Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘WinToets’ Category

Sinds 1993 hebben we vele tientallen domeinnamen in bezit gehad, die elk een website bevatten met informatie bij een product of een dienst. Omdat onze klanten soms door de bomen het bos niet meer zagen, hebben we het aantal websites nu teruggebracht naar een paar basissites en op de oude adressen zogenaamde doorverwijzingssites geplaatst. We hebben verder de afgelopen tijd enkele tientallen domeinnamen opgezegd.
Door: Allard Bijlsma

De centrale ingang is en blijft www.drp.nl.
Wie naar www.derodeplaneet.nl surft, gaat direct door naar www.drp.nl.

Sites die blijven zoals ze waren:

De volgende sites zijn recentelijk van een doorverwijzingspagina voorzien:
Alle inhoud van deze sites is vanaf nu leesbaar vanuit de hoofdsite www.drp.nl.

collage_doorverwijssitesdrp_650

Onze weblogs zijn sinds deze maand bereikbaar via eigen url’s:

 

Read Full Post »

Een veelgestelde vraag over metadata: zijn er ook standaarden? In dit artikel leggen we uit wat er beschikbaar is en hoe u uw eigen indeling kunt gaan gebruiken als u niet van de standaarden gebruik wilt gaan maken. We kunnen ook al wel antwoord geven op de vraag: nee, eigenlijk niet.
Door: Marijke Römer

Bij onze programma’s WinToets en Quayn kunt u standaard 26 metadatavelden per item invoeren. In Quayn is deze indeling volledig op maat vorm te geven en aan elke itembank kan een voor gestructureerde lijst van te gebruiken velden koppelen. Quayn is het enige toetspakket met dergelijke uitgebreide mogelijkheden.

Een veelgehoorde vraag van onze klanten is: “Wat moet ik bij het veld categorie invullen?” Meestal wordt in het veld categorie het vak of vakgebied ingevuld, maar in principe mag iedereen zelf weten wat men waar invult…

Is er standaard metadata?
Er zijn bestaan meerdere ideeën wat betreft metadata; zie de links onderaan dit artikel. Er is echter in Nederland geen enkele vorm van overeenstemming over hoe dergelijke zaken te gebruiken. Alle software en elke uitgeverij doet dat ook anders. De meeste systemen kunnen ook niet per vraag metadateren, maar alleen per toets. Op zich is het ook niet zo van belang welke velden je gebruikt, mits u binnen één vakgroep, team of school (als u onderling wilt vergelijken) het maar eenduidig doet.

Kant en klare metadatalijsten met hoofdstukindeling
Wist u dat wij als De Rode Planeet bij veel (>1500) lesboeken vo de hoofdstukindeling al voor u online hebben staan? Deze lijst hoeft u alleen te koppelen.
In WinToets kunt u in [ dit artikel ] kijken hoe dat werkt.
Voor Quayn kunt u de lijst [ hier ] online opzoeken en via de instructies vanaf pagina 93 van het cursusboek Quayn aan uw itembank koppelen.

metadata_excel_voorbeeld
[ kant en klare metadata-lijsten die wij voor u online hebben staan bij veel methodes ]

Eigen excelbestand gebruiken

Wanneer u zelf een metadata-indeling maakt in een Excel bestand, kunt u dat omzetten naar een xml bestand met het programma WTConverter. Dit programma zit bij QuaynSupport en bij WinToets EXP en SUITE.
Spreek met uw sectie af welke velden u gaat invullen. Idealiter maakt u ook een lijstje welke waarden u wilt gebruiken. Vul nooit alle velden in! Dit kost u anders heel veel tijd tijdens het opbouwen van items. Hou het liever bij zo’n drie velden.
Dit lijstje kunt u online plaatsen of ons vragen of wij dat voor u kunnen doen.
In WinToets kunt u per toets kiezen welk lijstje u wilt gebruiken.
In Quayn kunt u per itembank een eigen metadatalijst koppelen.

Toets ontwikkelen vanuit een Toetsmatrijs
In WinToets is het ook mogelijk dat het lege raamwerk van een project wordt opgezet aan de hand van een toetsmatrijs. U kunt hiermee in plaats van eerst items aanmaken en daarna metadata, andersom werken door eerst metadata in te voeren en hier (verder nog lege) items van laten maken.

Tijdens een training kunnen we u laten zien hoe u een project kunt opzetten vanuit een toetsmatrijs en wat er mogelijk is met metadata.
Wij leveren alleen de tools, maar de invulling zal per school of scholengroep waarschijnlijk verschillend worden. Wij kunnen u tijdens een cursus wel adviseren en uw plannen helpen uitvoeren .

Metadateren in WinToets en Quayn:

 • Kant en klare metadatalijsten, per boek en dat per methode en per editie, voor Quayn vindt u [ hier ]
  Let op: komende zomer breiden we deze 1500 lijsten uit tot circa 2500 en zullen ze ook allemaal het OBK bevatten, alsmede een keuze uit vijf taxonomieën voor cognitieve niveau.
 • Bekijk het artikel om kant en klare metadatalijsten in WinToets te gebruiken [ hier ]
 • Aan de slag pakket om zelf een xls aan te maken en om te zetten vindt u [ hier ]
 • In het cursusboek Quayn vindt u op pagina 63 hoe u een online xml lijst koppelt.
  U kunt het boek [ hier ] bestellen.
 • In het cursusboek WinToets vindt u vanaf pagina 93 hoe u metadata handmatig kunt toevoegen en hoe u een online xml lijst koppelt.
  U kunt het boek [ hier ] bestellen.

Landelijke standaarden:

Read Full Post »

WinToets en Quayn bieden naast het invullen van vragen en antwoorden, ook de mogelijkheid om metadata toe te voegen. In Quayn is dit zelfs verplicht. Hieronder ziet u wat u met metadata kunt doen.
Door: Marijke Römer

WinToets en Quayn bieden de mogelijkheid om informatie over een vraag bij de vraag op te slaan. Deze informatie over een vraag heet metadata. Zowel WinToets en Quayn hebben 26 metadatavelden waar u waarden kunt invullen.

metadataquayn.PNG
[ metadata bij een vraag in Quayn ]

Tijdwinst?

Metadata invoeren kost u in eerste instantie tijd.
U moet namelijk naast de vraag en antwoorden ook nog metadata invullen.
Maar door toetsen te metadateren kunt u ook tijd besparen:

 1. U kunt samenwerken aan het bouwen van toetsen
 2. U kunt van toetsen van collega’s gebruik maken
 3. U kunt makkelijk vragen voor bijvoorbeeld een herkansing selecteren
 4. U kunt zien op welke subonderwerpen er wel of niet goed gescoord wordt en zo uw vervolgles per groep of leerling aanpassen.

metadata
[ aan de hand van metadata kunt u en de leerling zelf zien hoe goed er is gescoord op verschillende deelonderwerpen van een toets ]

Aan de slag?

 • Meer informatie over metadata vindt u [ hier ]
 • Kant-en-klare metadatalijsten per boek vindt u [ hier ]
 • Een ‘aan de slag pakket’ om zelf een xls aan te maken en om te zetten vindt u [ hier ]
 • In het cursusboek Quayn vindt u op pagina 63 hoe u een online xml lijst koppelt.
  U kunt het boek [ hier ] bestellen.
 • In het cursusboek WinToets vindt u vanaf pagina 93 hoe u metadata handmatig kunt toevoegen en hoe u een online xml lijst koppelt. U kunt het boek [ hier ] bestellen.
 • Graag leren we u hier meer over tijdens een training in Zuidhorn of bij u op locatie.
  Een training aanvragen kan via dit [ formulier ].

 

Read Full Post »

Alhoewel wij toetsprogramma’s maken, stimuleren we juist om toetsen niet alleen in te zetten als eindtoets, maar ook als tussentijdse toets. Hier leest u hoe u toetsen kunt inzetten tijdens het leerproces.
Door: Marijke Römer

Waarom tussentijds toetsen

Eindtoetsen zijn bedoeld als afsluiting. Wanneer u een toets tussentijds inzet, kunt u nog bijsturen aan de hand van de gegevens van de uitslag.
Zet toetsen in als instaptoets, instructie en/of diagnostische toets. U kunt de de informatie die u krijgt gebruiken om de leerling zijn proces verder uit te laten stippelen, in overleg met u als docent. Of u kunt de leerling helemaal zelf zijn route laten bepalen aan de hand van feedback na een oefening in de toetssoftware. Ook kunt u uw instructie aanpassen na het zien van de resultaten van de klas.

Begin klein

 • Maak een oefentoets over een onderwerp.
 • Voeg metadata per subonderwerp toe.
 • Laat de leerling de toets maken.
 • Bekijk samen de scores per subonderwerp.
 • Laat de leerling zelf aangeven wat hij nog niet beheerst.
 • Bekijk samen wat de leerling kan doen om zijn kennis te vergroten.

wintoets_metadatatoevoegen
[ oefentoets over een onderwerp met metadata bij het subonderwerp ]

quayn_samenterugzien
[ de scores per subonderwerp ]

Meer lezen

Afl-lus: Hoofdstuk 10 uit het boek Telt dit mee? Het boek kunt u [ hier ] bestellen.

Metadata toevoegen: paragraaf 5.3 in het cursusboek WinToets. Het boek kunt u [ hier ] bestellen.

 

Read Full Post »

AOC Oost over WinToets

Reinier Bloemsma, docent op AOC Oost, stuurde ons het volgende artikel door dat is verschenen in de AOC krant.art wintoets

Read Full Post »

Voor de vakantie, in de blogs van 10 december en 17 december had ik het over Embedded Analytics. De andere vorm van Learning Analytics is Extracted Analytics (zo lezen we in Learning Analytics – op weg naar meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs van Erik Woning). Hieronder vallen de analyses die uit het onderwijsproces onttrokken worden en bijvoorbeeld stuurinformatie of overzichten kunnen opleveren die gebruikt worden door leraren of schoolleiders. Lessen en toetsen gemaakt in WinToets leveren allerlei data op waar dit soort analyses op kunnen worden toegepast.

Leerlingen maken een toets en daar rolt een cijfer uit. Misschien is het een voldoende, misschien een onvoldoende. Je kunt bekijken hoe de verdeling van de cijfers over de hele groep is die de toets heeft gemaakt en hoe een cijfer van een individuele leerling zich daar toe verhoudt. Maar veel meer informatie valt er dan niet uit te halen. Interessanter wordt het als de analyses van de toetsresultaten niet alleen een score tonen, maar ook laten zien welke vragen lastig waren, met welke deelonderwerpen de leerling moeite had of waar de hele klas misschien wel moeite mee had. Met zulk soort informatie is het mogelijk om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren. Je kunt een leerling gericht ondersteuning bieden, of besluiten klassikaal aan een onderwerp meer aandacht te schenken. Precies deze informatie is te achterhalen op basis van resultaten behaald met WinToets.

Analyses op basis van metadata
Het is namelijk mogelijk om vragen in WinToets van metadata te voorzien. Dit zijn een soort digitale labels die informatie geven over bijvoorbeeld het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft, uit welke methode de vraag komt, de relatieve moeilijkheidsgraad van de vraag, etc. WinToets laten weten welke vraag waarbij hoort, levert heel veel bruikbare informatie op. Hieronder zie je een overzicht van metadatavelden die ingevuld kunnen worden. In totaal zijn er 26 velden. In dit voorbeeld zijn er zeven ingevuld.

metadatavelden

Door deze data aan de vragen toe te voegen, kunnen de resultaten naderhand hierop uitgesplitst worden. Zo is het mogelijk om te kijken hoe er gescoord wordt op het onderdeel procenten t.o.v. andere onderdelen zoals grafieken of formules.

Uitslag metadata

Op deze manier kunnen de sterke en zwakke plekken van een leerling in kaart worden gebracht. Dit kan ook voor een hele groep. Je kunt op basis van deze analyses bepalen waar je de komende lessen de focus op zal leggen. Of je neemt de informatie mee voor het lesontwerp van volgende schooljaar.

Read Full Post »

Embedded Analytics zijn analyses van learning data die direct in het leerproces geïmplementeerd zijn. Deze analyses zorgen voor interventies die direct impact hebben op de werkwijze van de leerling. Vorige week bespraken we al twee manieren om embedded analytics toe te passen met behulp van WinToets. Vandaag komen er nog twee manieren aan bod.

We gaan verder waar we waren gebleven. Antwoorden die leerlingen geven op vragen in WinToets of keuzes die ze maken uit geboden opties worden direct door het systeem geanalyseerd en geëvalueerd. Het resultaat zorgt voor een automatische interventie. Deze interventie kan zijn dat de leerling niet naar de volgende scherm gaat maar naar een ander lesonderdeel springt.

3 Sprongen
De EXP-versie van WinToets kent de mogelijkheid om na beantwoording van een meerkeuzevraag door te springen naar een andere vraag of informatiescherm op basis van het gegeven antwoord. Op deze manier is het mogelijk om af te wijken van het lineaire pad door een les heen.

Op basis van gemaakte keuzes kan de leerling door het aanbod in het lesmateriaal heen springen. Je kunt dat als docent van te voren bepalen. Afhankelijk van het gegeven antwoord laat je de leerling naar het juiste vervolgonderdeel doorgaan. De leerling krijgt bijvoorbeeld extra uitleg over een onderdeel of slaat juist een bepaald onderdeel over. Je kunt de leerling ook de keuze voorleggen, waarna die zelf kan bepalen naar welk onderdeel hij wil springen.

sprongen

Bij een verkeerd antwoord op vraag 2 wordt naar scherm 3 of 4 met adequate uitleg gesprongen. Bij een correct antwoord wordt deze uitleg overgeslagen en gaat de leerling direct naar scherm 5.

Een ander type interventie kan zijn dat de leerling direct feedback krijgt op zijn gemaakte keuze.

4 Tips en commentaar
Doordat het systeem direct het gekozen antwoord analyseert, kan de leerling onmiddellijk feedback te zien krijgen die bij die keuze hoort. De leerling krijgt bijvoorbeeld een tip bij een foutief gekozen antwoord te zien en een herkansing voor die vraag. Het is ook mogelijk dat de leerling na het maken van een vraag commentaar te zien krijgt op het gegeven antwoord. Als docent voer je zelf de tip en/of het commentaar in.

feedback op een vraag

Bij al deze voorbeelden en bij die uit het vorige blog is er dus steeds sprake van aanpassing van de aangeboden lesstof op basis van de resultaten die elke individuele leerling behaalt. Of dat nu op itemniveau is of op project niveau, de leerling krijgt onderwijs op maat.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »