Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Visie en beleid’ Category

In het tijdschrift Vives van maart 2016 staat een artikel met tips om te komen tot een beter samenwerking. Die hebben we aangevuld met onze voorbeelden om een samenwerking voor bijvoorbeeld een verandering (zoals de inzet van digitaal toetsen) te laten slagen. 
Door: Marijke Römer

De tips
Het tijdschrift Vives richt zich op docenten en ict-coördinatoren in het po en vo. Het nummer van maart 2016 bevat een artikel over samenwerken (pagina 40-41), geschreven door Carla Desain. In het kader bij het artikel staan een aantal tips die het welslagen van een samenwerking bevordert, die we graag delen:

 • Een goed plan hebben

 • Niet te groot beginnen

 • Zorgen voor successen en succesjes

 • Weten waarom je dit doet (niet als doel op zich, maar voor een hoger doel: uitdagend onderwijs)

Voorbeelden bij deze tips voor WinToets of Quayn:

 • Een goed plan hebben:
  • De Duitse woordjestoetsen voor leerjaar 1 door leerlingen op hun eigen moment tussentijds te laten toetsen, zodat u als docent kunt zien wanneer ze klaar zijn voor een so.
  • We willen per periode minstens een keer een formatieve toets gaan afnemen om met de informatie uit de toets de leerstof voor de leerling aan te kunnen passen.
  • We willen een toetsendatabase / itembank opzetten, om zo makkelijk instaptoetsen en herkansingen te kunnen klaarzetten.
 • Niet te groot beginnen:
  • Start bijvoorbeeld met één oefentoets. Of één klas of een leerjaar.
 • Zorgen voor successen en succesjes:
  • Kom af en toe als pilotgroep samen en bespreek dan: wat gaat er goed?
  • Vraag leerlingen of ze het fijn vinden.
  • Evalueer uw inspanningen, bijvoorbeeld: de Duitse woordjestoetsen kunnen we erg snel nakijken en leerlingen krijgen direct feedback.
  • Geef een presentatie tijdens een vergadering.
 • Weten waarom je dit doet:
  • De leerlingen kunnen oefenen met de woorden en ik kan zien of ze die woorden beheersen.
  • Na een instaptoets kan ik (vlak) voor de les makkelijk zien waar de knelpunten zitten.
  • Met de toetsendatabase kan voor elk moment tijdens de leerperiode een toets klaargezet worden.
  • Tijdens het maken van de vragen is het doel van tijdwinst nog niet in zicht, maar bedenk dan dat elke keer als deze vragen digitaal afgenomen worden, u ze niet meer zelf hoeft na te kijken.OSASuBX1SGu4kb3ozvne_IMG_1088
   [ zet een verandering stapje voor stapje in ]

Meer lezen?
Bekijk [ hier ] het volledige artikel dat in de Vives van maart 2016 is verschenen.

Read Full Post »

De Rode Planeet zal als partner twee dagen aanwezig zijn op deze SBO-conferentie over toetsen in het hoger onderwijs. U kunt daar bij ons de hele dag terecht met vragen over WinToets, Quayn en onze boeken over (digitaal) toetsen inkijken.
Door: Allard Bijlsma

U heeft twee dagen de tijd weer helemaal op de hoogte te raken van alle ontwikkelingen rond toetsen in het hoger onderwijs. Tientallen sprekers nemen u mee bij uiteenlopende onderwerpen. Bezoek de website voor meer informatie.

sbo_themas

sbo_sprekers

Naar website SBO: [ website ]

Read Full Post »

Steeds vaker horen we scholen zeggen dat ze over gaan op ‘Bring your own device’: niet langer zorgt de school voor lokalen met computers of geeft men laptops in bruikleen. Nee, de leerlingen dienen hun eigen ‘device’ mee te brengen voor het bekijken van digitale lesstof, het maken van aantekeningen en huiswerk , en het afnemen van digitale toetsen.
Door: Paul Swennenhuis

Dat ‘device’ kan van alles zijn, variërend van smartphone tot tablet, van laptop tot netbook. Deze switch in denken is uiteraard ingegeven door het idee dat het ‘bring your own device’ concept de school minder geld kost: immers, het onderhoud van het eigen device komt ten laste van de leerling, niet van de school. Ook voor de initiële aanschaf hoeft de school geen geld uit te geven (al zullen er scholen zijn die de ouders die zich geconfronteerd zien met een ernstige aanslag op hun schoolbudget in meerdere of mindere mate tegemoetkomen). Een bijkomend voordeel is dat de leerling thuis met zijn device aan de slag kan gaan of zelfs onderweg in trein of bus.

Tot zover, vanuit de school gezien, een positief verhaal. Maar het hoeft niet goed uit te pakken.
En dat zal het zeker doen als het ‘bring your own device’ verhaal niet nader wordt ingevuld.

 • Want welke ‘devices’ zijn geschikt voor de taken die de leerlingen daarop moeten uitvoeren? Is een smart phone voldoende? En zo ja, mag het dan zowel een Apple (iPhone) als Android  of Windows 8 zijn? (Samsung, Google, HTC, LG Optimus, Nokia, BlackBerry, Sony Xperia, enzovoorts). Als het een iPhone moet zijn, welke versie dan? 3, 4 of zelfs 5?
 • Of moet het minimaal een tablet zijn? Zo ja, opnieuw de vraag: een Apple (iPad) of een Android of een Windows Surface en indien het laatste, dan de uitgeklede RT-versie of de uitgebreide? Of mogen ze allemaal door elkaar meegenomen worden?
 • En wat zijn de minimale schermafmetingen? Wanneer is het nog te doen, een leerling een leestekst aan te bieden?
 • Dient Flash of silverlight ondersteund te worden? Dan vallen er al een aantal typen af.
 • Zijn er eisen aan de browser die op het device draait? Moet dat Internet Explorer zijn? Zo ja, wel versie dan? 8, 9, 10? Moet er minimaal Windows 7 op draaien? Moet je aantekeningen kunnen maken in PDF documenten?  Moet je het scherm met ‘touch’ kunnen bedienen?
 • Mag de ene leerling met een nieuwe MACBook Air van Euro 2399 aankomen met een opstart van 10 seconden en een batterijduur van 10 uur, terwijl een andere leerling een oude Vista-laptop van opa heeft gekregen, die na vijf minuten is opgestart en waarvan de accu 1 uur mee gaat? Creëer je daarmee geen ongelijkheid in (snelle) toegang tot leerstof?
 • Hoe om te gaan met diefstal of met het kapot gaan van beeldschermen? Hoe gaat een leerling leren als het device drie weken weg is voor reparatie?

Als scholen geen nadere eisen stellen aan het mee te brengen device, of als die eisen te diffuus zijn – “als het maar een laptop is” – is er geen enkele garantie dat het device de door de school gewenste ondersteuning kan bieden. Met als gevolg gefrustreerde leerlingen en gefrustreerde docenten. Dan blijkt bijvoorbeeld de schoolwebsite er in versie 10 van Internet Explorer heel vreemd uit te zien en blijken bepaalde links in die site niet te werken. Of de ELO vereist een minimale resolutie van 1048 pixels in de breedte, en dat halen die Netbooks niet altijd. Of de ‘Verder’ knop in een digitale toets valt buiten beeld waardoor de toets niet te maken is. Of de laptops houden er na 2 uur mee op omdat de accu niet langer meegaat.

Kortom, zonder nadere invulling van de eisen aan de devices die de leerling mee moet ‘brengen’, zal de uniformiteit onder die devices ver te zoeken zijn, en kunnen leerlingen noch docenten aan op een goede weergave en werking van de Internet pagina’s en apps die ze willen gebruiken.

Scholen doen er goed aan

 • a) te bedenken voor welke doeleinden ze de devices in willen zetten. Bekijk alle sites die bezocht moeten worden goed. Dus bij uitgeverijen, de woordenboeken, van alle te gebruiken apps, van toetsapplicaties, enzovoorts. Bekijk bij apps of die wel voor alle type platformen beschikbaar zijn.
 • b) na te gaan wat de minimale vereisten zijn om die doeleinden te bereiken. Dat moet echt in de praktijk bekeken worden. Maar zelfs dan kan een leerling op een laptop een andere resolutie kiezen, waardoor zaken niet meer goed werken of getoond worden.
 • c) op basis van de vastgestelde minimumeisen een advies op te stellen voor ‘approved’ devices, en de keuze daarbij te beperken tot 3 á 4 devices om de mogelijke sores tot een minimum te beperken.

Het is straks voor docenten niet te doen om te gaan met een klas met bijvoorbeeld vijf verschillende devices. Je zou dan al per type browser en besturingssysteem moeten weten waar het Instellingen-deel zit, hoe je teksten groter of kleiner kunt krijgen en hoe je alleen al die devices kunt herkennen. Wie gaat leerlingen hierbij helpen?

Bij Quayn merken we vooral dat er problemen zijn bij het up-to-date houden van browsers en plug-ins. En dan hebben we het alleen nog maar over laptops, MAC’s en pc’s. Krijgt zoon/dochter bijvoorbeeld de ‘oude’ iPad 1 mee van vader/moeder, dan draaien daar veel nieuwe apps niet op. Kun je dan tegen ouders zeggen dat ze een nieuwe moeten kopen? Bij Android tablets is dat nog ingewikkelder. Heel goedkope tablets draaien soms nog op Android 2.3, terwijl 4.1 actueel is, maar daar niet op kan draaien.

Gaat u werken vanuit het principe BYOD én u wilt met Quayn of WinToets binnen elo’s/portals  aan de gang? Leg dan uw plannen altijd even aan ons voor. Wij denken en adviseren graag mee. Wij hebben alle typen devices wel in huis en testen regelmatig onze applicaties daarop.

Nagekomen, artikel in Computable, over het zelfde onderwerp: [ klik hier ]

ipad_type

[ met het blote oog is het verschil tussen de diverse typen iPads amper te zien ]

Read Full Post »

We zijn trots alle vo-scholen, die vallen onder de onderwijsgroep Landstede, te mogen verwelkomen als Quayn-klant.
Door: Allard Bijlsma

Vandaag, 12 december, vindt de aftrap plaats van de uitrol van Quayn over de diverse scholen. Per school maken vandaag enkele iCoaches kennis met Quayn. Zij zullen de kar op gang gaan brengen en houden en zo alle collega’s gaan meenemen in de wereld van het online toetsen.

De meeste scholen binnen Landstede gebruiken al vele jaren WinToets en zullen langzaam doorgroeien naar Quayn. Enkele vestigingen maken voor het eerst kennis met het toetsen in de cloud. Binnen de samenwerking participeert ook Noordhoff Uitgevers. Binnen drie jaar zullen alle docenten en leerlingen binnen Landstede toetsen volledig online via Quayn afnemen. Scholen binnen Landstede die met tablets willen starten, kunnen dat al direct doen, omdat straks alle toetsen geschikt zullen zijn voor afname via de Quayn App. Deze App is gratis door leerlingen te downloaden.

Landstede laat zien waar het in Nederland naar toe gaat:

 • meer individuele leerroutes en maatwerk
 • betere analyses voor leerling, docent en management
 • betere basisinformatie voor de inspectie
 • meer leerlingen thuis oefenmateriaal aanbieden en betere samenwerking tussen uitgeverijen en de scholen.

Quayn biedt instellingen al deze mogelijkheden, met nieuwe analysevensters (eind december) voor ERK Rekenen en RTTI, biedt mogelijkheden adaptief te toetsen, kan rapportages opleveren voor het management en veel meer. Uitgeverijen kunnen al hun toetsen en itembanken met één simpele klik delen met hun klanten. Binnen besturen kunnen docenten hun toetsen delen met collega’s binnen en buiten de eigen school. Via de extra modules ReadSpeaker kan een toets worden voorgelezen voor slechtlezende leerlingen en via itslanguage is spraakanalyse (mvt) mogelijk. Via de nieuwe en gratis QuaynBrowser kan volledig beveiligd online getoetst worden, op een Windows-pc.

Relatie met WinToets 4
Toetsen zijn uitwisselbaar met WinToets 4 voor upload en download. Hierdoor blijft beveiligde netwerkafname mogelijk, maar ook afname via schrapkaarten, het afdrukken naar papier en het genereren van toetsen via onze WinToets-generatoren. Ook het genereren vanuit Excel is al mogelijk en straks voor al onze klanten beschikbaar in de komende WinToets 4.1. Quayn en WinToets voldoen aan de landelijke eisen voor uniforme toetsuitwisseling op basis van IMS QTI 2.1 NL. Via een door ons ontwikkelde online converter kunnen hiermee toetsen uit andere systemen worden ingelezen in Quayn, mits het andere pakket deze afspraak ook ondersteunt.

Interesse in Quayn?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Quayn binnen uw school?
Neem dan contact met ons via dit [ reactie formulier ] of vraag direct een offerte aan via dit [ offerte formulier ].
Scholen kunnen onder voorwaarden een testlicentie aanvragen via het [ testlicentie aanvraagformulier ].

>> Website van de Landstede groep

 

Read Full Post »

De jarenlange problemen met de afname van digitale examens hebben het CvE doen besluiten in ieder geval in 2013 geen digitale examens meer af te nemen binnen havo, vwo en vmbo-t. De flexibele examens in vmbo- en -k zullen blijven doorgaan. Een ingrijpend maar niet te voorkomen besluit.
Door: Allard Bijlsma

Dit jaar werd ik nog gebeld door het Dagblad van het Noorden: “hoe kan het nu, dan er zoveel problemen zijn met digitale examens?” De oorzaken zijn heel simpel te vinden en daar zit hem direct ook de reden dan wij als DRP nooit meegedaan hebben met een aanbesteding voor de bouw van een examenprogramma. Veel te risicovol.

 • De verantwoordelijkheid voor de werking van het programma Examentester ligt bij elke school apart. Je maakt je daarmee afhankelijk van de kwaliteit van het netwerk aldaar en de kennis van de systeembeheerder ter plekke. Daar is geen controle op mogelijk. Een test vooraf zegt niet altijd iets over hoe het uiteindelijk zal gaan.
 • Als de software bugs bevat (en dat geldt voor elk pakket) dan kun je pas een jaar erna weer grootschalig testen. En dat is nu net het examen en dat is niet bedoeld voor testen. Dit jaar zagen we dat bij de digitale afname van de Citotoets voor groep 8. Voor het tweede achtereenvolgende jaar lag het systeem er uit. Je kunt dat kinderen niet aan doen.

Ons devies is altijd geweest: ga nooit digitaal examineren. Het is vragen om problemen, die je niet als CvE in de hand kunt hebben.

Overigens zijn er hele simpele oplossingen te bedenken voor de meeste problemen die zich zoal voordoen.

 • Zo zou je een leerling pas kunnen laten afsluiten, op het moment dat alle invoer ook is afgedrukt op papier. Ook zou je, net als wij in WinToets en Quayn doen, na elke vraag kunnen opslaan. Mocht er dan iets misgaan, dan is alles (ook) lokaal opgeslagen. Het programma sluit dan pas af, als de opslag gereed is. Als het programma vastloopt, kun je verder gaan waar je bent gebleven. Gaat het opslaan goed, dan worden de tijdelijke bestanden verwijderd.
 • Via een monitoringsysteem, zoals wij in WTAdmin (onderdeel WinToets) hebben, zou je real time kunnen meekijken of bij alle leerlingen na elke vraag wordt opgeslagen. In een ruimte naast de examenruimte kan iemand per leerling een berichtje krijgen of een melding zien, als er iets mis dreigt te gaan.
 • Je zou ook kunnen laten invullen in een voorgestructureerd schrapkaartformulier. Na afloop wordt daar een PDF van gemaakt én afgedrukt. Binnen de PDF kunnen de gesloten vragen daarna via scanners worden nagekeken en de open vragen kunnen in speciaal daarvoor aanwezige vakjes worden voorzien van punten.
 • Waarom niet gewoon op papier afnemen via een voorgestructureerd invulformulier en het geheel na afloop scannen en daarmee pas digitaliseren? Dit geeft ook veel meer rust in de examenruimte, omdat er geen computers meer staan te zoemen.

Op naar een online examensysteem 

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw online werkend examensysteem. Dat zal vanaf 2015 operationeel moeten zijn. Omdat het dan online werkt, zullen veel netwerk-gerelateerde problemen omzeild kunnen worden, maar ook hier zit een gevaarlijk addertje onder het gras.

 • Het werkt nu niet meer lokaal, waardoor je volledig afhankelijk bent van je internetverbinding. Hopen maar dat draglines en onweerswolken een blokje omgaan tijdens de examens. Stroom – en internetstoringen komen regelmatig voor en soms duren die een dag.
 • Er zijn nog steeds kritische factoren die het netwerk betreffen. Te denken valt aan het type (secure) browser en de updates daarvan en benodigde plug-ins die nodig zijn om multimedia in de examens af te spelen. Er hoeft de avond voor het examen maar een automatische update uitgerold worden, en het kan al zijn dat het examen de dag erna niet meer werkt, ook al is er eerder getest.
 • Het afgelopen jaar hebben we gezien dat elke website (of het nu politie of een bank is) in meer of mindere mate te hacken is. Ook kunnen websites worden platgelegd. Als dat gebeurt, weet je dat pas tijdens het examen en dat is dan direct dodelijk voor de landelijke afname. Het blijkt uitermate simpel een server een half uur na de start van het examen plat te leggen, door hem te bestoken met aanroepen.

We zijn heel benieuwd wat het nieuwe systeem ons gaat brengen. Tot die tijd kunnen leerlingen voldoende oefenen in onze programma’s WinToets en Quayn, zodat ze in ieder geval ict-vaardig aan de digitale examens kunnen gaan beginnen.

Bron: Volkskrant, 17 juli 2012

Read Full Post »

Een tweede artikel van onze hand is verschenen in het aprilnummer van ‘Van 12-18’. In vijf artikelen beschrijf ik de huidige en toekomstige mogelijkheden van het toetsen in de cloud.
Door Allard Bijlsma

In het maartnummer heb ik aandacht besteden aan het online toetsen in het algemeen. In het aprilnummer ga ik in op de koppelingen tussen Quayn en administratiepakketten en de mogelijkheden die dat gaat bieden aan scholen. Dit jaar hebben we dat rond met de grote pakketten in het voortgezet onderwijs en deels het mbo. Andere onderwijsniveaus volgen. We verwachten dat Quayn op termijn geïntegreerd aangeboden zal worden vanuit alle administratiepakketten en grote elo’s.

In het meinummer besteed ik aandacht aan het afnemen van toetsen en examens via tablets, in september aan maatwerk voor (zorg)leerlingen en in het laatste artikel komen itembanken van uitgeverijen aan bod en het opzetten van nascholing.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »

Het tijdschrift ‘Van 12-18’ ligt in vrijwel elke school voor voortgezet onderwijs in de lerarenkamer. U vindt er maandelijks artikelen in over schoolbeleid, het omgaan met leerlingen en didaktiek. Deze maand een eerste artikel binnen een reeks van vijf, die wij schrijven voor dit blad.
Door: Allard Bijlsma

In vijf artikelen schetsen we alle mogelijkheden die digitaal toetsen scholen gaan bieden. In het maart-nummer aandacht voor het toetsen in de cloud. Uiteraard besteden we daarbij ook aandacht aan de mogelijkheden die Quayn scholen biedt. Volgende maand gaat het over toetsen binnen schooladministratieprogramma’s. Zowel Magister als SOM(today) werken aan een naadloze koppeling van hun leerlingenportal (elo) met Quayn. Uitgeverijen ontwikkelen itembanken die hiervoor geschikt zijn. In mei uitgebreid aandacht voor het toetsen via tablets. Later dit jaar gaan we apart aandacht besteden aan zorgleerlingen. Dan komen onze dan verschenen voorleesmogelijkheden in Quayn aan bod en diverse andere mooie opties.

>> Naar website Van 12-18

[ het eerste artikel in het maart-nummer ]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »