Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Quayn Mobile’ Category

Veel instellingen denken na over het toestaan dat leerlingen van huis een eigen device meenemen naar school. Onze applicatie Quayn is hier al grotendeels klaar voor.
Door: Allard Bijlsma

CYOD is een variantie op B(ring)YOD. In plaats van dat leerlingen mee kunnen nemen wat ze willen, stelt de school eisen op, waaraan deze devices moeten voldoen.
Hieronder een lijst van mogelijke voorwaarden:

  • Laptop met minimaal i3-processor en Windows 7 of 8.
  • Laptop met Google Chrome.
  • MacBook of MacBook Air.
  • 10″ iPad vanaf versie 2.
  • 10″ Android met minimaal versie 4.0.
  • Windows Surface of RT

Op de Android na, draait Quayn al prima. Binnenkort, als onze HTML5-player alles kan dat onze huidige Flash webplayer kan, kan Quayn ook zonder problemen onder Android draaien. Scholen kunnen met ons contact opnemen, als men hierover vragen heeft of kunnen een proefaccount op Quayn aanvragen via dit [ formulier ].

Waar men wel op moet letten is dat beveiligd toetsen afnemen bij BYOD heel moeilijk wordt, omdat leerlingen de device zelf beheren. Voorlopig is het alleen via een netwerkkoppeling mogelijk het werk van leerlingen real-time in de gaten te houden. Voor laptops en pc’s hebben wij hiervoor de QuaynBrowser ontwikkeld.

cyod_600[ links draait Quayn op een laptop, achterin op een iPad en Android en rechts vooraan op een MacBook ]

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren. Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Sander Niessing, ICT-innovator en docent biologie op het Liemers College van stichting Quadraam

sanderniessingOrganisatie binnen het Liemers College
Het Liemers College te Zevenaar is een school met ruim 3.000 leerlingen met vier vestigingen en meer dan 300 personeelsleden. Bij een school van deze omvang is het van belang om gestructureerd te werken en de zaken organisatorisch zo op te zetten dat er goed gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise. Het delen van lesmateriaal en toetsen is dan ook van groot belang voor het waarborgen van goede onderwijsresultaten. Zo is er een tweeledige structuur opgezet in teams en in secties. Een sectie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de leerlijn en het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting om zo de resultaten te kunnen waarborgen.

Digitaal toetsen met WinToets
Ongeveer 10 jaar geleden kregen wij de opdracht om de mogelijkheden rondom digitaal toetsen voor het Liemers College te verkennen: een omvangrijke klus. De ICT-infrastructuur was op orde met een glasvezelnetwerk tussen de vier locaties zodat het programma WinToets een centrale plaats kon worden gegeven binnen de school. De structuur werd vastgesteld en ingericht en WinToets kon worden geïnstalleerd op het netwerk en de pc’s. Voor de docenten is daarna een handleiding opgesteld met daarin de vastgelegde afspraken over de mappenstructuur en de benaming van de toetsen. Hierdoor zijn de leerlingen zelf in staat om de verschillende toetsen te vinden en op te starten.

Scholing door De Rode Planeet en daarna
De scholing werd opgestart door De Rode Planeet zodat er op iedere locatie een gecertificeerde WinToetstrainer aanwezig was. Zo heeft iedere locatie de benodigde kennis waardoor medewerkers met vragen snel geholpen kunnen worden. De WinToetstrainers verzorgden samen de scholing binnen de school en de stichting Quadraam. De eerste digitale toetsen werden al snel afgenomen.

Opzetten itembanken
Na het maken en afnemen van de eerste toetsen/itembanken kwamen al snel de voordelen naar voren. In een sectie zetten een aantal docenten de toetsen op en zij werden verantwoordelijk voor een eigen deel van de sectie. De andere docenten hoefden alleen geschoold te worden in het afnemen en het nakijken/analyseren van de toetsen waardoor de acceptatie sneller verliep binnen de school.

Flexibel toetsen
Door per vak grotere itembanken op te zetten ontstond er een nieuwe mogelijkheid, namelijk dat toetsen flexibel afgenomen konden worden. De onderwijs- en technisch onderwijsassistentes in de afdelingsteams werden al snel betrokken bij het afnemen van de toetsen. Zo hebben de leerlingen nu de kans een toets te maken onder begeleiding van onderwijs ondersteunend personeel [OOP] als zij er klaar voor zijn.

Metadata en feedback
Door de vragen van extra informatie te voorzien over niveau, onderwerp, paragraaf, etc. krijgen de docenten en vooral de leerlingen meteen na het maken van een toets feedback op het geleerde. Hierdoor is het opzetten van diagnostisch toeten zonder het verhogen van de werkdruk voor het personeel gemakkelijker geworden. De leerlingen krijgen snel zicht op hun eigen kunnen en zijn hierdoor in staat om gerichter te gaan leren.

Quaynportal en iPad App
Inmiddels zijn er grote stappen gezet en zijn er door het verschijnen van de online Quaynp Portal www.quayn.nl, de Quayn iPad App en koppelingen met leerlingvolgsystemen nog meer toepassingsmogelijkheden ontstaan. Toepassingsmogelijkheden voor de leerlingen en de docenten, maar ook voor het management, omdat er veel informatie beschikbaar komt om te analyseren en te vergelijken.

Uiteindelijk maakt creativiteit in combinatie met digitaal toetsen innovaties mogelijk.

Volg Sander Niessing via Twitter of LinkedIn

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »

We zijn trots alle vo-scholen, die vallen onder de onderwijsgroep Landstede, te mogen verwelkomen als Quayn-klant.
Door: Allard Bijlsma

Vandaag, 12 december, vindt de aftrap plaats van de uitrol van Quayn over de diverse scholen. Per school maken vandaag enkele iCoaches kennis met Quayn. Zij zullen de kar op gang gaan brengen en houden en zo alle collega’s gaan meenemen in de wereld van het online toetsen.

De meeste scholen binnen Landstede gebruiken al vele jaren WinToets en zullen langzaam doorgroeien naar Quayn. Enkele vestigingen maken voor het eerst kennis met het toetsen in de cloud. Binnen de samenwerking participeert ook Noordhoff Uitgevers. Binnen drie jaar zullen alle docenten en leerlingen binnen Landstede toetsen volledig online via Quayn afnemen. Scholen binnen Landstede die met tablets willen starten, kunnen dat al direct doen, omdat straks alle toetsen geschikt zullen zijn voor afname via de Quayn App. Deze App is gratis door leerlingen te downloaden.

Landstede laat zien waar het in Nederland naar toe gaat:

  • meer individuele leerroutes en maatwerk
  • betere analyses voor leerling, docent en management
  • betere basisinformatie voor de inspectie
  • meer leerlingen thuis oefenmateriaal aanbieden en betere samenwerking tussen uitgeverijen en de scholen.

Quayn biedt instellingen al deze mogelijkheden, met nieuwe analysevensters (eind december) voor ERK Rekenen en RTTI, biedt mogelijkheden adaptief te toetsen, kan rapportages opleveren voor het management en veel meer. Uitgeverijen kunnen al hun toetsen en itembanken met één simpele klik delen met hun klanten. Binnen besturen kunnen docenten hun toetsen delen met collega’s binnen en buiten de eigen school. Via de extra modules ReadSpeaker kan een toets worden voorgelezen voor slechtlezende leerlingen en via itslanguage is spraakanalyse (mvt) mogelijk. Via de nieuwe en gratis QuaynBrowser kan volledig beveiligd online getoetst worden, op een Windows-pc.

Relatie met WinToets 4
Toetsen zijn uitwisselbaar met WinToets 4 voor upload en download. Hierdoor blijft beveiligde netwerkafname mogelijk, maar ook afname via schrapkaarten, het afdrukken naar papier en het genereren van toetsen via onze WinToets-generatoren. Ook het genereren vanuit Excel is al mogelijk en straks voor al onze klanten beschikbaar in de komende WinToets 4.1. Quayn en WinToets voldoen aan de landelijke eisen voor uniforme toetsuitwisseling op basis van IMS QTI 2.1 NL. Via een door ons ontwikkelde online converter kunnen hiermee toetsen uit andere systemen worden ingelezen in Quayn, mits het andere pakket deze afspraak ook ondersteunt.

Interesse in Quayn?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Quayn binnen uw school?
Neem dan contact met ons via dit [ reactie formulier ] of vraag direct een offerte aan via dit [ offerte formulier ].
Scholen kunnen onder voorwaarden een testlicentie aanvragen via het [ testlicentie aanvraagformulier ].

>> Website van de Landstede groep

 

Read Full Post »

Met met mooie weer zal misschien nog niet iedereen het plastic hebben gehaald van Vives 125 van mei 2012. Ik raad dat toch aan, want er staat een mooie recensie in van onze Quayn Portal. Voor scholen die overwegen in de cloud of via een tablet te gaan toetsen.
Door: Allard Bijlsma

Wil je ook eens een goed overzicht hebben van de mogelijkheden van Quayn, maar dan niet afkomstig van onze hand, maar van de recensent Alan Turner van Vives? Kijk dan in de Vives 125 van mei 2012. Heb je daar geen abonnement op (wat voor scholen overigens vrijwel niets kost), bekijk dan de online versie via [ deze link ].

Read Full Post »

In het tijdschrift Van 12-18 is deze week van onze hand een derde artikel verschenen over digitaal toetsen.
Door: Allard Bijlsma

In het maart-nummer schreven over ‘Online toetsen’, in het april-nummer over ‘Toetsen binnen administratiepakketten’ en nu hebben we in het mei-nummer het toetsen via tablets behandeld. Aan bod komen de mogelijkheden en wordt een blik in de toekomst gegeven. In dit nummer tevens aandacht voor: Leren van cijfers (Suzanne Visser), Toetsing een vergeten ambacht (Sander van Veldhuizen), Examentraining (Wynand Wijnen en Jos Zuylen) en Tips uitwisselen over toetsvragen (Marijke Nijboer).

In het najaar verschijnen van ons nog artikelen over toetsen voor (zorg)leerlingen en over toetsenbanken die uitgeverijen aanleveren bij hun methodes.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »

Een tweede artikel van onze hand is verschenen in het aprilnummer van ‘Van 12-18’. In vijf artikelen beschrijf ik de huidige en toekomstige mogelijkheden van het toetsen in de cloud.
Door Allard Bijlsma

In het maartnummer heb ik aandacht besteden aan het online toetsen in het algemeen. In het aprilnummer ga ik in op de koppelingen tussen Quayn en administratiepakketten en de mogelijkheden die dat gaat bieden aan scholen. Dit jaar hebben we dat rond met de grote pakketten in het voortgezet onderwijs en deels het mbo. Andere onderwijsniveaus volgen. We verwachten dat Quayn op termijn geïntegreerd aangeboden zal worden vanuit alle administratiepakketten en grote elo’s.

In het meinummer besteed ik aandacht aan het afnemen van toetsen en examens via tablets, in september aan maatwerk voor (zorg)leerlingen en in het laatste artikel komen itembanken van uitgeverijen aan bod en het opzetten van nascholing.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »

Het tijdschrift ‘Van 12-18’ ligt in vrijwel elke school voor voortgezet onderwijs in de lerarenkamer. U vindt er maandelijks artikelen in over schoolbeleid, het omgaan met leerlingen en didaktiek. Deze maand een eerste artikel binnen een reeks van vijf, die wij schrijven voor dit blad.
Door: Allard Bijlsma

In vijf artikelen schetsen we alle mogelijkheden die digitaal toetsen scholen gaan bieden. In het maart-nummer aandacht voor het toetsen in de cloud. Uiteraard besteden we daarbij ook aandacht aan de mogelijkheden die Quayn scholen biedt. Volgende maand gaat het over toetsen binnen schooladministratieprogramma’s. Zowel Magister als SOM(today) werken aan een naadloze koppeling van hun leerlingenportal (elo) met Quayn. Uitgeverijen ontwikkelen itembanken die hiervoor geschikt zijn. In mei uitgebreid aandacht voor het toetsen via tablets. Later dit jaar gaan we apart aandacht besteden aan zorgleerlingen. Dan komen onze dan verschenen voorleesmogelijkheden in Quayn aan bod en diverse andere mooie opties.

>> Naar website Van 12-18

[ het eerste artikel in het maart-nummer ]

Read Full Post »

Older Posts »