanuit de Quayn Portal en uw cursisten vinden ze na inloggen op hun eigen device. Elke toets of examen kunt u zo vanuit de Portal aanbieden aan tabletgebruikers.

>>> Klik hier voor meer informatie over Quayn.

Prowise zal ook aanwezig zijn op de kennisbijeenkomsten. Bekijk de Prowise multitouch borden, de Presenter Software en Pro Connect.
Bij de Rode Planeet verzorgen wij trainingen voor de Prowise Presenter en hebben wij een Prowise Gecertificeerde Trainer in huis.

>>> Klik hier voor meer informatie over Prowise.

Aanmelden
U kunt zich gratis aanmelden bij de PTH Groep voor de kennisbijeenkomsten voor 23 mei!

>>> Klik hier om u aan te melden voor de kennisbijeenkomsten.

Voor meer informatie over alle trainingen >>> Trainingscentrum Zuidhorn
Voor meer informatie voor trainingen voor het basisonderwijs >>> ICT in het PO 

Read Full Post »

De software Prowise Presenter wordt steeds vaker ingezet in het onderwijs op het DigiBord. Ze houden nieuwe ontwikkelingen bij en vernieuwen daarmee hun software. Er zijn afgelopen week twee grote vernieuwingen gepresenteerd op de IPON in Utrecht.
Door: Jolien Vennink

3D tool
In Prowise Presenter kan nu een skelet in 3D geopend worden. Hij kan vanuit verschillende hoeken bekeken worden. Daarnaast kunnen onderdelen uit het skelet geselecteerd worden. Deze kleuren geel. Vervolgens is het mogelijk om via de knop ‘informatie’ een beschrijving te krijgen over dat deel van het skelet. Ook kan er gezocht worden naar de verschillende botten.

ProConnect
Het verbinden van een tablet met de online software Prowise Presenter is binnenkort ook mogelijk. Schrijf op een tablet en stuur het vervolgens naar het bord om de aantekeningen gezamenlijk te bespreken. Gebruik de Quizmodus om vragen te stellen en stem via een tablet.

Na PO ook VO en MBO
In de plannning staan speciale versies voor onder meer het voortgezet onderwijs. Heeft u borden gekocht, maar de software erbij is niet goed bruikbaar? Stap dan over op Prowise. DRP is aan de slag met het ontwikkelen van voorbeeldlessen voor vakken het het voortgezet onderwijs. Zo starten studenten van de RuG binnenkort met het maken van lessen voor de bovenbouw natuur- en scheikunde. Het maakt als school niet uit welke type bord u hebt. Prowise draait er altijd op. Dit gaat geheel online en al uw lessen kunt u direct delen met collega’s binnen en buiten de school.

Kennisbijeenkomsten
DRP Training bv is het officiële trainingsbureau voor Prowise voor heel Noord-Nederland. U kunt bij ons terecht voor introductie-, starters- en gevorderdentrainingen. Wij werken nauw samen met Prowise Noord (PTH Groep) (verkoopkanaal Noord-Nederland) en Prowise (de makers). De Rode Planeet zal aanwezig zijn op drie kennisbijeenkomsten van Prowise Noord, later dit voorjaar. Binnenkort worden de locaties hiervoor en de data bekend gemaakt. In deze zogenaamde kennisbijeenkomsten kunnen wij u antwoord geven op al uw vragen. We laten het programma zien, welke mogelijkheden het heeft en hoe u het kunt inzetten in de klas. Daarnaast kunt u zelf experimenteren met de software. Op die manier kunt u goed beoordelen of de software iets is voor uw school of scholenvereniging. Scholing kunt u direct via ons regelen.

Meer weten over Prowise-presenter? [ klik hier ]
Meer weten over ons trainingsaanbod? [ klik hier ] 

Kosten?
De kennisbijeenkomsten zijn geheel gratis. We willen u de kans geven om eens gratis kennis te maken met de software, onder begeleiding van een Prowise Gecertificeerde Trainer die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Interesse doorgeven
Lijkt u dit wat? Geef dan via info@drp.nl aan dat u interesse hebt. Zo gauw locaties en dagen bekend zijn, berichten we u dat dan.


Read Full Post »

Met de nodige trots kunnen we melden dat onze Quayn App voor de iPad vanaf vandaag gratis te downloaden is vanuit de iPad App Store.
Door: Allard Bijlsma

Op de beurs Onderwijs & ICT kon u de Magister-variant al bekijken, maar nu kunt u hem zelf uitproberen, mits u in het bezit bent van een iPad. We hebben er een serie quizzes ingezet, zodat u direct wat toetsen kunt bekijken. Voorlopig ondersteunen we deze WinToets-vraagtypes: infoscherm, meerkeuze, meermeerkeuze, matching vakken, woord- en getalvraag. Binnenkort ondersteunen we ook gatentekst- en comboxvragen. Andere vraagtypes volgen later dit jaar. Op termijn zullen meer dan 30 vraagsoorten ondersteund gaan worden. Onderscheid tussen ‘Grote Bron’ en ‘Kleine bron’ is mogelijk. Lay-outs, zoals bekend uit WinToets en Quayn, worden ondersteund. Er zijn diverse bronsoorten mogelijk: afbeelding, video, geluid en weblink. Het zelf klaarzetten van toetsen voor leerlingen/studenten, kan alleen als u in het bezit bent van een licentie op onze Quayn Portal. Dan worden ook alle uitslagen en analyses van elke toetsafname online opgeslagen in de Quayn Portal.

Hoe downloadt u de app?

[1] Ga op de iPad naar de App Store.
[2] Zoek op ‘Quayn’ en geef aan dat u deze App wilt installeren.
[3] Geef uw App Store accountgegevens op en de App wordt geinstalleerd.
[4] Probeer de App uit door één van de quizzes te kiezen.

De App wordt geïntegreerd in Meta van Magister. Deze koppeling zal waarschijnlijk vanaf Magister 5.5 beschikbaar komen (zomer 2012). De Quayn App is vanaf nu beschikbaar en te gebruiken. Al onze bestaande klanten van Quayn Portal, kunnen direct met App aan de slag en toetsen voor cursisten gaan inplannen. Een Android App verwachten we later dit voorjaar. Aan een specifieke versie voor smartphones wordt nog gewerkt.

Meer weten over Quayn? [ klik hier ]
Meer weten over Quayn Mobile? [ klik hier ] 

[ zoek binnen de App Store naar onze App ]

 

[ log in met uw standaard App Store gegevens ]

[ Naast de Quayn App is ook een Magister-icoontje zichtbaar. De laatste App is nog bèta ]

[ één van de meegeleverde quizjes ]

Read Full Post »

Older Posts »