Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Quayn Mobile’ Category

Na onze gebruikersmiddagen en de I&I-conferentie hebben we vele tientallen aanvragen ontvangen voor een testaccount voor onze Quayn Portal. We zijn inmiddels ook de eerste klanten aan het aansluiten. De animo voor online toetsen is groot, eerst op MAC-scholen en scholen die experimenten uitvoeren met de iPad en inmiddels op alle scholen. Volgende week tonen we samen met SchoolMaster een koppeling van Quayn met Magister. Bezoek hiervoor de stand van SchoolMaster op de beurs Onderwijs&ICT, woensdag 25 en donderdag 26 januari. Wij zijn daar beide dagen aanwezig om, samen met SchoolMaster, deze mooie nieuwe koppeling te kunnen laten zien. Quayn Mobile wordt helemaal geïntegreerd in Meta van Magister, de iPad-versie. Ook dat kunt u daar komen bekijken. Het geeft een beeld van de toekomst van WinToets en Quayn: volledige integratie met alle producten van alle grote uitgeverijen en distributiekanalen.
Door Allard Bijlsma

De eerste klanten melden zich vooral vanuit het MBO en het bedrijfsleven. Zo heeft een afdeling van het Noorderpoort te Groningen een licentie afgesloten en ook ROC De Leijgraaf  heeft al voor Quayn Portal gekozen. Beide ROC’s zijn ervaren WinToetsgebruiker, met uitgebreide kennis rond het toetsen van spraakvaardigheid en koppelingen met de elo. De stap naar Quayn is voor hen een logische. Binnen de uitgeverijen gaan vooraf de relatief kleinere snel over op de Quayn Portal. Zo is de Uitgeversgroep uit Den Bosch (De Toerist) al aan de slag met toetsen voor recreatie&toerisme en horeca. Ook examenbureaus zijn geïnteresseerd. Voorbeeld zijn het IVIO Examenbureau in Lelystad en Elstec, die ook voor Quayn hebben gekozen. Binnen het voortgezet onderwijs zijn tientallen pilots gestart en hebben de eerste scholen ook een licentie gekozen.  Wij denken dat binnen een paar jaar al onze klanten meer of minder uitgebreid vanuit de cloud zullen gaan werken. Met Quayn zijn we daar klaar voor.

[ u wilt in Quayn itembanken beheren en daarna niet in Quayn afnemen, maar als SCORM opslaan? Ook dat kan ]

Overstappen vanaf WinToets
Naast Quayn  is WinToets benodigd om bestaande TST-toetsen om te zetten naar XML. Quayn kan ook Flash- en SCORM-packages inlezen, zoals eerder gemaakt voor gebruik in een website of elo. Het zal nog enkele jaren duren voordat alle functionaliteit van WinToets ook in Quayn aanwezig is. Op dit moment is Quayn ideaal voor het afnemen en analyseren van toetsen. Dat kan al voor zo’n 25 vraagtypes en met alle bekende mogelijkheden als adaptief toetsen, at random vraagkeuze, bladeren, commentaar en/of tips geven, e.d. De editor van Quayn kent nu nog zo’n 8 vraagtypes en voorjaar 2012 al zo’n 20. Prachtig is de mogelijk online een teost in te plannen en die vervolgens te laten afnemen via een iPad (en op termijn ook Android). Het is zelfs mogelijk tegelijkertijd de helft vanuit een browser te toetsen en de andere helft via de iPad. Zeer binnenkort is de APP hiervoor gratis in de APP store beschikbaar. De iPad APP kent nu vier vraagtypes (meerkeuze, meermeerkeuze, woord, getal) en dat worden er voorjaar 2012 al zo’n tien (ook: ordening, matching, gatentekst, combobox, diverse hotspottypes).

De toekomst van digitaal toetsen
De komst van Windows 8 eind 2012 is een belangrijk moment. Grote vraag wordt of de HTML5-apps (taal waarin wij ook onze players maken) definitief doorzetten of niet. Zo ja, dan betekent dat binnen een paar jaar het einde van 32-bits applicaties, van Flash- en Silverlightapplicaties en meer programma’s van nu actuele ontwikkeltalen. De Quayn Portal is al geheel klaar voor deze overgang en biedt elke WinToets-gebruiker ook over tien jaar een veilige plek waar elke vanaf 1993 ontwikkelde toets in zal kunnen draaien.

Keuze voor één toetsformaat
Wie voor Quayn kiest, kiest voor het meest gebruikte toetsformaat in Nederland: WinToetsXML. Elke toets vanaf 1993, gemaakt in QuizPlanet, WinToets en Quayn is nog steeds bruikbaar en uitwisselbaar. We hebben al tientallen toetssystemen zien ontstaan en al weer zien verdwijnen. Voorbeelden hiervan zijn AUC, CheckPoint, Hot Potatoes en oTo. Een toetssysteem ontwikkelen kost vele jaren en vraagt om veel onderwijservaring. Alle grote en veel kleinere uitgeverijen kiezen inmiddels voor het WinToetsXML-formaat. Met ons formaat zit u dus goed in de toekomst!

[ de iPad-afname vanuit Quayn kan al op grote belangstelling rekenen ]

Read Full Post »

Afgelopen week hebben we onze Quayn Portal voor het eerst gepresenteerd op een seminar van de Surf Academy, in het Centraal Museum in Utrecht. Daar waren toetsspecialisten van vrijwel alle hogescholen en universiteiten aanwezig. Ook stonden daar alle leveranciers van zo’n negen toetssystemen met elk een eigen stand. Alle leveranciers verzorgden een presentatie en deden mee aan een paneldiscussie. Alle aanwezigen kregen uitgebreide informatie van alle systemen mee. De reacties op ons systeem waren meer dan positief, zodat we met vertrouwen verder kunnen. Zie onder meer het weblog van één van de aanwezigen: Heino Logtenberg [ klik hier voor zijn weblog ]. We zitten inmiddels in een aantal aanbestedingstrajcten in het voortgezet onderwijs, mbo en en het hoger onderwijs. Op één universiteit zitten we al bij de laatste vier en gaan we dit najaar meewerken aan een grootschalige pilot. Daar wordt nu geïnvesteerd in een ‘digitale exemenhal’ waar straks meer dan 150 studenten tegelijk digitaal en online kunnen worden getoetst. Deze week hebben we de www.uitgeversgroep.nl (De Toerist) als klant voor Quayn mogen verwelkomen en de komende weken hopen we vele nieuwe klanten te kunnen melden. Honderden bestaande WinToetsklanten hebben informatie aangevraagd, vooral als extra systeem naast WinToets. Het feit dat we werkende analyses kunnen tonen, een werkende iPadafname (met exact dezelfde toets zoals je die ook online draait), dat je met twee klikken je itembanken kunt delen met collega’s en andere organisaties: dat zijn punten, waar men zeer grote belangstelling voor heeft. Toetsen kunnen ook geëxporteerd worden naar SCORM. Draait u zo’n pakket binnen een elo of Magister, dan vangen we de analyses toch weer op in de Quayn Portal. Koppelingen die jarenlang een wens waren, hebben we nu werkend voor u beschikbaar. Type elo is onbelangrijk. Het werkt ook offline of gewoon in een website vanuit alle bekende browsers.

Doordat wij ook WinToets blijven doorontwikkelen en komen met simpele invoermogelijkheden via QuizPlanet en Microsoft Excel, denken we een mooi pakket aan mogelijkheden aan (onderwijs)instellingen te kunnen bieden. Quayn is in onze optiek ook niet persé de vervanger van WinToets. We denken dat deze pakketten straks naadloos met elkaar gaan samenwerken in de meeste instellingen. WinToetsen kunnen rechtstreeks in Quayn worden ingeladen en Quayn-toetsen kunnen direct in het onderdeel WTMaak offline worden geopend. Hiervoor komen we later dit jaar met WinToets 4.1 als update uit.

Heeft u ook interesse, kijk dan op onze website www.quayn.eu 
Zien en dan geloven? Bezoek dan onze gebruikersmiddagen op 13 en 27 oktober. [  naar informatie ]

Read Full Post »

Met de nodige trots zijn we gestart met het uitrollen van onze volledig online werkende toetsoplossing: Quayn. Na jaren bouwen met zeven ontwikkelaars, diverse test- en pilotprojecten, zijn we nu bezig de eerste klanten (instellingen, scholen, uitgeverijen, e.d.) aan te sluiten). We zitten in meerdere aanbestedingsrondes, waarbij we vaak in de laatste keuzeronde terecht komen. De reacties zijn meer dan positief en in onze weblogs zullen we vanaf nu veel aandacht aan gaan besteden. Per direct hebben we ook een apart weblog voor enkel onze Quayn-klanten ingericht: http://quayn.wordpress.com/. Voorlopig zullen we alle artikelen op twee plekken publiceren, maar we verwachten dat Quayn een geheel nieuwe doelgroep gaat aanboren, die geen interesse heeft in onze berichten over bijvoorbeeld DigiBorden.

Adres van onze nieuwe website: www.quayn.eu 

Read Full Post »

Gelezen in de Volkskrant van vrijdag 2 september? Wij denken dat elke school in Nederland het er al over heeft gehad: “wat gaan de tablets betekenen voor het onderwijs?” Inmiddels zijn zo’n vijf scholen voor voortgezet onderwijs de eerste stappen op het iPad-pad aan het zetten. De Rode Planeet bouwt aan applicaties voor toetsing op iPad en iPhone en Android en verzorgt er trainingen bij. Onze Quayn Mobile biedt een totaaloplossing voor formatieve en summatieve toetsen via iPhone en iPad. Op onze gebruikersmiddagen in oktober zullen we deze applicaties werkend kunnen tonen. [ klik hier ]
Door Allard Bijlsma

In het artikel staat het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam centraal. Aan het woord komt ook uitgebreid Joost Mollerus, directeur van De Digitale Klas (onderdeel van VDE). Volgens hem zijn er binnen twee jaar ruim voldoende APP’s voor het onderwijs beschikbaar. DRP werkt met De Digitale Klas bv samen aan de ontwikkeling van toets-, leer- en oefenmogelijkheden via de iPad. Op dit moment zitten onze WTFlash, voor online afname, en onze WTAfname, voor offline afname met stemkastjes, hieraan gekoppeld. Later dit jaar komen we samen met oplossingen voor de iPad. We schreven eerder uitgebreid over de DDK: [ zie hier ].

Binnenkort komen we met een aparte website, waarin wij honderden APP’s voor het onderwijs gaan bespreken. Bij de beste APP’s ontwikkelen wij trainingen en dat dan vooral gerelateerd aan toetsen en examineren. Voorbeeld daarvan is Evernote Peek, waar we eerder al over schreven: [ klik hier ]. In het Volkskrantartikel komen ook de Woordtrainers van Malmberg en de Examenbundel-APP van ThiemeMeulenhoff aan de orde. Deze pakketten nemen wij standaard mee in onze oefen- en toetstrainingen voor de iPad.

De Digitale Klas is deze week voorzien van een update. DDK toont daarmee aan continue door te werken aan het ontwikkelen van het pakket. De weg naar de iPad is een logische volgende stap. Het volgende is verbeterd:

  1. De Digitale Klas start dit schooljaar met een geheel nieuwe opmaak!
  2. Menu’s hebben een duidelijkere structuur gekregen.
  3. Het Menu “Invoegen” is verwijderd; objecten (afbeeldingen, geluidsfragmenten) invoegen kan op de bekende manier met de knoppenbalk links.
  4. Het schrijven met de pen is verbeterd! We hebben tegelijkertijd de bordwisser er uit gehaald.
  5. Wanneer er door de Uitgever extra informatie in een “tab”-presentatie klaar is gezet wordt u direct naar de juiste pagina binnen die “tab”-presentatie geleid.
  6. Zoeken naar afbeeldingen of geluidsfragmenten binnen de editor / player is nu net zo eenvoudig als het zoeken naar presentaties in de portal.

Trainingsaanbod iPad bij De Rode Planeet: [ klik hier ]
Meer over onze oplossing Quayn Mobile: [ klik hier ]
Meer over De Digitale Klas: www.dedigitaleklas.nl  

[ toetsen via Quayn Mobile op een iPad | binnenkort mogelijk ]

Read Full Post »

Het ultieme doel van het gebruik van ict in het onderwijs is het leerlingen volledig op maat een leertraject te kunnen aanbieden. Het mooie is dat dat met programma’s als WinToets en Quyn al grotendeels kan. Probleem is alleen dat je alle blokjes leerstof heel goed moet metadateren en een portal nodig hebt die na afloop van leerbrokje [A] de vervolg leerbrokjes [D] en [R] klaar zet voor de ene leerling en [E] en [G] en [R] voor de andere. Toch zien we heel langzaamaan het onderwijs richting dit soort trajecten verschuiven.
Door: Allard Bijlsma

Een goed voorbeeld van adaptieve leerprojecten met WinToets zijn RekenPraktijk van Edu’Actief en GEA van het KNAG en Vu. Bij het eerste project krijgt de leerling een instaptoets rond het referentiekader Rekenen. Na afloop wordt een compleet leertraject op maat klaar gezet. Bij GEA past de toets zich na elke vraag aan aan het niveau van de leerling, terwijl daarbij toch alle gewenste onderwerpen aan bod komen.

Direct adaptief aan de slag
Scholen die ook zelf hiermee aan de gang willen gaan, hoeven alleen maar itembanken te maken met alle vragen op verschillende niveaus gesteld. Daarna kunnen toetsen al direct adaptief worden afgenomen. Hierbij wordt binnen de toets steeds het juiste niveaus van vragen toegewezen. Wij begeleiden hierbij al vooral scholen voor VMBO, voor adaptieve toetsen voor BB- en KB-leerlingen.

[ voorbeeld van adaptief toetsen bij de methode PIT! van Edu’Actief ]

Een stap verder is ‘adaptiviteit na afloop’. Hierbij worden vervolgtoetsen klaargezet op basis van de behaalde resultaten. Hiervoor zijn aanpassingen nodig binnen portals als de elo’s. Het ligt in de planning onze Quayn Portal hier op termijn geheel geschikt voor te maken, zodat voor adaptief werken niet persé de elo meer nodig is. We zien hierbij vooral mogelijkheden richting Quayn Mobile, bij afname via telefoon en tablet.

Cursustraject ‘adaptiviteit’ nodig: [ klik hier ]
Meer uitleg bij genoemde voorbeeldtrajecten:
[ klik hier voor GEA ]  [ klik hier voor RekenPraktijk ]

Meer over WinToets: [ klik hier ]
Meer over Quayn Portal: [ klik hier ]
Meer over Quayn Mobile: [ klik hier ]

[ een telefoon of tablet maakt het straks mogelijk leerstof  vanuit Quayn Mobile volledig individueel aan te bieden ]

Read Full Post »

« Newer Posts