Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Quayn Mobile’ Category

Het komende najaar starten de eerste scholen als zogenaamde ‘iPadschool’. Deze scholen worden ook wel ‘Steve Jobsscholen’ genoemd. 
Door: Allard Bijlsma

De iPadscholen zijn in de basis een initiatief van onder meer Maurice de Hond onder de naam O4NT: onderwijs voor een nieuwe tijd. Inmiddels zijn er met tien basisscholen afspraken gemaakt om vanaf augustus het lesmodel om te gooien. Twee scholen in Sneek en Breda gaan helemaal om en andere scholen in Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren een deel van O4NT door.

Op deze scholen krijgen alle kinderen vanaf 4 jaar een iPad en met daarop een groot deel van hun leermiddelen. Op zich is dat niet zo gek, want over een paar jaar hebben alle kinderen in Nederland een eigen device bij zich. Interessant is te kijken of deze scholen in staat zullen zijn aan voldoende leermiddelen te kunnen komen, geschikt voor de iPad. Verder zal dit project inzichten gaan opleveren in de meerwaarde van het gebruik van tablets. Gezien het feit dat ouders hun kinderen van deze scholen op voorhand afhalen, zal het duidelijk zijn dat hier blijkbaar nog weinig over bekend is.

De afgelopen 20 jaar zijn er veel op techniek gestoelde initiatieven geweest. In alle gevallen hebben de voorloperscholen in de loop van het project hun doelen wat bijgesteld, maar zie je dat hun opgedane ervaring terug is te vinden in vrijwel alle andere scholen in Nederland. Het is dus belangrijk deze scholen goed te volgen. Probleem bij dit project is, dat het iPad-deel binnen het project weinig vernieuwend is. Misschien is straks binnen een paar jaar elke basisschool in Nederland al (groten)deels met tablets aan de slag is. Het vernieuwende zit hem in het achterliggende concept. Hopelijk gaat men centraal leermiddelen aanmaken en die onderling delen en wordt dat de meerwaarde. Uiteraard staat de nieuwe didactiek voorop en dat is voor leerkrachten en Pabo’s een hele stap.

Wat betreft oefenen, toetsen en vooral voor het analyseren van wat er goed en minder goed gaat, zou men Quayn kunnen inzetten. Wij hebben al uitgebreide itembanken voor topografie en rekenen (1F) beschikbaar. Ideaal voor deelnemende uitgeverijen en andere partners is, dat binnen Quayn alle leermiddelen heel simpel gedeeld kunnen worden met de deelnemende scholen. Er is dus maar één centrale plek nodig om te ontwikkelen. In tegenstelling tot vroegere initiatieven, zijn nu de benodigde programma’s én de content grotendeels al beschikbaar. Dit initiatief zal daardoor zeker een succes worden.

Scholen die met een iPad gaan werken en meer willen weten over Quayn, kunnen zich melden bij ons via info@drp.nl

Over de iPadscholen

>> Tweede Kamer positief over de scholen [bron: Volkskrant]
>> Niet alle ouders zijn gerust [bron: NU]
>> Eerste tien scholen gaan starten [bron: NU]

Over Quayn

>> Meer over Quayn
>> Flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Quayn is een programma voor het maken, afnemen en analyseren van online lessen en toetsen. In steeds meer Pabo’s wordt het toegepast en hierdoor zullen steeds meer leerkrachten met kennis van Quayn het onderwijs gaan binnen komen. 
Door: Allard Bijlsma

Is uw school ook bezig met het brengen van het leren naar online en de iPad? Dan is Quayn de juiste keuze:

  • Al meer dan 25 vraagtypes
  • Tablet en pc kunnen door elkaar gebruikt worden
  • Prachtige mogelijkheden om te zien waar een leerling staat
  • Voorlezen mogelijk via ReadSpeaker
  • Gratis vele duizenden voorbeeldvragen voor rekenen, taal, topografie, muziek

>> Meer over Quayn
>> Weblog bij Quayn
>> PDF flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Gaat u op school steeds meer digitaal werken? Dan is Quayn een goed programma om ook te leren kennen. Met Quayn kunt u leerlingen laten leren, oefenen en ze ook toetsen.
Door Jolien Vennink

quaynmobile

Quayn
Het is een online applicatie met een aparte leerkrachten- en leerlingenomgeving. Leerkrachten kunnen voor de leerlingen verschillende lessen/toetsen inplannen en klaarzetten. Sinds januari 2012 is er ook een iPad versie van Quayn gratis op te halen in de App Store. Zo kunnen de leerlingen achter hun computer of tablet bij hun eigen lesmateriaal. Hierdoor is het goed mogelijk om te differentiëren in het lesmateriaal. Via de uitbreiding ReadSpeaker, kunt u alle oefeningen en leerstof volautomatisch laten voorlezen.

quayn_leerling

Leerlingomgeving. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Hoe in te zetten?
Steeds meer basisscholen schaffen tablets aan. Ze worden gebruikt van kleutergroepen tot aan de bovenbouw. Een veel gehoorde opmerking van leerkrachten is: ik wil graag zien wat de kinderen gedaan hebben op de tablet. Hoe weet ik nu of ze iets snappen of goed gemaakt hebben? Met Quayn wordt dat inzichtelijk gemaakt. De leerkracht ziet hoelang de leerling met de les/toets bezig is geweest, ook per vraag. Daarnaast worden de antwoorden nagekeken en de resultaten opgeslagen. Alle tabellen kunnen ook als grafieken en diagrammen worden bekeken.

quayn_analyse

Resultaten leerling. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Gratis lesmateriaal
Als u als basisschool of bestuur besluit Quayn aan te schaffen, krijgt u daarbij gratis toegang tot de vragenbank van De Rode Planeet. Hierin staan al vele duizenden vragen bij verschillende vakken. Denk daarbij aan topografie (in drie niveaus) , verkeer(borden en regels), muziek en rekenen (1f).

quayn_les

Les in Quayn (online)

Meer informatie:
– Informatie en specificaties Quayn –>> www.ictinhetpo.nl
– Quayn website –>>www.quayn.nl
– De Rode Planeet –>> www.drp.nl

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren. Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Sander Niessing, ICT-innovator en docent biologie op het Liemers College van stichting Quadraam

sanderniessingOrganisatie binnen het Liemers College
Het Liemers College te Zevenaar is een school met ruim 3.000 leerlingen met vier vestigingen en meer dan 300 personeelsleden. Bij een school van deze omvang is het van belang om gestructureerd te werken en de zaken organisatorisch zo op te zetten dat er goed gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise. Het delen van lesmateriaal en toetsen is dan ook van groot belang voor het waarborgen van goede onderwijsresultaten. Zo is er een tweeledige structuur opgezet in teams en in secties. Een sectie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de leerlijn en het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting om zo de resultaten te kunnen waarborgen.

Digitaal toetsen met WinToets
Ongeveer 10 jaar geleden kregen wij de opdracht om de mogelijkheden rondom digitaal toetsen voor het Liemers College te verkennen: een omvangrijke klus. De ICT-infrastructuur was op orde met een glasvezelnetwerk tussen de vier locaties zodat het programma WinToets een centrale plaats kon worden gegeven binnen de school. De structuur werd vastgesteld en ingericht en WinToets kon worden geïnstalleerd op het netwerk en de pc’s. Voor de docenten is daarna een handleiding opgesteld met daarin de vastgelegde afspraken over de mappenstructuur en de benaming van de toetsen. Hierdoor zijn de leerlingen zelf in staat om de verschillende toetsen te vinden en op te starten.

Scholing door De Rode Planeet en daarna
De scholing werd opgestart door De Rode Planeet zodat er op iedere locatie een gecertificeerde WinToetstrainer aanwezig was. Zo heeft iedere locatie de benodigde kennis waardoor medewerkers met vragen snel geholpen kunnen worden. De WinToetstrainers verzorgden samen de scholing binnen de school en de stichting Quadraam. De eerste digitale toetsen werden al snel afgenomen.

Opzetten itembanken
Na het maken en afnemen van de eerste toetsen/itembanken kwamen al snel de voordelen naar voren. In een sectie zetten een aantal docenten de toetsen op en zij werden verantwoordelijk voor een eigen deel van de sectie. De andere docenten hoefden alleen geschoold te worden in het afnemen en het nakijken/analyseren van de toetsen waardoor de acceptatie sneller verliep binnen de school.

Flexibel toetsen
Door per vak grotere itembanken op te zetten ontstond er een nieuwe mogelijkheid, namelijk dat toetsen flexibel afgenomen konden worden. De onderwijs- en technisch onderwijsassistentes in de afdelingsteams werden al snel betrokken bij het afnemen van de toetsen. Zo hebben de leerlingen nu de kans een toets te maken onder begeleiding van onderwijs ondersteunend personeel [OOP] als zij er klaar voor zijn.

Metadata en feedback
Door de vragen van extra informatie te voorzien over niveau, onderwerp, paragraaf, etc. krijgen de docenten en vooral de leerlingen meteen na het maken van een toets feedback op het geleerde. Hierdoor is het opzetten van diagnostisch toeten zonder het verhogen van de werkdruk voor het personeel gemakkelijker geworden. De leerlingen krijgen snel zicht op hun eigen kunnen en zijn hierdoor in staat om gerichter te gaan leren.

Quaynportal en iPad App
Inmiddels zijn er grote stappen gezet en zijn er door het verschijnen van de online Quaynp Portal www.quayn.nl, de Quayn iPad App en koppelingen met leerlingvolgsystemen nog meer toepassingsmogelijkheden ontstaan. Toepassingsmogelijkheden voor de leerlingen en de docenten, maar ook voor het management, omdat er veel informatie beschikbaar komt om te analyseren en te vergelijken.

Uiteindelijk maakt creativiteit in combinatie met digitaal toetsen innovaties mogelijk.

Volg Sander Niessing via Twitter of LinkedIn

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »

We zijn trots alle vo-scholen, die vallen onder de onderwijsgroep Landstede, te mogen verwelkomen als Quayn-klant.
Door: Allard Bijlsma

Vandaag, 12 december, vindt de aftrap plaats van de uitrol van Quayn over de diverse scholen. Per school maken vandaag enkele iCoaches kennis met Quayn. Zij zullen de kar op gang gaan brengen en houden en zo alle collega’s gaan meenemen in de wereld van het online toetsen.

De meeste scholen binnen Landstede gebruiken al vele jaren WinToets en zullen langzaam doorgroeien naar Quayn. Enkele vestigingen maken voor het eerst kennis met het toetsen in de cloud. Binnen de samenwerking participeert ook Noordhoff Uitgevers. Binnen drie jaar zullen alle docenten en leerlingen binnen Landstede toetsen volledig online via Quayn afnemen. Scholen binnen Landstede die met tablets willen starten, kunnen dat al direct doen, omdat straks alle toetsen geschikt zullen zijn voor afname via de Quayn App. Deze App is gratis door leerlingen te downloaden.

Landstede laat zien waar het in Nederland naar toe gaat:

  • meer individuele leerroutes en maatwerk
  • betere analyses voor leerling, docent en management
  • betere basisinformatie voor de inspectie
  • meer leerlingen thuis oefenmateriaal aanbieden en betere samenwerking tussen uitgeverijen en de scholen.

Quayn biedt instellingen al deze mogelijkheden, met nieuwe analysevensters (eind december) voor ERK Rekenen en RTTI, biedt mogelijkheden adaptief te toetsen, kan rapportages opleveren voor het management en veel meer. Uitgeverijen kunnen al hun toetsen en itembanken met één simpele klik delen met hun klanten. Binnen besturen kunnen docenten hun toetsen delen met collega’s binnen en buiten de eigen school. Via de extra modules ReadSpeaker kan een toets worden voorgelezen voor slechtlezende leerlingen en via itslanguage is spraakanalyse (mvt) mogelijk. Via de nieuwe en gratis QuaynBrowser kan volledig beveiligd online getoetst worden, op een Windows-pc.

Relatie met WinToets 4
Toetsen zijn uitwisselbaar met WinToets 4 voor upload en download. Hierdoor blijft beveiligde netwerkafname mogelijk, maar ook afname via schrapkaarten, het afdrukken naar papier en het genereren van toetsen via onze WinToets-generatoren. Ook het genereren vanuit Excel is al mogelijk en straks voor al onze klanten beschikbaar in de komende WinToets 4.1. Quayn en WinToets voldoen aan de landelijke eisen voor uniforme toetsuitwisseling op basis van IMS QTI 2.1 NL. Via een door ons ontwikkelde online converter kunnen hiermee toetsen uit andere systemen worden ingelezen in Quayn, mits het andere pakket deze afspraak ook ondersteunt.

Interesse in Quayn?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Quayn binnen uw school?
Neem dan contact met ons via dit [ reactie formulier ] of vraag direct een offerte aan via dit [ offerte formulier ].
Scholen kunnen onder voorwaarden een testlicentie aanvragen via het [ testlicentie aanvraagformulier ].

>> Website van de Landstede groep

 

Read Full Post »

DRP is met WinToets en Quayn één van de marktleiders op het gebied van digitaal toetsen in Nederland. Wij werken regelmatig mee aan congressen en conferenties, die specifiek over digitaal toetsen gaan. Op 5 februari  kunt u ons treffen te Nieuwegein in het NBC, op het jaarlijkse SBO toetscongres.
Door: Allard Bijlsma

Het SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid) houdt jaarlijks een specifiek op toetsen gerichte conferentie. Schoolleiders en toetsspecialisten kunnen zich dan twee dagen verdiepen in alle aspecten van digitaal toetsen en examineren. Dit jaar zullen onder meer het ERK Rekenen en Taal centraal staan, komen de nieuwe digitale online examens aan bod en zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van online toetsen te zien zijn.

Namens DRP zal ik een presentatie verzorgen over het toetsen via een iPad. Neem uw eigen iPad mee en neem een ter plekke een ingeplande toets af. Het voorbeeld betreft een ERK Rekentoets. Gezamenlijk bekijken we daarna online de analyses die daar uit komen in ons cloudtoetssysteem Quayn. Hierbij is in één oogopslag voor docent en leerling te zien welke domeinen en subdomeinen hoe zijn gescoord.

>> Website met alle informatie
>> PDF downloaden
>> Meer over Quayn

sbo_toetsenvo

[ In een PDF is alle informatie te vinden over de tweedaagse ]

sbo_toetsenvo_drp

[ ikzelf geef een praktische presentatie over toetsen van ERK vaardigheden via een iPad ]

Read Full Post »

Alle nieuwe PowerPoints die wij maken bij WinToets en Quayn, zetten we ook online in de online uitwisselapplicatie Slideshare.
Door: Allard Bijlsma

Al onze PowerPoints zijn online bij Slideshare te bekijken, zonder dat PowerPoint daarvoor benodigd is. Handig voor een interne presentatie voor uw collega’s of sectie/team. Ze zijn ook te embedden in uw eigen (school)site, elo of weblog. Vanuit onze website blijven ze te downloaden als PPTx, zodat u ze ook voor eigen (niet commercieel) gebruik kunt aanpassen binnen Microsoft PowerPoint.

>> Naar overzicht in Slideshare
>> Naar overzicht via DRP

Voorbeeld van één van onze PowerPoints in Slideshare: [afbeelding]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »