Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Quayn Portal’ Category

Sinds 1993 hebben we vele tientallen domeinnamen in bezit gehad, die elk een website bevatten met informatie bij een product of een dienst. Omdat onze klanten soms door de bomen het bos niet meer zagen, hebben we het aantal websites nu teruggebracht naar een paar basissites en op de oude adressen zogenaamde doorverwijzingssites geplaatst. We hebben verder de afgelopen tijd enkele tientallen domeinnamen opgezegd.
Door: Allard Bijlsma

De centrale ingang is en blijft www.drp.nl.
Wie naar www.derodeplaneet.nl surft, gaat direct door naar www.drp.nl.

Sites die blijven zoals ze waren:

De volgende sites zijn recentelijk van een doorverwijzingspagina voorzien:
Alle inhoud van deze sites is vanaf nu leesbaar vanuit de hoofdsite www.drp.nl.

collage_doorverwijssitesdrp_650

Onze weblogs zijn sinds deze maand bereikbaar via eigen url’s:

 

Read Full Post »

Een veelgestelde vraag over metadata: zijn er ook standaarden? In dit artikel leggen we uit wat er beschikbaar is en hoe u uw eigen indeling kunt gaan gebruiken als u niet van de standaarden gebruik wilt gaan maken. We kunnen ook al wel antwoord geven op de vraag: nee, eigenlijk niet.
Door: Marijke Römer

Bij onze programma’s WinToets en Quayn kunt u standaard 26 metadatavelden per item invoeren. In Quayn is deze indeling volledig op maat vorm te geven en aan elke itembank kan een voor gestructureerde lijst van te gebruiken velden koppelen. Quayn is het enige toetspakket met dergelijke uitgebreide mogelijkheden.

Een veelgehoorde vraag van onze klanten is: “Wat moet ik bij het veld categorie invullen?” Meestal wordt in het veld categorie het vak of vakgebied ingevuld, maar in principe mag iedereen zelf weten wat men waar invult…

Is er standaard metadata?
Er zijn bestaan meerdere ideeën wat betreft metadata; zie de links onderaan dit artikel. Er is echter in Nederland geen enkele vorm van overeenstemming over hoe dergelijke zaken te gebruiken. Alle software en elke uitgeverij doet dat ook anders. De meeste systemen kunnen ook niet per vraag metadateren, maar alleen per toets. Op zich is het ook niet zo van belang welke velden je gebruikt, mits u binnen één vakgroep, team of school (als u onderling wilt vergelijken) het maar eenduidig doet.

Kant en klare metadatalijsten met hoofdstukindeling
Wist u dat wij als De Rode Planeet bij veel (>1500) lesboeken vo de hoofdstukindeling al voor u online hebben staan? Deze lijst hoeft u alleen te koppelen.
In WinToets kunt u in [ dit artikel ] kijken hoe dat werkt.
Voor Quayn kunt u de lijst [ hier ] online opzoeken en via de instructies vanaf pagina 93 van het cursusboek Quayn aan uw itembank koppelen.

metadata_excel_voorbeeld
[ kant en klare metadata-lijsten die wij voor u online hebben staan bij veel methodes ]

Eigen excelbestand gebruiken

Wanneer u zelf een metadata-indeling maakt in een Excel bestand, kunt u dat omzetten naar een xml bestand met het programma WTConverter. Dit programma zit bij QuaynSupport en bij WinToets EXP en SUITE.
Spreek met uw sectie af welke velden u gaat invullen. Idealiter maakt u ook een lijstje welke waarden u wilt gebruiken. Vul nooit alle velden in! Dit kost u anders heel veel tijd tijdens het opbouwen van items. Hou het liever bij zo’n drie velden.
Dit lijstje kunt u online plaatsen of ons vragen of wij dat voor u kunnen doen.
In WinToets kunt u per toets kiezen welk lijstje u wilt gebruiken.
In Quayn kunt u per itembank een eigen metadatalijst koppelen.

Toets ontwikkelen vanuit een Toetsmatrijs
In WinToets is het ook mogelijk dat het lege raamwerk van een project wordt opgezet aan de hand van een toetsmatrijs. U kunt hiermee in plaats van eerst items aanmaken en daarna metadata, andersom werken door eerst metadata in te voeren en hier (verder nog lege) items van laten maken.

Tijdens een training kunnen we u laten zien hoe u een project kunt opzetten vanuit een toetsmatrijs en wat er mogelijk is met metadata.
Wij leveren alleen de tools, maar de invulling zal per school of scholengroep waarschijnlijk verschillend worden. Wij kunnen u tijdens een cursus wel adviseren en uw plannen helpen uitvoeren .

Metadateren in WinToets en Quayn:

 • Kant en klare metadatalijsten, per boek en dat per methode en per editie, voor Quayn vindt u [ hier ]
  Let op: komende zomer breiden we deze 1500 lijsten uit tot circa 2500 en zullen ze ook allemaal het OBK bevatten, alsmede een keuze uit vijf taxonomieën voor cognitieve niveau.
 • Bekijk het artikel om kant en klare metadatalijsten in WinToets te gebruiken [ hier ]
 • Aan de slag pakket om zelf een xls aan te maken en om te zetten vindt u [ hier ]
 • In het cursusboek Quayn vindt u op pagina 63 hoe u een online xml lijst koppelt.
  U kunt het boek [ hier ] bestellen.
 • In het cursusboek WinToets vindt u vanaf pagina 93 hoe u metadata handmatig kunt toevoegen en hoe u een online xml lijst koppelt.
  U kunt het boek [ hier ] bestellen.

Landelijke standaarden:

Read Full Post »

WinToets en Quayn bieden naast het invullen van vragen en antwoorden, ook de mogelijkheid om metadata toe te voegen. In Quayn is dit zelfs verplicht. Hieronder ziet u wat u met metadata kunt doen.
Door: Marijke Römer

WinToets en Quayn bieden de mogelijkheid om informatie over een vraag bij de vraag op te slaan. Deze informatie over een vraag heet metadata. Zowel WinToets en Quayn hebben 26 metadatavelden waar u waarden kunt invullen.

metadataquayn.PNG
[ metadata bij een vraag in Quayn ]

Tijdwinst?

Metadata invoeren kost u in eerste instantie tijd.
U moet namelijk naast de vraag en antwoorden ook nog metadata invullen.
Maar door toetsen te metadateren kunt u ook tijd besparen:

 1. U kunt samenwerken aan het bouwen van toetsen
 2. U kunt van toetsen van collega’s gebruik maken
 3. U kunt makkelijk vragen voor bijvoorbeeld een herkansing selecteren
 4. U kunt zien op welke subonderwerpen er wel of niet goed gescoord wordt en zo uw vervolgles per groep of leerling aanpassen.

metadata
[ aan de hand van metadata kunt u en de leerling zelf zien hoe goed er is gescoord op verschillende deelonderwerpen van een toets ]

Aan de slag?

 • Meer informatie over metadata vindt u [ hier ]
 • Kant-en-klare metadatalijsten per boek vindt u [ hier ]
 • Een ‘aan de slag pakket’ om zelf een xls aan te maken en om te zetten vindt u [ hier ]
 • In het cursusboek Quayn vindt u op pagina 63 hoe u een online xml lijst koppelt.
  U kunt het boek [ hier ] bestellen.
 • In het cursusboek WinToets vindt u vanaf pagina 93 hoe u metadata handmatig kunt toevoegen en hoe u een online xml lijst koppelt. U kunt het boek [ hier ] bestellen.
 • Graag leren we u hier meer over tijdens een training in Zuidhorn of bij u op locatie.
  Een training aanvragen kan via dit [ formulier ].

 

Read Full Post »

Alhoewel wij toetsprogramma’s maken, stimuleren we juist om toetsen niet alleen in te zetten als eindtoets, maar ook als tussentijdse toets. Hier leest u hoe u toetsen kunt inzetten tijdens het leerproces.
Door: Marijke Römer

Waarom tussentijds toetsen

Eindtoetsen zijn bedoeld als afsluiting. Wanneer u een toets tussentijds inzet, kunt u nog bijsturen aan de hand van de gegevens van de uitslag.
Zet toetsen in als instaptoets, instructie en/of diagnostische toets. U kunt de de informatie die u krijgt gebruiken om de leerling zijn proces verder uit te laten stippelen, in overleg met u als docent. Of u kunt de leerling helemaal zelf zijn route laten bepalen aan de hand van feedback na een oefening in de toetssoftware. Ook kunt u uw instructie aanpassen na het zien van de resultaten van de klas.

Begin klein

 • Maak een oefentoets over een onderwerp.
 • Voeg metadata per subonderwerp toe.
 • Laat de leerling de toets maken.
 • Bekijk samen de scores per subonderwerp.
 • Laat de leerling zelf aangeven wat hij nog niet beheerst.
 • Bekijk samen wat de leerling kan doen om zijn kennis te vergroten.

wintoets_metadatatoevoegen
[ oefentoets over een onderwerp met metadata bij het subonderwerp ]

quayn_samenterugzien
[ de scores per subonderwerp ]

Meer lezen

Afl-lus: Hoofdstuk 10 uit het boek Telt dit mee? Het boek kunt u [ hier ] bestellen.

Metadata toevoegen: paragraaf 5.3 in het cursusboek WinToets. Het boek kunt u [ hier ] bestellen.

 

Read Full Post »

Learning analytics is het verzamelen, meten, analyseren en weergeven van data gegenereerd door leerlingen en hun leeromgeving, met als doel het leerproces beter te begrijpen en te optimaliseren. Analyses van deze data kunnen bijvoorbeeld inzichten verschaffen in sterke en zwakke kanten van individuele leerlingen of groepen leerlingen, in het studiegedrag van leerlingen of in de kwaliteit van het gebruikte lesmateriaal.

Vorige maand is er een brochure verschenen bij Kennisnet: Learning Analytics – op weg naar meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs, geschreven door Erik Woning, waar heel duidelijk wordt uitgelegd wat Learning Analytics zijn en welke rol het zou kunnen spelen in het onderwijs.

Quayn en WinToets zijn voorbeelden van digitale programma’s waarbij allerlei gegevens verzameld worden tijdens het afnemen van digitale lessen en toetsen. In een reeks van blogartikelen willen we laten zien hoe je deze gegevens kunt gebruiken om je onderwijs te verbeteren. Daarbij gebruiken we begrippen en onderwerpen uit bovengenoemde brochure als uitgangspunt.

learning analytics cycleDe Learning Analytics Cycle toegepast op WinToets en Quayn
Learning Analytics wordt in de literatuur wel beschouwd als een cyclus. De afbeelding komt uit de brochure Learning Analytics van Kennisnet.
Tijdens het leerproces van leerlingen wordt er data gegenereerd. Door deze data te analyseren krijg je inzichten die kunnen zorgen voor interventies in het leerproces van de leerlingen en zo is de cirkel weer rond.

Wanneer je dit toepast op WinToets en Quayn krijg deze cirkel de volgende betekenis: Leerlingen maken een les of toets in een van beide programma’s. Dit levert allerlei gegevens op. Zo wordt er precies bijgehouden welke vragen er goed gemaakt zijn en welke niet, hoe lang er over een bepaalde vraag is gedaan, wat de meest gemaakte fouten zijn, etc. Alles is op leerlingniveau en op groepsniveau te bekijken.

Door deze gegevens te analyseren, kan de moeilijkheidsgraad van de vragen worden aangepast, kan er bepaalde feedback worden gegeven, kan er afhankelijk van het resultaat bepaalde vervolglessen worden klaargezet. Dit kan zowel automatisch door het systeem gebeuren of handmatig door de docent zelf. Doordat ook data voor een hele groep opgeroepen en geanalyseerd kan worden, kun je gericht en onderbouwd de inhoud van je lessen aanpassen.

Onderwerpen in learning analytics reeks
In deze blogserie zullen de volgende onderwerpen uit de brochure van Kennisnet  besproken worden in relatie tot WinToets en Quayn:

 • Embedded & extracted analytics
 • Learning analytics op micro- en mesoniveau
 • Inzet en doelen van learning analytics (passend onderwijs en opbrengstgericht werken)
 • Metadatering op basis van het OnderwijsBegrippenKader

Missen er nog onderwerpen? Laat het ons hieronder weten.

Read Full Post »

De twee locaties van het HMC, werken al jaren zeer uitgebreid met WinToets, maar nu gaat het hele HMC doorgroeien naar onze cloudapplicatie Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Het HMC is een onderwijsorganisatie in Amsterdam en Rotterdam. Men heeft opleidingen in huis binnen MBO Hout, Meubel en Interieur. Alle lesbrieven en toetsen worden tot op heden binnnen het HMC zelf ontwikkeld. Op dit moment wordt alle bestaande toetsmateriaal omgezet van WinToets naar Quayn. Dit is een mega-operatie, omdat het vele beeldmateriaal geoptimaliseerd moet worden voor online gebruik. Denk hierbij aan zeer grote PDF-bestanden met bouwtekeningen. Het HMC gaat tevens de komende koppeling met Magister in een pilot uittesten, later dit studiejaar. Het HMC is een voorbeeld van een instelling die ons toetssysteem (ook) inzet als een leersysteem.

We bemerken grote belangstelling in het mbo, doordat onze partners ook daadwerkelijk toetsen direct vanuit Quayn kunnen aanleveren. In tegenstelling tot andere pakketten, bieden wij met Quayn een generiek toetssysteem, geschikt voor alle vakken en niet voor één sector of doelgroep. Via Quayn kan men zo de toetsen binnenkrijgen van een reeks van aanbieders tegelijk. De student hoeft maar met één systeem aan de slag, voor alle vakken en studieroutes. Onze komende naadloze koppeling met Magister, maakt dat er extra interesse wordt gegenereerd bij die MBO-instellingen die daarvan gebruik (willen gaan) maken.

De Rode Planeet verzorgt al jaren de diverse trainingen op de locaties van het HMC. DRP levert tevens ruim 170.000 voorbeeldvragen, zodat alle docenten eerst rustig kunnen rondneuzen in de diverse mogelijkheden die Quayn hen kan gaan bieden. Binnen een jaar moeten zo veel mogelijk docenten op alle locaties met Quayn aan de slag zijn.

MBO-instellingen met belangstelling voor Quayn kunnen zich bij ons melden via info@drp.nl

hmc

[ website van het hmc: http://www.hmcollege.nl ]

Read Full Post »

De vmbo-afdelingen van De Rooi Pannen werken al jaren met WinToets, maar nu gaat naast het vmbo ook het hele mbo doorgroeien naar onze cloudapplicatie Quayn.
Door: Allard Bijlsma

De Rooi Pannen is een grote onderwijsorganisatie in Tilburg. Men heeft opleidingen in huis als MBO Handel, MBO Horeca, MBO Recreatie en Toerisme en MBO Vormgeving, In Eindhoven en Tilburg zitten dan nog de vmbo-vestigingen. Alle vestigingen hebben per dit studiejaar een eigen Quayn-account gekregen met een eigen beheerder en één superbeheerder. De uitgeverijen Uitgeversgroep [Tilburg] en Edu’Actief [Meppel] leveren per dit schooljaar hun toetsen al rechtstreeks in het Quayn-formaat aan.

We merken grote belangstelling in het mbo, doordat onze partners ook daadwerkelijk toetsen direct vanuit Quayn kunnen aanleveren. In tegenstelling tot andere pakketten, bieden wij met Quayn een generiek toetssysteem, geschikt voor alle vakken en niet voor één sector of doelgroep. Via Quayn kan men zo de toetsen binnenkrijgen van een reeks van aanbieders tegelijk. De student hoeft maar met één systeem aan de slag, voor alle vakken en studieroutes. Onze komende naadloze koppeling met Magister, maakt dat er extra interesse wordt gegenereerd bij die MBO-instellingen die daarvan gebruik (willen gaan) maken.

De Rode Planeet verzorgt dit jaar de diverse trainingen op de locaties van De Rooi Pannen. DRP levert tevens ruim 170.000 voorbeeldvragen, zodat alle docenten eerst rustig kunnen rondneuzen in de diverse mogelijkheden die Quayn hen kan gaan bieden. Binnen een jaar moeten zo veel mogelijk docenten op alle locaties met Quayn aan de slag zijn.

MBO-instellingen met belangstelling voor Quayn kunnen zich bij ons melden via info@drp.nl

derooipannen

[ website van De Rooi Pannen: http://www.derooipannen.nl/ ]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »